Leirtipshefte

Tipshefte med noen korte, enkle leker og aktiviteter som krever minimalt med forberedelser. Aktivitetene er hentet fra aktivitetspakkene til Patruljen i samfunnet.
Bidrar til følgende mål
 • K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne.
 • K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • V-8 Utvikle forståelse for fellesskapets verdi, og vis vilje til å bidra i fellesskapet.
Fremgangsmåte

Lag et vennskapstre

Hvorfor: For å bli enige om felles kjøreregler for leiren.

Dere trenger noe vannfast å skrive på (spesialpapir, treklosser eller annet egnet materiale), noe å skrive med og hyssing til å henge fast lappene på grenene i treet.

I starten av leiren kan det være greit å se på noen felles leirregler for at alle skal få en så fin leir som mulig. Et tips er at dere kan lage et vennskapstre. Finn et tre eller et annet symbol ved et av samlingsstedene for leiren.

Ta en prat sammen med alle deltakerne (gjerne først i patruljer, og så i enheten) om hvordan dere ønsker å ha det på leiren, og bli enige om noen leirregler. For eksempel at alle bidrar i oppgavene, tar utfordringer med et smil, befinner seg på leirområdet, bruker mobilen minst mulig eller liknende. En og en regel skrives pent ned og henges på treet. Nedenfor er det et eksempel på hvordan en slik prat kan gjennomføres på en måte som aktiviserer deltakerne og gir dem medbestemmelse.

OBS! Et viktig tema å ta opp er lover og regler rundt fotografering og publisering av bilder på nett. Informér deltakerne om hva som er lov og ikke lov å gjøre, og snakk gjerne om hvorfor det er viktig å respektere hverandres grenser og ønsker.

Innenfor eller utenfor? er en variant av verdibarometeret som kan brukes til å bli bedre kjent med hverandre og som utgangspunkt for en prat om hva som er greit (innenfor) eller ikke (utenfor) når dere er sammen på leir. Alle stiller seg i en sirkel med en armlengdes avstand. Deltakerne kan nå komme opp med en påstand eller noe de lurer på om de andre. 

For å varme opp, begynn med noen enkle påstander som hjelper dere å bli bedre kjent. For eksempel:

 • Har vært på speiderleir før
 • Foretrekker tur i skogen fremfor tur på fjellet
 • Er veldig opptatt av klima og miljø
 • Synes samfunnsengasjement i speideren er viktig

For å bli enige om noen felles leirregler kan dere stille påstander som begynner med “er det greit å ...”. For eksempel:

 • Er det greit å bruke mobilen når vi gjør noe sammen?
 • Er det greit å være morgengretten?
 • Er det greit å sluntre unna?
 • Er det greit å legge ut bilder av andre på nett?

De som er enige i påstanden, går ett skritt fram, og de andre blir stående. Hvis man er på vippen, går det an å stikke frem en fot eller gjøre noe annet som signaliserer at du er midt i mellom. Diskuter etter hver påstand hvorfor alle står som de gjør og se om noen forandrer meningen. Hvis de fleste er enige, og synes dette er viktig, kan dere oppsummere dette i leirreglene.

 

Fang karbondioksidet! (10 deltakere +)

Hvorfor: For å bevege seg litt samtidig som man lærer noe.

Dere trenger et tau eller et kritt. Lag en sirkel med tauet eller krittet. Den må være stor nok til at alle kan bevege seg rundt i den. Be alle om å sette seg inni den.

Sirkelen symboliserer atmosfæren, og deltakerne er CO2-molekyler. Velg én av speiderne som skal være et tre og prøve å fange CO2-molekylene (de andre deltakerne) mens de beveger seg rundt i atmosfæren. Når et molekyl er fanget, blir det en del av skogen og skal prøve å fange andre CO2-molekyler. Fortsett leken til de fleste – men ikke alle – molekylene er fanget (trærne kan ikke fange opp alt karbondioksidet fra atmosfæren). 

 

Lappeleken: Hvem er jeg? (5 deltakere +)

Hvorfor: For å tenke over våre fordommer og hvordan vi behandler hverandre.

Dere trenger lapper, teip og noe å skrive med. Alle deltakerne får utlevert hver sin lapp med en liten teipbit på, og alle skriver ned en beskrivelse av hvem eller hva personen skal være. Skjul det dere skriver, slik at ingen andre deltakere ser det, og legg ned alle lappene med det dere har skrevet ned. Bland lappene. Deltakerne trekker så en vilkårlig lapp som de klistrer i sin egen panne UTEN å se hva som står på den.

Når alle har klistret lappen i panna skal dere gå rundt. Den som har lappen vet ikke hvilken beskrivelsen en har fått, men de andre skal prøve å oppføre seg i tråd med denne beskrivelsen, slik at alle til slutt greier å gjette hva de har fått.

Det kan lages to varianter av leken avhengig av alderen på deltakerne.

 1. Beskrivelsene skal gjelde bare kjente personer/karakterer/roller som alle har forhold til, for eksempel dronningen, Donald Trump, politi eller Superman. Da skal deltakerne, når de møter hverandre to og to i leken, forsøke å behandle hverandre i tråd med det som står på den andres lapp. For eksempel være veldig respektfulle mot dronningen, snakke engelsk til Donald Trump osv. Jo mer man overdriver sin oppførsel, desto morsommere blir det, og desto lettere blir det å gjette hvem som er hvem. Det er lurt om speiderne prater sammen i grupper på to-tre og bytter på hvem som snakker, ellers kan det bli vanskelig å holde seg til rollen hvis begge to prøver seg på det samtidig.
   
 2. Beskrivelsen på lappene skal si noe om hvordan personen er/oppfattes. Det kan være: Jeg er skummel, redd, smart, vakker, slem, snill osv. Da skal deltakerne, når de møter hverandre, to og to i leken, forsøke å oppføre seg i tråd med det som står på hverandres lapper - se redde ut hvis noen er beskrevet som skummel eller trøste den som er “redd”. 

Leken avsluttes med en prat om hvordan det gikk, og hvordan det føltes å behandle noen på eller å bli behandlet på en spesiell måte. Skjer det også i det virkelige livet at vi har en bestemt mening om hvordan en person er, og behandler dem deretter?

 

Trekanten (10 deltakere +)

Hvorfor: Aktiv lek for å bevisstgjøre på hvordan vi påvirker hverandre.

Alle står i ring på et åpent område. Leken begynner med at alle skal velge seg to personer i ringen som de kan være hemmelige venner til. Dette skal gjøres uten at noen vet hvem som har valgt hvem. Når de har valgt, får alle beskjed om å begynne å bevege seg slik at de står i en likesidet trekant med de to man har valgt (ev. på lik avstand fra begge, hvis dere ønsker å gjøre leken enklere). Se illustrasjonen. Alle beveger seg samtidig for å komme i riktig posisjon i forhold til sine hemmelige venner. Derfor blir bildet ganske kaotisk med konstant bevegelse. Hvis man er heldig, vil alle til slutt klare å stoppe i en posisjon de er fornøyde med, men det er ikke avgjørende for leken.

illustrasjon_trekanten.png

Avslutning av leken: Snakk om hvordan dette kan overføres til måten vi påvirker hverandre på i det virkelige livet.

 

Mikroplastlek (15 deltakere +)

Hvorfor: Aktiv og morsom lek som skaper god stemning og lærer speiderne om hvordan plast havner i havet.

I denne leken skal dere simulere hvordan mikroplast kommer på avveie og havner ute i naturen. Små biter av plast “rømmer” ut gjennom renseanlegg, som ikke klarer å stoppe så små plastbiter. Hvis renseanleggene ikke stopper mikroplasten, havner den i havet, hvor den kan bli spist av fisker, fugler og andre arter.

Del inn i grupper – de fleste av deltakerne må være plastbiter. Noen få andre er fisker eller fugler, og noen må være renseanlegget (stå på rekke og holder hender). Plastbitene og fuglene/fiskene befinner seg på hver sin side av renseanlegget. For å komme ut i havet må plasten komme seg gjennom renseanlegget. Man kan prøve å stoppe speiderne ved å sperre veien for dem med armer og bein, men får ikke lov til å ta tak i dem. De som har sluppet gjennom, begynner å bevege seg rundt i “havet”. Fiskene og fuglene løper rundt og prøver å “spise” mikroplasten. Når en plastbit er “spist”, henger den seg på fuglen/fisken ved å holde fast rundt livet, armen, beinet eller skuldrene på speideren (ikke halsen!). Jo flere plastbiter en fugl/fisk har “spist”, desto flere plastbiter klenger seg til den og gjør det vanskelig å for den å bevege seg (dette skjer også i virkeligheten når en fisk eller fugl har fått i seg mye plast og mister krefter på grunn av dette). Leken avsluttes når alle plastbitene er “spist opp”.

 

Tusenbeinet (5 deltakere +)

Hvorfor: Deltakerne stiller seg opp på en rekke, og holder på skuldrene til den som er foran seg.

Alle på rekka utenom den som står bakerst knytter speiderskjerf foran øynene. Den som ser, skal, uten å snakke, styre tusenbeinet gjennom terrenget. Dette gjøres ved å knipe/klappe på venstre eller høyre skulder til personen foran. Start/stopp er ett eller to knip/klapp på begge skuldrene.

Etter en stund kan dere bytte på rekkefølgen i tusenbeinet slik at flere får prøvd å ta styringa.

Avslutt leken med en prat om hvordan deltakerne opplevde å måtte bokstavelig talt stole blindt på den som ledet. Hvordan var det å lede? Hvordan kan dette overføres til det virkelige liv og samarbeidet i patruljen eller troppen? Hva føler speiderne hvis peffen eller troppslederen bare kjører avgårde uten at de vet hvor de skal og har mulighet til å være med og bestemme? En annen mulig observasjon er at jo lenger tusenbeinet er, desto vanskeligere er det å styre det i riktig retning, fordi signalet tar lang tid eller stopper opp. Er det sånn i en patrulje eller tropp også? Jo flere det er, desto flinkere må lederen være med å forklare hva som skal skje, når og hvordan. 

 

Sniking + plukking = «Snukking» (5 deltakere +)

Hvorfor: En lek som utfordrer motorikk og sanser, samtidig som speiderne gjør noe nyttig.

En morsom aktivitet som egentlig ikke krever noe utstyr, og kan gjennomføres med få eller mange deltakere. Én tar ledelsen, og sammen skal dere snike dere fra ett sted til et annet. Gjennom leirområdet, gjennom en skog eller et annet område i nærheten. Alternativt kan dere velge at alle beveger seg hver for seg og prøver å unngå å bli oppdaget av de andre.

Det er ikke lov til å snakke, og dere skal for øvrig prøve å være så stille som mulig. Hvis det er andre i nærheten, kan dere godt prøve å unngå og bli sett og hørt. Når dere kommer frem til der dere har avtalt, kan dere dele eventuelle observasjoner eller oppdagelser.

I tillegg til selve snikingen kan speiderne få i oppgave å plukke søppelet de finner i naturen mens de sniker seg fram. Da trenger dere en liten plastpose hver og evt gummihansker. Det gjelder selvfølgelig å samle inn mest mulig søppel uten å bli oppdaget.
 

Referanser

Aktivitetene er plukket fra aktivitetspakkene til Patruljen i samfunnet.

 • Publisert: 15.06.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen