<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Mimekonkurranse

En mimelek for småspeidere og bevere. Leken er brukt i forbindelse med Speideraksjonen 2012, men kan brukes som selvstendig lek.
Hvorfor

Trene opp formidlings- og improvisasjonsevnen. For å bli bedre kjent med yrkene på utdanningssentrene til Flyktninghjelpen.

Bidrar til følgende mål
 • K-13Utvikle din fantasi og evne til improvisasjon.
 • S-13Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
Forberedelser og forkunnskap

Et YEP-senter er et utdanningssenter for ungdom, Youth Education Pack, der ungdommene lærer seg et yrke. Pengene dere samler inn under speideraksjonen 2012 går til et slikt senter i Liberia.

Fremgangsmåte

Spør hva speiderne vil være når de blir store. Hvorfor er det viktig å ha utdanning eller et yrke?  Fortell litt om YEP-senterne i Liberia og hvilken utdanning elevene der får.

For å bli bedre kjent med yrkene på YEP-sentrene kan dere ha en mimekonkurranse. Del deltakerne i to lag, og bytt på hvem som mimer. Det finnes mange ulike yrker på sentrene, men yrkene under finnes på alle:

- Murer
- Mekaniker
- Snekker
- Baker
- Frisør
- Skredder
- Batikk (Farging av klær)

Det laget som kan gjette flest riktige yrker vinner konkurransen!

Referanser

Aktiviteten er laget i forbindelse med Speideraksjonen 2012.

Foto: CF Salicath

 • Publisert: 18.04.2012
 • Forfatter: NSF
 • Lek og konkurranse
 • Speideraksjonen
 • Bever
 • Småspeider
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear