<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Mangebeinsløp

Lagkonkuranse hvor samarbeid er viktig for at laget, bokstavelig talt, skal holde seg på beina.
Hvorfor

For å utvikle samarbeidsevnen og bygge samhold i patruljen.

Forberedelser og forkunnskap

Lage til banen.

Utstyr

Tau og ev. utstyr/hinder til banen.

Fremgangsmåte

I denne lagkonkurransen betyr samarbeid alt!

Forberedelser: Lag til en bane, helst ute – her trengs det god plass! Dere trenger: Tau, speiderskjerf el.l., ett for hver deltaker på laget minus ett (er dere seks på laget, trenger dere fem tau eller skjerf til beinparene). Hver patrulje er ett lag, så det må være flere patruljer med for at det skal bli en konkurranse. Hvis en av patruljene har betydelig færre medlemmer enn de andre, kan antallet jevnes ut litt.

Lagene stiller seg opp på hver sin linje, og alle i patruljen binder sammen beina sine til beinpar på en linje. Slik deler hver deltaker, unntatt de to ytterste på laget, beinpar med to andre, én på hver side. Så er det om å gjøre for laget å komme rundt en bane fortest mulig.

Sett ut steiner eller annet som markere banen/ruta lagene skal følge.

 • Publisert: 01.12.2009
 • Forfatter: NSF
 • Samarbeid
 • Lek og konkurranse
 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne