Rollene i samfunnet (tematur)

Tematur for å bli kjent med hvordan samfunnet er organisert, og få en forståelse av hvordan ulike roller i samfunnet påvirker hverandre.
Bidrar til følgende mål
 • S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.
 • V-2 Få øvelse i å stole på hverandre og vise hverandre tillit.
 • V-8 Utvikle forståelse for fellesskapets verdi, og vis vilje til å bidra i fellesskapet.
Fremgangsmåte

Dette er et rollespill som skal gjennomføres på en vanlig dagstur eller overnattingstur. Rollespillet handler om de ulike rollene i samfunnet, og hvordan det kan gjenspeiles i noe så enkelt som matlagingen på turen. Dere bestemmer selv om det er under ett eller flere måltider.

Speiderne får tildelt roller som de skal følge både under forberedelsene og gjennomføring av turen, noe som betyr at rollespillet starter før turens start, og ikke slutter før matlagingen på turen er ferdig. Tematuren avsluttes med en evaluering og refleksjon.

Rollespillet skal illustrere hvordan samfunnet er bygd opp. For at et samfunn skal fungere, har innbyggerne forskjellige roller, på samme måte som det speiderne fikk her. Noen er gode til én ting, mens andre er gode til noe annet.

Speiderne får forskjellige roller som de skal holde seg til i gjennomføringen av denne aktiviteten. De ulike rollene er:

 • Koordinator
  Koordinatoren har overordnet ansvar for hele gjennomføringen, og skal ha oversikt over alt. Dersom noen av speiderne som har andre roller har spørsmål, kan de henvende seg til koordinatoren.

 • Planleggere
  Planleggerne har ansvar for å bestemme rammene for måltidet. Dette innebærer:

  • Bestemme hva dere skal spise til middag på turen.

  • Lage en handleliste.

  • Lage oppskrift eller fremgangsmåte til matlagingen.

  • Lage en liste over hvilket fellesutstyr dere trenger.

 • Innkjøpere
  Innkjøperne har ansvar for å skaffe råvarene. Dette innebærer:

  • Sørge for at råvarene blir kjøpt inn.

  • Har ansvar for råvarene frem til møtestedet der turen starter.

 • Transportører
  Transportørene har ansvar for at råvarene blir fraktet fra turens startpunkt og til der maten skal lages. Dette innebærer:

  • Ha oversikt over hva dere har og hvem som frakter hva.

  • God oppbevaring av maten, slik at ikke noe blir ødelagt underveis.

 • Kokker
  Kokkene har ansvar for å lage maten, og sørge for at alle får mat. Dette innebærer:

  • Finne ut hvilke råvarer dere har, og hvordan disse skal tilberedes.

  • Sørge for at ingen blir syke på grunn av feil oppbevaring eller dårlig hygiene/tilberedning.

 • Oppvaskere
  Oppvaskerne har ansvar for å rydde opp etter middagen, og vaske opp fellesutstyr.

 • Utstyrsansvarlige
  Har ansvar for å ta med fellesutstyr som trengs til måltidet

Dere fordeler antall personer per rolle basert på hvor stor enheten er. 

Evaluering av turen
Når aktiviteten skal evalueres, lar dere speiderne som hadde de ulike rollene få fortelle om sine opplevelser og hvordan de har jobbet. Hvordan synes de det gikk? Hva opplevde de? Var det enkelt eller utfordrende?

Diskuter med enheten:

 • Hvordan var det å samarbeide med de andre rollene?

 • Tok alle ansvar for å gjøre den jobben de hadde fått tildelt?

 • Er alle rollene like viktige? Er det greit å holde seg til sin rolle, og tenke “dette er ikke mitt ansvar” om en annen rolle?

 • Var alle ansvarsoppgaver dekket? Dukket det opp andre behov som ikke var dekket av en rolle?

 • Hva hvis en hadde blitt syk eller var forhindret fra å delta? Eller ikke kunne gjøre oppgaven sin – hva skjer da?

 • Har noen deltatt på turen uten at de har fått tildelt en rolle? (F. eks: lederne?)
  Var det noen grunn til at noen ikke hadde fått en rolle?

 • Fungerer samfunnet på denne måten? Hva er det man tar ansvar for der?

 • Tenkte dere på hvem som er gode på hva, før dere fordelte rollene?

Denne aktiviteten bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål

FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_3-godhelse2.jpgFNs_baerekraftsmaal_11-baerekraftigebyerogsamfunn2.jpgFNs_baerekraftsmaal_17_samarbeidforanaamaalene.jpg

Aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som har mye fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Opplegget er utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018, og er brukt som forslag til tematur i "Aktivitetspakke ansvar".

 • Publisert: 19.02.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Mat
 • Samarbeid

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen