<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Opptakelse av nye speidere

Hvordan ta opp nye speidere
Fremgangsmåte

Åpning.

Start med enhetens åpningsseremoni eller en felles flaggutrulling.

 

Opptakelse

Opptakelse av speidere skjer i mange forskjellige former, alt etter hva som er tradisjon i gruppa. Noen tropper har opptakelse på et troppsmøte eller på en speidertur i skogen. I mange grupper er det tradisjon å ta opp nye speidere på merkedager der hele gruppen er samlet og hvor også foreldrene kan være til stede. Ved opptakelse av nye småspeidere er det viktig at speiderne får en forståelse av at opptakelsen innebærer et alvorlig løfte. De må ikke oppleve opptakelsen som en lek. Du bør tilpasse og planlegge dette møtet ut i fra hva som passer best for enhenten og gruppen din.

Bever:

Beveropptakelsen kan skje på ulike tidspunkter. Det vanlige er å ta det 3-6 måneder etter oppstart. Da har beverne rukket å bli kjent med hverandre og med speidingen. Opptakelsen bør foregå ute, gjerne i stemningsfulle omgivelser, eller være en del av et gruppearrangement. Beverne samles i ring. Lederen sier beverløftet først og ber beverne om å gjenta
det. Alle sier så løftet i kor. De nye beverne kommer fram og får sitt speiderskjerf.

Det kan være vanskelig for beverne å forstå ordlyden i speiderløftet. Et løfte har ingen verdi hvis de som skal avlegge det ikke forstår hva de sier. Beverkolonien bruker derfor et forenklet speiderløfte (vedtatt av speiderstyret juni 1995). Dette lyder slik:

Jeg lover:

 • å gjøre mitt beste
 • å hjelpe andre
 • og å være en god venn

 

Småspeider:

Nye småspeidere/ulvunger tas opp når flokken er samlet ved «rådsklippen». Her gir de nye sitt løfte til flokklederen og blir så tatt imot av de andre i flokken som en venn. Småspeideropptakelsen bør være høytidelig, men ikke sentimental. Som leder bør du være med og leve deg selv inn i dette. Opptakelsen av småspeiderne kan gjøres med jungelrammen og for eksempel med et fullmånemøteFullmånemøte holdes når nye medlemmer av flokken skal få sitt jungelnavn. De bør ha vært med en stund, slik at de kjenner første kapittel av jungelboken og ellers litt til flokkens egne skikker og seremonier. Et fullmånemøte kan være en hemmelig seremoni som bare er kjent for flokkens speidere og som ingen andre kjenner, utenom dem som har vært med før. Pass på å gjøre møtet trygt og med en lun atmosfære.

Det er også mulig å bruke det vanlige speiderløftet, det lyder slik:

Jeg lover etter beste evne å

 • søke mitt livssyn,
 • hjelpe andre
 • og leve etter speiderloven


Flokken stiller opp i ring, og flokklederen og flokkassistenten tar plass inne i ringen. Aspirantene stiller seg inne i ringen vendt mot flokklederen. Deretter minner flokklederen om betydningen av det speiderløftet som nå skal avlegges. Deretter sier lederen speiderløftet først og ber småspeiderne gjentar det.

Leder: "Jeg lover etter beste evne"
Speider: "Jeg lover etter beste evne"
Leder: "å søke mitt livssyn"
Speider: "å søke mitt livssyn"
Leder: "hjelpe andre"
Speider: "hjelpe andre"
Leder: "og leve etter speiderloven"
Speider: "og leve etter speiderloven"

Flokklederen legger så speiderskjerfet om halsen på speideren.

Flokkleder sier til flokken ”Vi hilser den nye speideren velkommen i flokken”, alle hilser og den nye speideren før han/hun går på plass i kullet/patruljen. Hvis flokken bruker Jungelboken som ramme, kan seremonien avsluttes med det store hylet.

 

Tropp:

Start med å rulle inn flagget på paradestangen halvveis og hold det vannrett slik at det er på høyde med spedierene som skal tas opp. To speidere eller ledere holder i hver sin ende av paradestangen. Har dere ikke paradestang, så kan dere ha flagget over noe annet eller ha seremonien uten. Alle speiderne skal stå i en hestesko mot flagget. Rop opp en og en speider som skal tas opp. Speideren som kommer opp skal ha venstre hånd på flagget og vise speiderhilsen med høyre. Enhetslederen står på andre siden og gjør det samme. Lederen sier speiderløftet og speideren gjentar. Det vanlige speiderløftet lyder slik:

Jeg lover etter beste evne å

 • søke mitt livssyn,
 • hjelpe andre
 • og leve etter speiderloven

Leder: "Jeg lover etter beste evne"
Speider: "Jeg lover etter beste evne"
Leder: "å søke mitt livssyn"
Speider: "å søke mitt livssyn"
Leder: "hjelpe andre"
Speider: "hjelpe andre"
Leder: "og leve etter speiderloven"
Speider: "og leve etter speiderloven"

Lederen legger deretter skjerfet om halsen til speideren. 

 

Avslutning

Gi vitige beskjeder. Avslutt gjerne med et rop, en felles lek og enhetens avslutningsseremoni.

 

Referanser
 • Publisert: 14.06.2022
 • Forfatter: NSF
 • Åpning og avslutning
 • Rammer
 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Fagstoff
 • Møteforslag
 • Seremoni
 • 30 - 60 min
 • Ute
 • Inne