<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Quiz om flyktninger

En quiz eller rundløype om temaet flyktninger for tropp og rover. Den kan brukes i forbindelse med Speideraksjonen.
Hvorfor

Speidere skal lære mer og/eller teste sine kunnskaper om flyktninger

Bidrar til følgende mål
 • S-13Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
 • V-7Utvikle evne til empati og solidaritet.
Forberedelser og forkunnskap

Les gjerne om Speideraksjonen, flyktningene i Tanzania, og speiding i Liberia i SPEIDEREN nr. 1/21 eller om årest aksjon på speideraksjonen.no.

Fremgangsmåte

Denne quizen kan brukes til en postløype, med 1-2 spørsmål per post, hvor det gis svaralternativer som speiderne må diskutere.

Ett svaralternativ per spørsmål er rett (den med *)

Dere kan også prøve å finne mer fakta om de riktige svarene.

Hvem kan mest om Speideraksjonen og temaet flyktninger?

1) Hvor mange mennesker i hele verden er flyktninger?

 1. 35 millioner
 2. 45 millioner
 3. 65 millioner
 4. Over 80 millioner*

2) Hvor mange av verdens flyktninger er under 18 år?

 1. 25 %
 2. 40 %
 3. 50 %*
 4. 75 %

3) 40 millioner flyktninger, cirka 8 ganger Norges befolkning, er altså under 18 år. Hvor mange av dem får gå på skole?

 1. 25 %
 2. 40 %
 3. 50 %*
 4. 75 %

4) Hvilken norsk hjelpeorganisasjon samarbeider Norges speiderforbund med om Speideraksjonen?

 1. Kirkens nødhjelp
 2. Flyktninghjelpen*
 3. Røde Kors
 4. Redd barna

5) I hvilket år startet samarbeidet med Flyktninghjelpen?

 1. 1997
 2. 2003*
 3. 2009
 4. 2015

6) Hvor mye har speiderne samlet inn siden samarbeidet begynte i 2003?

 1. 5 millioner kroner
 2. 7 millioner kroner
 3. 10 millioner kroner
 4. 14 millioner kroner* 

7) Hva skal størstedelen av pengene fra Speideraksjonen gå til i år?

 1. Skole og yrkesopplæring for barn og ungdommer i Libanon* (OBS! Husk å oppdatere dette alternativet med årets formål)
 2. Rent vann til flyktninger i Nord-Irak
 3. Vaksiner til barn og unge på flukt i Myanmar
 4. Sykehus og legevakt for flyktninger i Jemen

8) Noe av pengene går til speiderarbeid andre land. Hvilket?

 1. Burundi og Tanzania
 2. Malawi og Mali
 3. Etiopia og Eritrea
 4. Liberia og Zambia

9) Hvilken kjent nordmann engasjerte seg sterkt i det internasjonale flyktningarbeidet?

 1. Thor Heyerdahl
 2. Fridtjof Nansen*
 3. Roald Amundsen
 4. Kong Haakon 7.

10) Hvor stor andel av Norges befolkning ble flyktninger under 2. verdenskrig (1940-1945)?

 1. 2 %
 2. 5 %
 3. 11 %*
 4. Ingen

 

Digital gjennomføring:

Dere kan også lage en Kahoot e.l. av quizen, og gjennomføre den mot slutten av møtet om Speideraksjonen.

Referanser

https://speiding.no/aksjon

Foto: Bente Pernilla Høye

 • Publisert: 23.02.2021
 • Forfatter: NSF
 • Speideraksjonen
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Leder
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear