Meny

Landsbymøtet-rollespill

Rollespill om problemstillinger knyttet til bygging av en skole i en flyktningleir. Dette er en del av aktivitetsopplegget til Speideraksjonen 2020.
Hvorfor

Reflektere over situasjonen til barnefamilier som bor i en flyktningleir.

Bidrar til følgende mål
 • L-6 Få erfaring med verdiformidling og refleksjon.
 • S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.
 • S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
Forberedelser og forkunnskap

Velge fremgangsmåte for rollespillet. Deretter må man eventuelt lage rollekortene som skal brukes. 

Utstyr

Rollekort med kort beskrivelse av rollene og hva denne personen synes om opprettelse av en skole.

Det er en fordel om dere kan ha netttilgang, slik at speiderne kan ved behov gjøre undersøkelser.

Fremgangsmåte

Se for deg at en hjelpeorganisasjon planlegger å etablere en skole i en flyktningleir i Tanzania. Organisasjonen inviterer alle fra denne delen av flyktningleiren til et orienteringsmøte om den nye skolen.

Det er delte meninger om den nye skolen blant flyktningene.

 • Hva blir utfallet/resultatet av møtet?
 • Blir det enighet om en skole?
 • Finnes det en felles forståelse? 

Dette er et rollespill hvor speiderne/roverne  må ta på seg å være ulike karakterer ( foreldre, bestyrer, representant fra hjelpeorganisasjonen). Speiderne kan selv velge hvilken rolle de ønsker. Det er viktig å få frem at enkelte er negative til skole pga tid man kunne brukt på å hente vann og mat, gjøre husarbeid, passe søsken m.m., og noen er positive fordi dette er en unik mulighet.

Dere kan velge én av følgende:

 • Del ut rollekort med kort beskrivelse av rollene og hva denne personen synes om opprettelse av en skole.

 • La speiderne forberede noen synspunkter som det er fornuftig å ha med i rollespillet basert på informasjon de har fått om forholdene i flyktningleiren. 

Diskuter/undersøk etter at dere er ferdige med rollespillet:

 • Hvordan ser det ut i et globalt perspektiv?
 • Blir det stadig flere som får gå på skole for å lære å lese, skrive og regne, eller blir det færre?
 • Hvordan går det med jentene, som tradisjonelt er de som har fått minst skolegang?
 • Publisert: 27.02.2020
 • Forfatter: NSF

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen