Marin forsøpling - kunnskap

I denne aktiviteten skal speidere lære om marin forsøpling og hvordan de kan bidra til å redusere den. Aktiviteten er laget i forbindelse med leirsommer 2021 - Agenda.
Hvorfor

Lære hvordan speidere kan forebygge marin forsøpling gjennom speideraktiviteter og i hverdagen.

Forberedelser og forkunnskap

Finn ut hvilke aktiviteter dere vil gjennomføre og hvordan, og forbered dere deretter (for eksempel om dere skal lage noen rekvisita på forhånd eller finne noe i naturen).

Hvis dere skal lage film, sjekk ut tekniske muligheter og begrensninger på forhånd.

Utstyr

Tegne- og skrivesaker, papir/papp, lim osv

PC/nettbrett ev. mobil, kamera 

 

Materialer til bærenettet:

 • Avlagte stoffrester, f.eks. et gammelt putevar eller en gammel blondegardin.

 • Nål og tråd, ev. symaskin. 

 • Saks, linjal og penn

 • Noe å pynte med (perler, silketråd, etc.)

Fremgangsmåte

Velg mellom to alternative gjennomføringsmåter eller lag din egen blanding basert på forslagene nedenfor.

Alternativ 1: Livet i havet


Del 1: Lær om livet i havet og havets betydning for mennesker og verden:

 • Start med å se denne videoen https://www.bbc.co.uk/programmes/p00gbgkn om 29 000 badeleker som ved et uhell havnet i havet og hvordan de har beveget seg rundt med havstrømmene i over 15 år. Badelekene har gitt forskerne mye innsikt om havets bevegelser og strømninger.

  Alternativt kan dere begynne med å lese en av artiklene i Speideren (se anbefalte nyttige ressurser lenger ned).

 • Se på kartet av Norge og diskuter/ finn ut: 

  • Hvordan strømmene rundt Norge fungerer. 

  • Hvor tror dere at mesteparten av søppelet vi finner på de norske strendene kommer fra? (Svaret er overraskende nok Norge) Og hvor blir det av? 

  • Hvordan tror dere søppelet beveger seg fra land og ut i havet? 

(Gjennomfør dette gjerne som quiz eller “fleip eller fakta” - se liknende aktiviteter i Speiderbasen)

 • Lag en plakat (Norgeskart) eller deres egen modell av havet (se hjemmehav fra Miljøagentene) med ting dere har funnet eller regner med å finne i et forsøplet strandområde/vassdrag. Etterfyll gjerne med ting fra denne rapporten fra Hold Norge Rent (se side 44).

  I tillegg kan dere diskutere følgende spørsmål og oppdatere plakaten/modellen deres med disse fakta:

  • Hvem spiser hvem i havet (næringskjeden)?

  • Hvordan tror dere forskjellige typer avfall havner i næringskjeden og hvordan kan det påvirke den?

  • Diskuter hvor lang tid dere tror dette søppelet vil vare i et marin miljø. Noen ting vil brytes ned raskt, mens andre vil bruke mye lenger tid. Marker de ulike tingene med antatt levetid i havet (se noen av svarene her).

Pass på å gjøre denne aktiviteten mest mulig praktisk og la speiderne bruke sin kreativitet, for eksempel i utformingen av plakaten/modellen av havet.

 

Del 2: Bli kjent med hvordan vi kan redusere marin forsøpling i hverdagen:

Lag ei liste over ting du kan gjøre i hverdagen som bidrar til å forebygge marin forsøpling (se tips lenger ned). Er det noe dere kan gjøre, eller kanskje la være å gjøre? Stikkord:

 • Rydde strender og vassdrag

 • Redusere

 • Gjenbruke

 • Resirkulere

Sett et mål for deg selv eller for patruljen samlet (bruk for eksempel Utfordringen i speiderprogrammet). velg det som passer for akkurat deg/dere. Her er noen forslag:

 • Bruk mindre, kjøp mindre!

 • Reparer, lag ting selv eller kjøp brukt.

 • Kjør mindre bil ved å gå eller sykle til skolen, speidermøter og turer. Mikroplast kommer også fra dekk som slites.

 • Bytt ut syntetiske klær med bomull, ull og lin. Kjøp økologisk om du kan.

 • Vask syntetiske klær i poser som fanger opp plastpartikler, for eksempel Guppybag.

 • Sjekk kosmetikk for ingredienser som heter noe med «poly-».

 • Lever plast til resirkulering om kommunen din tar det imot – legg aldri igjen noe ute i naturen.

 • Plukk søppel i nærområdet ditt, enten det er langs skoleveien, i skogen eller på stranden.

 • Unngå engangsplast og emballert mat.

 • Når du trenger engangsbestikk – kjøp i papp eller tre, eller ha med deg en Spork (gjerne i metall) i veska.

 • Det er lokalvalg i år: Spør politikere hva de gjør for å redusere avfall i nærmiljøet og øke graden av resirkulering i kommunen.

 

Mer å gjøre:

Lag et praktisk og fint bærenett eller en tøypose til frukt, sopp og grønnsaker!

Tips: https://www.unghusflid.no/filer/886/fruktpose_-_fremgangsmate.pdf

https://miljoagentene.no/getfile.php/1330430-1533805888/Filer/Aktiviteter/Aktivitetsark/milj%C3%B8agentrapporten%20aktivitetshefte%2010.pdf 

 

Alternativ 2: Film en strand eller et vassdrag


Del 1: Lag en film om en strand eller et vassdrag i nærheten av dere dere er på leir eller der gruppa holder til:

La dere inspirere av noen naturdokumentarer på YouTube for å få noen tips og ideer.


Forberedelser:

 • Start med å finne ut hvilket budskap dere ønsker å formidle/hvilken historie dere ønsker å fortelle.

 • Undersøk området dere vil filme og reflekter rundt:

  • Hva skiller seg ut? 

  • Er det noe spesielt interessante planter eller dyr som bør fremheves?

  • Er det noen som kan intervjues og har spesiell kunnskap om dette området? 

  • Er området truet av kysterosjon eller forhøyet vannivå?

  • Forekommer det mye avfall eller forurensning?

  • Hvordan påvirker dette i så fall det marine livet? 

  • Hva kan gjøres for å beskytte området?

 • Dersom dere skal intervjue noen, bør dere forberede spørsmål. I etterkant av intervju bør man tenke over om det er noe som mangler eller om flere sider av saken må belyses (en sak har alltid flere sider).

 • Dersom dere skal snakke selv, bør dere skrive noen stikkord/lage et manuskript.

 • Dere må også tenke gjennom om dere trenger noen rekvisitter. 


Selve filmingen:

Film alt dere trenger av innhold, og gjerne litt mer enn det dere trenger og fra ulike vinkler og sammenhenger. Husk at det går med en del klipp i redigeringen. 

Etterarbeid:

 • Dere må nok vente med å gjøre filmen ferdig til dere kommer hjem. 

 • Når man skal klippe det sammen er det lurt å begynne med det temaet man ønsker å belyse, for så å gå i dybden og avslutte med konklusjonen, eventuelt la konklusjonen være åpen. 

 • Man kan tenke på hele prosessen som man har lært om på skolen med “Fisken”, altså hvordan man kan dele opp en fortelling: Hodet er innledningen; hva er det du ønsker å si? Sett noen rammer for filmen, kroppen er hovedinnholdet; hva skjer? Her skal du fortelle selve historien,  og halen er konklusjone; Hvordan ender det? Hva har dere kommet frem til?

Når filmen er ferdig:

Vis denne frem for troppen/gruppa/foreldre/i leirkroa/på juleavslutning, osv. 

 

Del 2: Bli kjent med hvordan vi kan redusere marin forsøpling i hverdagen og bruk gjerne elementer fra dette i filmen deres: 

Lag ei liste over ting du kan gjøre i hverdagen som bidrar til å forebygge marin forsøpling (se tips lenger ned). Er det noe dere kan gjøre, eller kanskje la vær å gjøre? Stikkord:

 • Rydde strender og vassdrag

 • Redusere

 • Gjenbruke

 • Resirkulere

Sett et mål for deg selv eller for patruljen samlet (bruk for eksempel Utfordringen i speiderprogrammet). velg det som passer for akkurat deg/dere. Her er noen forslag:

 • Bruk mindre, kjøp mindre!

 • Reparer, lag ting selv eller kjøp brukt.

 • Kjør mindre bil ved å gå eller sykle til skolen, speidermøter og turer. Mikroplast kommer også fra dekk som slites.

 • Bytt ut syntetiske klær med bomull, ull og lin. Kjøp økologisk om du kan.

 • Vask syntetiske klær i poser som fanger opp plastpartikler, for eksempel Guppybag.

 • Sjekk kosmetikk for ingredienser som heter noe med «poly-».

 • Lever plast til resirkulering om kommunen din tar det imot – legg aldri igjen noe ute i naturen.

 • Plukk søppel i nærområdet ditt, enten det er langs skoleveien, i skogen eller på stranden.

 • Unngå engangsplast og emballert mat.

 • Når du trenger engangsbestikk – kjøp i papp eller tre, eller ha med deg en Spork (gjerne i metall) i veska.

 • Det er lokalvalg i år: Spør politikere hva de gjør for å redusere avfall i nærmiljøet og øke graden av resirkulering i kommunen.

Sikkerhet

Tenk sikkerhet hvis dere skal ut for å utforske en strand/kyst!

Referanser

Speideren (du finner alle bladene elektronisk her: https://issuu.com/speiderforbund)

 • Tangsnacks og tarespinat – nr. 4-2020

 • Ren skog gir renere hav – nr. 3-2020

 • Plukk plast for miljøet – nr. 1-2019

 • Mikroplast – hva er det, egentlig? – nr. 3.-2018

Eksterne kilder:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/

https://holdnorgerent.no/aktuelt/varryddedagen-ryddeaksjon

Speiderbasen:

Se også andre aktiviteter om marin forsøpling i Speiderbasen:

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/marin-forsopling-forhandsoppgave-agenda-2021

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/marin-forsopling-opprydding

 

 

 • Publisert: 05.05.2021
 • Forfatter: NSF

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • 90 min +++
 • Ute