<link rel="stylesheet" href="styles.css">

«Make New Friends»

En engelsk sang om vennskap.
Hvorfor

For å knytte nye vennskapsbånd, både hjemme i gruppen og ute blant speidere fra andre grupper eller land.

Forberedelser og forkunnskap

Når sangen synges første gang, kan det være nyttig å gå gjennom versene og oversette dem, slik at speidere og ledere som er litt usikre på engelsk forstår meningen med sangen.

Utstyr

Ev. sangark

Fremgangsmåte

Make new friends
But keep the old
One is silver
And the other gold

The circle's round
It has no end
That's how long
You're gonna be my friend

Bevegelse
Mens sangen synges, kan gruppen gjøre en rullende bevegelse med kryssede armer.

Bevegelsen gjøres slik:

 

 • Gruppa står tett i ring.
 • Alle strekker høyre arm frem og fører den ned mot magen til personen til høyre.
 • Alle strekker venstre arm frem og fører den ned mot magen på personen til venstre, hvor de tar fatt i den høyre hånden, som allerede ligger der.
 • Så må lederen frigjøre den høyre armen sin og legge den på oversiden istedenfor av på undersiden av armen til personen til høyre, og ta igjen tak i hånda som ligger på magen til vedkommende. 
 • Når sangen synges, løfter forsangeren sin høyre arm over hodet på personen til høyre for seg og starter en rullende bevegelse rundt i sirkelen.
 • Når bevegelsen har gått rundt hele sirkelen, står gruppen med armene på ryggen. Bevegelsen gjentas så motsatt vei, inntil gruppen igjen står med armene foran på magen.
 • Sangen fortsetter til bevegelsen frem og tilbake er gjennomført.
 • Avsluttes bevegelsen før siste vers er sunget ferdig, fortsetter sangen til siste vers er sunget.

 

Utfordringer og erfaringer

– Hvis man ikke får krysset armene riktig, er det vanskelig, om ikke umulig å gjennomføre bevegelsen. Det gir uro, og det kan ødelegge både sang og bevegelse. Det er derfor viktig at bevegelsen prøves ut og eventuelt justeres før den kombineres med sangen. – For å bevare en litt høytidelig stemning, og for å unngå uro, bør bevegelsen foregå langsomt. Sangen gir alltid en god stemning i gruppen, spesielt hvis den kombineres med armbevegelsen.

 • Publisert: 13.03.2009
 • Forfatter: Ukjent. Tilrettelagt av: Jens Thygesen
 • Leirbål
 • Musikk og drama
 • Verdier
 • Åpning og avslutning
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Fagstoff
 • Seremoni
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne