Meny

Marin forsøpling - opprydding

Forsøplet strandområde eller vassdrag ryddes opp. Aktiviteten er laget i forbindelse med leirsommer 2021 (Agenda 2021), men alle gruppene kan delta i ryddeaksjonen, enten på leir eller i eget nærområde.
Hvorfor

Rydde opp et forsøplet strandområde eller et vassdrag og lære hvordan speidere kan redusere marin forsøpling gjennom speideraktiviteter og forebyggende arbeid.

Forberedelser og forkunnskap

Bli kjent med tjenestene miljøstatus.no, sortere.no og ryddenorge.no for å finne ut hvor dere kan skaffe kompetanse om utstyr, avfallskategorier, HMS og leveringsmuligheter. Veiledning og sjekklister for gjennomføring av ryddeaksjoner finner du på nettsiden til Senter for oljevern og marint miljø (www.marintmiljo.no).

OBS! Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til prosjektet. Det er viktig at dere melder fra om aksjonen deres til forbundskontoret på forhånd, slik at vi kan lage en samlet oversikt og registrere alle aksjonene på ryddenorge.no. Dere kan også få hjelp og råd underveis, og alle deltakere får egne merker. Ta kontant med forbundskontoret eller se speiding.no/arrangementer for mer informasjon.

Viktige kunnskaper hos både speidere og ledere er riktig bekledning og verneutstyr, kunnskap om farlige typer avfall og hva man ikke skal plukke selv, og hvordan man kan ta hensyn til naturen under opprydding, for eksempel fuglelivet. 

Bestem dere for hvor dere skal rydde og gjør en avtale om levering av innsamlet avfall. Ta hensyn til restriksjoner rundt ferdsel i spesielle områder og på spesielle tidspunkter på året.

Les mer på: https://holdnorgerent.no/wp-content/uploads/2020/05/Sikkerhetsveileder-v%C3%A5r-2020.pdf

 

Utstyr

Hansker til dem som skal plukke søppel og sekker til søppelet, eventuelt også mindre poser eller bøtter. Se også sikkerhetsråd fra Hold Norge Rent.


Eventuelt: Vekt, papir og skrive-/tegnesaker, lim, kamera.

Fremgangsmåte

Der dette er gjennomførbart i forbindelse med sommerleiren, ønsker vi at leirdeltakerne bruker en halv dag på å rydde et strandområde eller et vassdrag.

Som et alternativ eller tillegg kan speidergrupper ha dette som en aktivitet på høsten 2021, når de er i gang igjen med vanlige speideraktiviteter. Målet er å gjennomføre oppryddingen før vinteren.
 

 1. Sikkerhetsopplæring

      Begynn med en kort innføring for både speidere og ledere i:

 • riktig bekledning og bruk av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr

 • kunnskap om farlige typer avfall og hva man ikke skal plukke selv

 • hvordan man kan ta hensyn til naturen under opprydding, for eksempel fuglelivet 


Les mer på: https://holdnorgerent.no/wp-content/uploads/2020/05/Sikkerhetsveileder-v%C3%A5r-2020.pdf 
 

 1. Strandrydding (vassdragrydding) 

Ryddingen kan gjennomføres på en strand eller ved et vassdrag der dere er på leir eller i speidergruppas nærmiljø/turområde.

Sett av minst to timer til selve ryddingen. Organiser deltakerne i små ryddelag som samarbeider om et tildelt område. En aksjonsleder koordinerer ryddingen og holder oversikt over hvilke områder som skal ryddes og er ferdig ryddet. Hvert ryddelag skal ledes av en leder som koordinerer arbeidet, passer på HMS og kan besvare eventuelle spørsmål om farlig avfall.

Det er ekstra spennende for speiderne om dere avslutter ryddingen med å sortere det innsamlede avfallet i grove kategorier (plastflasker, glass, plastemballasje, tau og fiskeriavfall, metall og småsøppel). Klarer dere å veie/telle det dere har samlet inn? Hva har dere funnet mest av, og hva er det som veier mest?
 

Eventuelt: 

Ta med noen eksempler på søppelet, slik at dere kan bruke det i en eventuell presentasjon/oppsummering av aksjonen (se nedenfor).

OBS! Alle aksjonene og mengede innsamlet avfall skal registreres på ryddenorge.no. Forbundskontoret kan kan være behjelpelige med å registrere aksjonen for dere. Ta kontakt med prosjektkoordinator Abdi Said på forbundskontoret: abdi.said@speiding.no.

 

 1. Spre ordet 

Dette er et forslag til en aktivitet dere kan gjennomføre etter at dere har kommet hjem.

Lag en visuell fremstilling (en plakat, kollasj, installasjon e.l.) hvor dere presenterer: 

 • Hvilket søppel dere har funnet og opplysningene dere har samlet om mengde og vekt. Ta gjerne med (lim/fest på) eksemplene på søppel som dere har tatt med dere fra aksjonen (gjør det rent først). 

 • Hvor det kommer fra (strøm, vassdrag, “eier”). 

 • Hvor lenge hver av disse typene avfall varer i havet, altså bruker på å gå i oppløsning.

 • Hvordan dette avfallet påvirker livet i havet.


Svar på mye av dette kan dere finne her:

https://holdnorgerent.no/wp-content/uploads/2020/11/Marin-forsøpling-på-1-2-3.pdf

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/forsopling-av-havet/


Det ferdige resultatet kan dere stille ut i speiderlokalet og presentere det for venner og familie. Kan dere invitere en reporter eller en lokal politiker? Hvis ingen reporter kan komme, kan dere skrive et innlegg til lokalavisa og sende inn bildene fra aksjonen.

Alternativt kan dere istedenfor en plakat eller installasjon lage en film om ryddeaksjonen deres (se tips i den andre økten om dette temaet: “Marin forsøpling - kunnskap”).

 

Sikkerhet
 • Sikkerhetsopplæring på forhånd

 • Riktig utstyr

 • En ansvarlig leder for hele aksjonen

 • Oversiktlig arbeidsfordeling og tydelige beskjeder

 • Arbeide i små grupper under ledelse av en ansvarlig leder

 • Relevante instanser og kilder

Det er ledere som skal ha ansvar for HMS før og under ryddingen, men speiderne må tilegne seg grunnleggende kompetanse innen HMS i forbindelse med strandrydding.

 

Utfordringer og erfaringer

Hadde det ikke vært flott om vi kunne få til å rydde opp mange strender og vassdrag rundt omkring i hele landet i 2021? For å kunne se det nasjonale resultatet trenger vi å vite hva nettopp dere ha gjort! Husk derfor å legge inn aksjonen deres i dette påmeldingsskjemaet eller send den inn på e-post til NSF. Gruppene som er meldt på, vil få et tilbud om merker, økonomisk støtte og veiledning.

 • Publisert: 05.05.2021
 • Forfatter: NSF

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Sommer
 • Høst
 • 90 min +++
 • Ute