Meny

Overstyrmann

Sjøspeidermerke "Overstyrmann" - speidermerke
Hvorfor

Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.

Fremgangsmåte
 1. Tilfredsstill kravene til Førstestyrmannsmerket.
 2. Vær aktivt med om bord i speiderbåt i to sesonger. Til sammen må du ha vært med på turer i 30 dager. Vis at du har lært de vanligste arbeider som må gjøres om bord. Vær ansvarshavende for navigeringer i merket lei i ukjent farvann.
 3. Vis at du kan bruke peileskive. Ta firestrekspeiling og krysspeiling og sett ut i kartet. Styr klar av grunner ved hjelp av peilinger.
 4. Lær om magnetkompassets konstruksjon, plassering og oppstilling. Vis at du kjenner til virkningen av stål og jern i nærheten av kompasset. Foreta deviasjonskontroll og rett kurser for misvisning av deviasjon (fra rettvisende til kompasskurs og omvendt).
 5. Skaff kunnskaper om meteorologiske forhold som har innvirkning på båtbruk, blant annet om bølger og bruk av barometer. Bedøm drift for en båt under seilas og rett kursen for drift. Sett ut kurser i kartet.
 6. Vis at du har god kjennskap til bruk av tidevannstabeller. Bestemm høyvannsnivå på grunnlag av tidevannstabeller og lufttrykk. Bestem strømsetting på grunn av tidevann og andre forhold. Bruk strømkart og tabeller og vis at du kan foreta rett og omvendt strømkobling.
 7. Gjør rede for fart og utseilt distanse og vis at du kan bruke fartsdiagram. Vis at du kan bruke logg og finne loggens feilvisning.
 8. Bruk ekkolodd og forklar hvordan ekkolodet kan brukes til å bestemme påværende plass.
 9. Forklar sjøveisreglenes bestemmelser om landerneføring og dagsignaler for alle slags fartøyer. Vit hvor lanternene og signalfigurene skal være plassert om bord i ulike typer båter.
 10. Bruk Norsk fyr og merkeliste. Ha god trening i seilas i mørke, både i og utenfor merket lei.
 11. Kjenn til hvilke opplysninger Den norske los har til hjelp for seilas i ukjent farvann.
 12. Ta VHF-sertifikat. Det innebærer å kunne bruke VHF-radio og å kjenne de regler som gjelder ved bruk av radiosender om bord i båt.
 13. Gjør en båt sjøklar for havseilas.
 14. Kjenn straffe- og erstatningsansvaret som gjelder ved bruk av båt og vit hvilke typer forsikring som kan tegnes for å dekke ansvar overfor tredjemann. Lær hvordan en ansvarshavende skipper om bord skal forholde seg dersom det oppstår skade ved grunnstøting m.m.

Overstyrmannsertifikatet gir rett til å være skipsfører i liten kystfart. Liten kystfart er:

Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil samt alle innenforliggende farvann, dog slik at skipet aldri befinner seg lenger utenfor kysten enn 20 nautiske mil av grunnlinjen.

For fartøy som er under 25 brutto registertonn må føreren være fylt 20 år.

 • Publisert: 16.06.2008
 • Forfatter: NSF
 • Vann
 • Sjøspeiding

Del saken

 • Rover
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne