Meny

Marin forsøpling: Forhåndsoppgave Agenda 2021

I denne forhåndsoppgaven skal gruppene kartlegge aktuelle forsøplede områder og forberede en ryddeaksjon i egen speidergruppe. Speiderne skal også tilegne seg kunnskap om marin forsøpling og kompetanse innen avfallshåndtering.
Hvorfor

Gi gruppene mulighet til å forberede seg til gjennomføringen av ryddeaksjoner for å redusere marin forsøpling under Agenda (leirsommer 2021).

Bidrar til følgende mål
 • K-6 Utvikle forståelse for muligheter og risikoer knyttet til den teknologiske utviklingen.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Forberedelser og forkunnskap

Bli kjent med tjenestene miljøstatus.no, sortere.no og ryddenorge.no for å finne ut hvor dere kan skaffe kompetanse om utstyr, avfallskategorier, HMS og leveringsmuligheter. Veiledning og sjekklister for gjennomføring av ryddeaksjoner finner du på nettsiden til Senter for oljevern og marint miljø (www.marintmiljo.no).

OBS! Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til prosjektet. Det er viktig at dere melder fra om aksjonen deres til forbundskontoret, slik at vi kan lage en samlet oversikt og registrere alle aksjonene på ryddenorge.no. Dere kan også få hjelp og råd underveis. Ta kontant med forbundskontoret eller se speiding.no for mer informasjon.

Utstyr

PC/nettbrett/mobil

Fremgangsmåte

I denne forhåndsoppgaven skal dere kartlegge hvilke områder som innebærer risiko for havforsøpling i nærheten av der gruppa skal på leir eller ferdes til vanlig. Speidere skal også lære om hvordan man kan gjennomføre oppryddingen på en måte som er trygg for dem som rydder, og som tar hensyn til naturen og dyrelivet.

Innled gjerne med en enkel en opplæringsaktivitet om marin forsøpling. Det er en viss overlapp mellom forhåndsoppgaven og aktivitetsforslagene som er med i programaktiviteten Marin forsøpling - kunnskap (se egen aktivitet i Speiderbasen). Det er opp til dere selv å bestemme om dere gjennomfører disse aktivitetene før eller på leiren. 

1. Start med å se denne episoden av NRKs serie "Viten og vilje" og les så denne artikkelen om strandryddig. 

Se på kartet av Norge og diskuter/ finn ut: 

 • Hvordan strømmene rundt Norge fungerer. 
 • Hvor tror dere at mesteparten av søppelet vi finner på de norske strendene kommer fra? (Svaret er overraskende nok Norge) Og hvor blir det av? 
 • Hvordan tror dere søppelet beveger seg fra land og ut i havet? (Gjennomfør dette gjerne som quiz eller “fleip eller fakta” - se Speiderbasen)
 • Hvilket søppel har dere sett eller regner med å finne under oppryddingen?

2. Kartlegg forsøplede strandområder eller vassdrag i nærheten av der dere skal ha leir eller der gruppa holder til. Bruk ryddenorge.no til å finne ut hvor det finnes områder som trenger rydding. Bruk også sortere.no til å finne ut hvor dere kan innlevere det innsamlede avfallet og hvilke regler som gjelder.

3. Begynn å planlegge ryddeaksjonen. Lær hva dere skal ta hensyn til under oppryddingen (sikkerhet, naturen, regler osv) - se under Forberedelser og kunnskap.

Innføring for både speidere og ledere i:

 • riktig påkledning og verneutstyr
 • kunnskap om farlige typer avfall og hva man ikke skal plukke selv
 • hvordan man kan ta hensyn til naturen under opprydding, for eksempel fuglelivet
 • søppelrydding under korona

 

 • Publisert: 05.05.2021
 • Forfatter: NSF
 • Natur og miljø

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv