Meny

Natur- og miljøvern

Fordypningsmerke for tropp, "Natur- og miljøvern" - patruljemerke.
Hvorfor

Lær om natur- og miljøvern

Fremgangsmåte
 1. Transport (to av tre oppgaver må gjennomføres):
  • Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for hvordan transport påvirker miljøet, både i lokal, nasjonal og global målestokk;
  • Gå/sykle til alle speidermøter og turer i 3 måneder. Hvis avstanden er over 3 km, kan kollektiv transport benyttes;
  • Reis på minst en tur der dere benytter sykkel som fremkomstmiddel.
 2. Ressurser (to av tre oppgaver må gjennomføres):
  • Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for begrepene «fornybare ressurser» og «ikke-fornybare ressurser» med eksempler. Finn ut hvor lenge de ikke-fornybare ressursene vil vare med den bruk vi har i dag. Gi eksempler på hvordan ressurser kan gjenvinnes. Kan troppen gjøre noe med dette?
  • Få en omvisning på et (inter)kommunalt gjenvinningsanlegg, og finn ut hva som skjer med innlevert avfall;
  • Gjør dere kjent med kommunens kildesorteringsordninger. Undersøk om din egen familie benytter seg av alle ordningene som tilbys. Hvis ikke: hjelp til hjemme, slik at dere benytter dere av alle ordningene som tilbys.
 3. Prosjekter (en av de to oppgavene må gjennomføres):
  • Delta på et natur- eller miljøvernprosjekt i regi av en annen organisasjon på hjemstedet ditt/deres. Inviter organisasjonen på et troppsmøte før arrangementet, for å få bakgrunnsinfo om prosjektet;
  • Sett i gang troppens eget natur- eller miljøvernprosjekt.
 4. Økologi: Illustrer en enkel næringskjede. Hva kan skje dersom et av leddene i kjeden blir skadet eller forsvinner? Lag en oversikt over dyr eller planter i ditt distrikt som står i fare for å bli utryddet. Forklar hvorfor. Er det noe troppen kan gjøre med dette?
Referanser

• «Trefoil around the World» (WAGGGS) og «Scouting around the World» (WOSM) er to bøker som presenterer alle verdens speiderforbund. De selges på www.alltidberedt.com. • Materiellkatalogen «Verden på timeplanen» er en oversikt over informasjon fra Flyktninghjelpen, FN-sambandet, IKO, NORAD, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, UNICEF-komiteen og UD. Katalogen kan bestilles fra en av disse. • Tidligere utgaver av bladet Speideren har skrevet en del om miløspørsmål. Speideren for de siste årene kan du finne på www.speiding.no.

 • Publisert: 03.06.2008
 • Forfatter: NSF
 • Natur og miljø

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne