<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Ordjakt: Finn frem til ordene i naturen

Deltakerne skal finne frem til ord som er gjemt i naturen, og sette dem sammen til en setning.
Hvorfor

Fordi det er viktig å la de eldste leke, men likevel la det være en utfordring i det, og det gir denne aktiviteten.

Forberedelser og forkunnskap

Finne frem til en setning man vil bruke, på minimum 10 ord. Hvis dere vil gjøre aktiviteten vanskeligere, forbered ytterligere 5-10 ord utenom dem som er i setningen, for å forvirre deltakerne. Det er enkelt å variere vanskelighetsgraden gjennom antall ord, og evt tilleggsord, og hvilke ord man velger. Størrelse på området har også mye å si.

Finn nok gjemmeplasser (naturgjenstander) rundt i området til alle ordene og plasser ordene på gjenstandene med teksten skjult. Dette kan være trær, tykke pinner, steiner, busker osv.

Legg ut sportegnene eller forbered ledetrådene (enten helt enkelt en beskrivelse av gjenstandene eller mer sofistikerte, i form av gåter eller rebus).

Utstyr

Flere papirark og blyant per lag

Små lapper med ord og noe å feste dem med (husk å rydde dem opp etterpå)

Pinner til sportegn, evt ark med ledetråder

Evt infoark som viser antall ord i spill, men uten å oppgi antall ord i setningen

Fremgangsmåte

En enkel, men utfordrende laglek, er å lete etter og sette sammen ord som er «gjemt» ute i naturen til en setning. To eller flere lag leter etter ett og ett ord som er skrevet på naturgjenstander ute i terrenget, som steiner, stubber, stammer osv., så regn med både klatring og krabbing for å finne ordene!

Lagene vet hvor mange ord de leter etter, men ikke hvilke. De bruker sportegn (f.eks. piler) eller ledetråder som er skrevet på et ark for å finne ordene. Alle ordene skal til slutt danne en setning. På hvert lag er det to som holder til i «basen» og som får ordene tildelt etter hvert som resten av laget oppdager dem.

Kombinerer dere dette med GPS, kan de som er ute i feltet få GPS-koordinater til postene med ord. De kommuniserer med dem som er i basen på telefon.     

Hvis området er lite, kan dere droppe å bruke sportegn/ledetråder.

Del inn deltakerne i lag, hvert lag får utdelt nødvendig utstyr og får forklart oppgaven. 

Laget kan ta med bare tre ord av gangen til de to i basen. En oppnevnt dommer følger med på at reglene overholdes og utroper vinneren. Laget som vinner, er det med rett setning. Avklar på forhånd om det er lov å gjette seg til eventuelle manglende ord i setningen - altså levere inn setningen selv om ikke alle ordene ble funnet i terrenget.

Det kan være lurt å gi lagene ulike setninger/ord, men med like mange ord, slik at de ikke tråkker oppi hverandre for å finne de samme ordene.

Utfordringer og erfaringer

Kan ta lengre tid enn oppgitt. Det er en lek og konkuranse som er ganske populær blant de elste, men den kan være tid- og konsentrasjonskrevende.

 • Publisert: 10.12.2009
 • Forfatter: Carina Lund
 • Kommunikasjon
 • Natur og miljø
 • Samarbeid
 • Lek og konkurranse
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Aktivitet
 • 90 min +++
 • 60 - 90 min
 • 30 - 60 min
 • Ute