Meny

Natur- og miljøvern

Fordypningsmerke for rovere "Natur- og miljøvern"
Hvorfor

Studere skadelige virkninger menneskelig virksomhet har på naturen, miljøet og klimaet og arbeide for å forebygge disse.

Bidrar til følgende mål
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • S-8 Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.
 • S-9 Bli kjent med hvor og hvordan ulike produkter er produsert, og la dette få konsekvenser for hvilke produkter du velger.
Fremgangsmåte

Obligatorisk

 1. Delta i en lokal eller nasjonal naturvernoppgave eller ta initiativ til å gjennomføre en slik; for eksempel opprydding, fjerning av ulovlig søppelplass, strandopprydning, istandsetting av kulturminneprosjekter osv. Kontakt miljøavdelingen i kommunen eller en frivillig organisasjon for å få informasjon om hva roverlaget kan gjøre. Velg et av forslagene.
 2. Ta initiativ til forebyggende miljøarbeid hjemme ved for eksempel å: Ta i bruk godkjent varmkompostbinge, få familien til å redusere bilbruken, be om økologiske produkter i butikken eller lignende.

Velg to av disse oppgavene

 1. Finn ut om enkelte dyrearter og/eller planter i nærmiljøet står i fare for å bli utryddet. Hva kan ha ført til denne utviklingen? Hva kan gjøres for å berge disse artene? La dette være utgangspunktet for en temabit på et lagsmøte. Fremlegg fakta.
 2. Sett dere inn i hvilke virkninger CO2 har for vårt globale miljø. Forbered et temamøte hvor for eksempel Norges rolle i denne saken diskuteres. Sammenlign Norge med et land i Øst-Europa. Stikkord: kullfyring, energikrevende produksjon, industriforurensing, transport, hogging av skog.
 3. Besøk en gård som driver biodynamisk og en som driver tradisjonelt jordbruk. Sammenlign driftsmåtene i forhold til økologi, økonomi og maskiner. Fremlegg resultatene som en veggavis som henges opp på speiderlokalet.
 4. Hva er resirkulering? Hvis mulig: ta med roverlaget på befaring til bedrifter som driver med resirkulering.
 5. Diskuter hvilken virkning økonomi har på miljøet. Et godt utgangspunkt kan være sammenhengen mellom samfunnsøkonomi og privatøkonomi.

To selvvalgte oppgaver

 1. -------------------------------------------
 2. ...............................................

Tips
Kommunens miljøavdeling, skogvesenet og lokale avdelinger av Natur og ungdom, Naturvernforbundet og Bellona er steder å ta kontakt hvis dere trenger hjelp til gjennomføringen av disse oppgavene. 

Referanser

Norges speiderforbund er med som rådsorganisasjon i Grønn hverdag

 • Publisert: 16.06.2008
 • Forfatter: NSF
 • Natur og miljø
 • Verdier

Del saken

 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv