<link rel="stylesheet" href="styles.css">

"Land, mennesker, konflikter"

En oppgave hvor speidere må spille to parter i en voldelig konflikt som presenterer hver sin side av saken, samt diskutere hva og hvem man skal tro på i slike situasjoner. Som tema kan man velge en av de pågående konfliktene i verden som Sri Lanka, Gaza, Kongo, Sudan osv.
Hvorfor

Øke speidernes kunnskap om konflikten/krigen i et bestemt land og om konflikter generelt, og samtidig å øke deres bevissthet om hvor viktig det er å være kritisk til informasjonen man får servert gjennom media. Forstå hvordan menneskegrupper kan bli satt opp mot hverandre og lære å hate hverandre, og hvordan de ofte har to helt ulike forståelser av hva som er årsaken til konflikten.

Forberedelser og forkunnskap

Lederen og/eller speiderne finner informasjon om konflikten/krigen sett fra ståstedet til de to motstridende partene.

Fremgangsmåte

Hver patrulje får utdelt informasjon om konflikten/krigen i landet, men den ene partuljen får informasjon sett ut fra synspunktet til den ene parten og den andre ut fra synspunktet til motstanderen. Så får speiderne ca en halv time til å forberede et foredrag om landet. Poenget er at når patruljene fremfører foredragene sine, vil de oppleve at de har veldig ulike fremstillinger av den samme situasjonen.

 

Etterpå kan troppen/patruljen/laget ha en diskusjon rundt de ulike innfallsvinklene. Er en av versjonene mer «riktig»? Hvordan kan vi vite om noe er sant eller ikke? Hvilke konsekvenser tror dere det har at to menneskegrupper som deler et land har to helt forskjellige syn på situasjonen, ulike referanser og også helt ulike kilder til informasjon? I hvilke andre konflikter er dette et aktuelt problem? Ta for eksempel en slåsskamp i skolegården. Er alle enige om hvem som startet krangelen, hvem som hadde skylda, hvem som var verst, eller hva som kunne ha blitt gjort for å unngå slåsskampen?

 

Tror dere at media i Norge presenterer en partisk beskrivelse av konflikter/kriger, eller er vi alltid objektive i Norge? Representanter for den norske regjering jobber aktivt som fredsmeglere i flere av de kjente konfliktene/krigene, tror dere at vi er helt nøytrale i slike situasjoner? Diskuter hvorfor ordet konflikt blir brukt mer og mer for å beskrive det som før pleide å kalles krig. Er det noen som vinner på dette? Er det noen som taper?

 

Det er også viktig å prøve å forstå hvorfor andre har meninger som er helt uforståelige for dere. Diskuter følgende eksempler: Hvorfor trodde mange i Europa at jøder, sigøynere, tatere, homofile og psykisk uviklingshemmede var mindreverdige folkegrupper før og under annen verdenskrig? Hadde de fått feil informasjon fra myndigheter og ryktespredning? Hvorfor blir folk rasister? Et annet eksempel kan være: Hvorfor ble Bush gjenvalgt til president om han gjorde en så dårlig jobb? Har nordmenn et annet syn enn amerikanere på denne saken? Eller ble Bush valgt fordi media i USA fremstilte ham mye mer positivt enn det norske media gjorde?

 

 

 

Finn på egne eksempler på saker/konflikter som har flere sider og synsvinkler (og velg eksempler som er forståelige for speiderne).

 

 

 

Referanser
 • Publisert: 12.01.2009
 • Forfatter: Ksenia Sazonova
 • Kommunikasjon
 • Verdier
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne