Meny

PMR-radio (speider)

Fordypningsmerke "PMR-radio" for tropp. PMR (Private Mobile Radio) er en lisensfri radio. Dette betyr at hvem som helst kan bruke den.
Hvorfor

Lære bruk og vedlikehold av PMR-radio.

Fremgangsmåte
 1. Vis at du kan skru av og på, stille inn riktig kanal og justere volum på PMR-radioen.
 2. Vis at du kan bytte eller lade batterier, og at du vet hva som passer for de batteriene din radio har.
 3. Vis at du kan holde PMR-radioen tørr i vind og regn.
 4. Vis og forklar hva som skjer dersom to radioer sender på samme kanal samtidig.

 5. Lær det fonetiske alfabetet og bruk dette til å stave hverandres fornavn via PMR-radio.

 6. Vis at du kjenner Q-kodene QRX, QTH og QSY og kan bruke disse riktig via PMR-radio.

 7. Vis at du kan bruke ordene GJENTA, JEG-BOKSTAVERER og TALLTEGN via PMR-radio.

 8. Gjennomfør minst to av disse punktene:

  • Delta med PMR-radioer i et orienteringsløp eller en skattejakt for patruljen. Den ene delen av patruljen ser postene eller skatten på et kart, og instruerer den andre delen av patruljen i å finne fram.

  • Formidle en strektegning, en bokstav i blindeskrift eller døveskrift, et symbol, en dansebevegelse eller lignende via PMR-radio. Resten av patruljen skal tegne, gjette eller gjenta det som er forklart.

  • Kontakt en radioamatør og lær om likheter og forskjeller mellom amatørradio og PMR-radio. Hvor stopper egentlig radiobølgene? Sammenlikn.

  • Bruk PMR-radio til å formidle en nødmelding på en førstehjelpsøvelse i troppen.

  • Finn ut hvordan radiosignaler kan rekke kanskje tusenvis av kilometer til speidere i andre land, eller fra en dal til en annen i landet vårt. Spør gjerne en radioamatør om å få prøve forskjellige amatørradiobånd i forbindelse med JOTA.

 

Tips til gjennomføring:

 

 1. PMR (Private Mobile Radio) er en lisensfri radio. Dette betyr at hvem som helst kan bruke den. Se bruksanvisningen for betjening av radioen.
 2. Engangsbatterier skal ikke lades. Ikke kortslutt eller brenn batterier. Batterier resirkuleres etter bruk. Ta ut batterier når radioen ikke er i bruk.
 3. Som all annen elektronikk tåler ikke PMR-radioen vann og smuss. Ha radioen i sekken, innenfor regnjakka, eller trekk for eksempel en plastpose over slik at posens åpning er nedover. Hvordan kan du unngå at antennen stikker hull på posen?
 4. PMR-radioer har gjerne åtte kanaler. Dersom du mottar fra to eller flere senderne på samme kanal samtidig, vil du ikke så lett forstå det som sies. Dette kalles dobling.

  Et triks er å bruke ord som DETTE-ER, OVER og SLUTT til å fortelle hverandre hvordan samtalen skal forløpe, et annet er å unngå lange sendinger. La heller spørsmål, svar og kommentarer flyte fram og tilbake i en stadig dialog, og bytt kanal om dere vil unngå å forstyrre eller bli forstyrret av andre.
 5. Det fonetiske alfabetet finner du blant annet i Speiderbasen (søk på ordet "fonetisk"). Hva med å spille hangman med det fonetiske alfabetet mellom patruljeteltene via radio?
 6. Det finnes mange flere Q-koder, spør bare en telegrafist eller radioamatør. Hensikten med Q-kodene er å forkorte og tydeliggjøre hva slags informasjon man utveksler, samtidig som det ikke spiller noen rolle hvilket språk du ellers snakker. En annen kode er J-koden for JOTA-JOTI.
  • QRX er en tydelig måte å fortelle at du har tenkt å fortsette sendingen etter en kort pause (der du eksempel ordner noe, hoster ferdig eller drikker litt vann).
  • QTH (og stedsnavn eller beskrivelse av stedet) er en tydelig måte å fortelle at stedsnavnet eller beskrivelsen gjelder stedet der du befinner deg akkurat nå.
  • QSY (og kanalnummer) er en tydelig måte å avtale og å si seg enig i å gjennomføre et kanalskifte på PMR-radioene. Kanalskiftet gjennomføres straks forslaget er bekreftet fra de det gjelder.

 7. Delta i en stafett der en innholdsrik setning skal formidles via PMR-radio og skrives ned for hver etappe i stafetten (tilsvarende “BetelgeuseiOrionsvenstreskulderer643 lysårunnajordavår”).

  • GJENTA er en tydelig oppfordring til den du snakker med om å sende hele eller deler av informasjonen på nytt.

  • JEG-BOKSTAVERER (og staving i det fonetiske alfabetet) er en tydelig måte å fortelle hvordan et ord eller en forkortelse staves, gjerne med ordet eller forkortelsen sagt og gjentatt både før og etter bokstaveringen, for eksempel ...NSF – JEG-BOKSTAVERER – NOVEMBER – SIERRA – FOXTROT – NSF...

  • TALLTEGN (etterfulgt av tall) er en tydelig måte å fortelle at nå kommer det tall (om det ellers ikke framgår av sammenhengen), for eksempel ...TALLTEGN – SEKS – FIRE – TRE...

 8.  

 • Pass på dekningen, eller gå tilbake. Det er vanskelig å stå der uten kart og instruksjoner. Patruljene kan konkurrere på tid, eller bruke hver sine kanaler og førstemann til skatten. Underveis i orienteringsløpet eller skattejakten finner man kanskje nyttig informasjon som ikke er tegnet inn på kartet?
 • Sender og mottaker skal ikke se hverandre. Leirbålsunderholdning, om man vet hva som formidles og følger med på mottakerne…
 • Likheter: Radio som kommunikasjonsverktøy, FM-modulasjon, ikke tellerskritt, alle kan høre deg.
  Forskjeller: Frekvenser og kanaler, lisens og lisensfritt, amatørradio har også andre modulasjonsformer, større antenner, mer effekt og mange frekvensbånd. PMR-radioen har en fast antenne. Radioamatøren kan bruke bedre antenner og derfor motta sendingen fra en PMR-radio på større avstand enn PMR-radioen selv kan. Prøv dette på tur, for eksempel i forkant av eller i forbindelse med JOTA. Der PMR-radioene sjelden rekker lengre enn 2-3 kilometer, kan radiosignalene fortsatt mottas både 10 og 15 kilometer unna, og kanskje enda lenger, med amatørradioutstyr.

Hvordan kan radioamatøren snakke med radioamatører i andre land, tusenvis av kilometer unna?

 

 • Enkelte ganger gir radiosamband bedre tilgjengelighet enn mobiltelefon. Målsetningen for en godt formidlet nødmelding over radio er at den enkelt og presist kan videreformidles på telefon til nødetatene.Vær tydelig på at dette er en øvelse! Angi (etter behov) hvem, hva, hvor, når, hvor mange og hvor mye, samt eventuelle prioriteringer, begrensninger og videre plan. Mottaker må få tid til å skrive ned informasjonen i nødmeldingen. Husk at dette skal være en dialog. Ikke send for lenge av gangen, selv om det er mye informasjon som skal formidles. Mottaker bør kvittere for mottatt underveis i informasjonsstrømmen.
 • Amatørradiobåndene benevnes etter bølgelengden på radiosignalene. Vanlig brukte amatørradiobånd på JOTA er 80 meter, 40 meter, 20 meter og 2 meter. Til sammenlikning er bølgelengden for radiosignalene fra PMR-radioen 0,67 meter.
  Hvorfor påvirkes noen radiosignaler av lys og mørke, når radiosignalene fra PMR-radioen vanligvis ikke gjør det?
 • Publisert: 17.02.2012
 • Forfatter: Nettverk for radiospeiding i NSF
 • Kommunikasjon

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne