<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Rollespill "På flukt fra krig" for bevere og småspeidere

Rollespill med friluftsramme hvor speidere skal leve seg inn i enkelte av utfordringene flyktninger kan oppleve når de er på flukt i et annet land.
Hvorfor

Speidere skal få en bedre forståelse for flyktningenes situasjon samtidig som de opplever å løse en praktisk oppgave sammen. 

Forberedelser og forkunnskap

Det er viktig at speiderne er godt forberedt. Bruk gjerne det foregående møtet på å gi speiderne (og lederne) kunnskap om hvordan situasjonen til de syriske flyktningene er (les for eksempel historiene til Maha, Mohammed og Nader i det første nummeret av Speideren 2015). Dere kan også snakke om flyktninger generelt. Det er mulig å finne en del informasjon på nett, for eksempel på sidene til Flyktninghjelpen.

Utstyr

Utstyr og råvarer til den praktiske oppgaven som skal utføres (spesifisert under fremgangsmåte). Førstehjelpsutstyr

Fremgangsmåte

Hvor: På tur eller utendørs møte.

Antall deltakere: Spillet passer bra å gjennomføre med hele kolonien/flokken.

Innledning: Hver beverfamilie/kull får beskjed om at de er en flyktningfamilie som har kommet til et ukjent sted/land.

Gjennomføring 1 (passer for bevere):

Hver flyktningfamilie får en oppgave de må løse. De trenger å skaffe seg et sted å bo. De kan for eksempel bygge en hytte eller huk av greiner e.l. "Huset" bør ha plass til alle i familien, helst med egne ligge- og sitteplasser. Familien samarbeider om å løse oppgaven under veiledning av en leder. Lederen kan ta med tau, kniver eller annet som kan være nyttig, men speiderne må klare seg mest mulig med det de selv finner i naturen.

Obs! Pass på å finne et sted hvor det er nok naturmaterialer å ta av. Husk naturvett! Hvis dette er vanskelig å få til, kan dere ha med en del tepper, pappesker og andre egnede "byggematerialer" som speiderne kan velge mellom.

Gi speiderne begrenset tid til å utføre oppgaven og forklar at dette skyldes for eksempel at de må bli ferdige før vinteren kommer.

Gjennomføring 2 (passer for småspeidere):

Hver flyktningfamilie får en oppgave de må løse. De trenger å skaffe seg mat. Det bør være et enkelt måltid, for eksempler å steke pinnebrød eller bake ostesmørbrød i folie. Råvarene og utstyret er fordelt litt tilfeldig mellom familiene slik at de er nødt til å bytte og låne seg imellom for å klare å løse oppgaven. Lederen er tilgjengelig for spørsmål, og passer på sikkerheten. Hvis småspeiderne har lært å lage bål selv, kan de gjøre det. Hvis ikke, kan de få hjelp av lederen.

Skal de lage mat på bål, for eksempel pinnebrød/foliestekt banan, bør bålet tennes en liten stund i forveien, så det rekker å bli ordentlige glør.

Gi oppgaven muntlig og uten oppskrift. Speiderne må selv finne ut hvordan de skal løse den.

Gi speiderne begrenset tid til å utføre oppgaven og forklar at dette skyldes for eksempel at de må bli ferdige mens det fortsatt er varme i bålet (da er det lurt å ikke ha mer ved tilgjengelig enn det som er minimum nødvendig).

Obs! Husk bålregler. Er dere utenfor bålsesongen, ha med en bålpanne eller bruk en godkjent bålplass. Følg med på brannfarevarslene.

Avslutt med refleksjon:
For å få utbytte av aktiviteten er det viktig å hjelpe speiderne å reflektere over det de har vært med på, og å koble det til det de har lært om Speideraksjonen. Snakk derfor om rollespillet sammen med speiderne når oppgavetiden er ute. Ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hva skjedde da dere utførte oppgaven?
 • Hvordan var det å samarbeide om å utføre oppgaven?
 • Måtte du be om hjelp / få hjelp av andre?
 • Hvordan var det å forestille seg at man er flyktning?
 • Er opplevelsen dere hadde under rollespillet annerledes enn situasjonen til virkelige flyktninger, for eksempel syriske barn i Libanon? På hvilken måte?
  Andre hjelpespørsmål her kan være: Hvordan tror dere det er å ikke ha et annet sted å bo enn det dere klarer å bygge selv? / Hvordan tror dere det er å være avhengig av andres hjelp for å kunne skaffe og lage seg mat?

Samtalen gjennomføres med hele enheten eller i rollespillfamilier. Alle skal kunne komme til ordet enten i plenum eller i personlig samtale med leder.

Sikkerhet

Ha førstehjelpsutstyret for hånd. Ha nok ledere til å kunne følge opp alle patruljer/speidere samtidig. Husk kniv-, øks- og sagregler. Husk bålregler og bålforbud.

Referanser

Les om syriske flyktninger i Speideren#1 2015. Informasjon om flykninger finnes også på sidene til Flyktninghjelpen

Foto: Vecteezy.com

Utfordringer og erfaringer

Å arrangere et ordentlig rollespill er krevende både for den som arrangerer og for deltakerne. Men hvis dere klarer å få det til, kan dere få en skikkelig spennende og unik opplevelse. Den store utfordringen for deltakerne er å være utenfor komfortsonen sin og å klare å leve seg inn i situasjonen samtidig som man husker at dette fortsatt er bare et spill. For arrangøren er det viktig å ha en god balansegang mellom nøye forberedelser og mer eller mindre frie tøyler under selve gjennomføringen. Det er mulig å lage egne varianter av rollespillet. Se gjerne hvordan denne aktiviteten er tilpasset for andre aldersgrupper. Kanskje dere kan hente noen idéer derfra? Men husk at poenget er å gi speiderne noe å reflektere over, så opplevelsen og utfordringen må være tilpasset deres modenhetsnivå. Blir det for lett, vil poenget kanskje forsvinne. Blir det for vanskelig, kan den negative opplevelsen ødelegge læringsprosessen. Den avsluttende runden med spørsmål er helt avgjørende for å få speiderne til å trekke gode konklusjoner av sine opplevelser.

 • Publisert: 26.02.2015
 • Forfatter: Flyktninghjelpen/NSF
 • Rammer
 • Samarbeid
 • Verdier
 • Nevenyttighet
 • Lek og konkurranse
 • Speideraksjonen
 • Bever
 • Småspeider
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • 30 - 60 min
 • Ute