Loop - ordlek om bærekraft

Ordlek for å bli kjent med ulike ord og uttrykk som er viktige når man snakker om en bærekraftig utvikling.
Bidrar til følgende mål
 • S-2 Utvikle evnen til å tenke kritisk, gjøre deg opp egne meninger og ytre dem i ulike fora.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Forberedelser og forkunnskap

Vedlegg “Loop 1” og “Loop 2” skrives ut, og hvert kort klippes ut.

Hold kortene fra de to vedleggene adskilt, slik at de kan brukes i to forskjellige runder.

Fasit skrives ut til lederen.

Fremgangsmåte

Loop er en enkel, morsom og aktiviserende ordlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft. Spillet består av to sett (Loop 1 og Loop 2) med 27 kort med begrep og beskrivelser innenfor temaet bærekraftig utvikling. Alle kortene er delt i to. Øverst på kortet står det et utsagn eller en beskrivelse av et begrep. Nederst på kortet finner du et begrep. Den øverste og nederste delen på kortet henger ikke sammen, og målet er å finne begrepet som passer din beskrivelse på et annet kort.

 • La hver speider trekke et kort fra en boks eller lignende. Dersom det ikke går opp med antallet speidere i enheten, kan noen trekke to, eller to kan gå sammen om et kort.
 • Speideren som har reist lengst til speidermøtet med et miljøvennlig transportmiddel får lov til å starte. (Det er det samme hvem som begynner.)
 • Loopen kan gjennomføres flere ganger, eller dere kan prøve neste loop.
 • Leken starter med at en speider leser forklaringen øverst på kortet.
 • Den som mener å ha begrepet nederst på sitt kort, skal svare. Hvis det er riktig, fortsetter leken ved at speideren leser utsagnet øverst på sitt eget kort.

På den måten vil forklaringene og begrepene gå på rundgang, før den til slutt kommer tilbake til utgangspunktet, som er hvor den første speideren startet.

Her er et eksempel med tre kort:

ordlek_eksempelkort.png

Speideren med kortet til venstre starter, og sier: «Hva heter det når alle trær i et område hogges ned?»

Speideren som har kortet i midten svarer: «Avskoging.», og fortsetter med å si: «Et system av rør. Noen leder vann til hus og andre brukes for å kvitte seg med skittent vann, urin og avføring.»

Slik fortsetter loopen til alle kortene er brukt opp.

 

Denne leken bidrar til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_17_samarbeidforanaamaalene.jpg

Møteopplegget er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Leken er hentet fra FN.no/undervisning

 • Publisert: 11.04.2018
 • Forfatter: FN.NO
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen