Personlig CV

Hvorfor

For å gi speiderne bedre selvfølelse og selvtillit og trening i å se egne og andres styrker og utviklingsmuligheter.

Bidrar til følgende mål
 • L-3 Bli bevisst på dine styrker og utviklingsmuligheter, og arbeid med egenutvikling.
Utstyr

Skrivesaker og papir til alle, eventuelt vedlegget og verktøyet "Verdsett din kompetanse"

Fremgangsmåte

Oppgaven er at alle i førerpatruljen lager en CV med personlige evner og egenskaper som gir dem respekt for seg selv.

Først kan alle tenke selv i ca fem minutter på ting de liker å gjøre, som gir dem god selvfølelse. Dette bør være aktiviteter og begrunnelser som sier noe om deg som menneske og dine personlige egenskaper og styrker. Hver aktivitet bør begrunnes med en forklaring på hvorfor du liker den. For eksempel: Jeg liker speiding fordi som peff kan jeg være med på å finne på morsomme aktiviteter. Eller: Jeg liker å spille gitar fordi da får jeg til noe som er vanskelig, og jeg får mulighet til å gi uttrykk for følelsene mine.

OBS! Aktivitetene og begrunnelsene må skrives ned, og være leselige, siden de skal brukes senere i aktiviteten, og skal kunne tolkes av noen andre enn den som har skrevet dem.

Etter noen minutter, ta en runde med en presentasjon av favorittaktivitetene (hver deltaker velger én eller to de ønsker å dele med andre). Alle sier én-to ting de liker å gjøre veldig godt og hvordan det påvirker dem positivt.

Etter det kan dere gå sammen i grupper på tre-fire og hjelpe hverandre å formulere noen positive egenskaper som kan utgjøre CV-en deres. Helt konkret skal hver enkelt ta lista med sine favorittaktiviteter og gi den til den i gruppa som sitter til høyre. Den som har mottatt lista skal nå prøve å oversette den til egenskaper som kan beskrive vedkommendes styrker.

For eksempel: Patrick liker å spille gitarog uttrykke følelsene sine gjennom musikken. Dette betyr at Patrick er a) musikalsk, b) kreativ, c) i kontakt med følelsene sine, d) har pågangsmot / er ikke redd for hardt arbeid. Pernille liker speiding og å være peff som er med på å bestemme og finne på morsomme ting. Det betyr at Pernille er a) kreativ, b) engasjert, c) liker å lede andre.

Prøv å være både objektive og positive i tilnærmingen. Er du usikker på om du kan tilskrive noen akkurat denne positive egenskapen, prøv å finne en annen formulering som du faktisk tror på.

Hvis noen står fast, kan man be om hjelp fra en av de andre i gruppa. Bruk eventuelt verktøyet Verdsett din kompetanse til å se hvordan speiderkompetanse kan oversettes til yrkesrelevante begreper.

Når gruppene er ferdige, skal alle få CV-ene sine og lese gjennom dem. Oppsummer i plenum om hva alle synes om egenskapene som har blitt oppdaget hos dem.

• Kjenner du deg selv igjen?
• Var CV-en overraskende? Var det noen egenskaper du ikke visste du hadde?

 • Publisert: 30.11.2018
 • Forfatter: NSF
 • Trygge møter
 • Verdier

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Livskvalitet
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen