<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Rollespill "På flukt fra krig" for rovere

Rollespill med friluftsramme hvor rovere skal leve seg inn i enkelte av utfordringene flyktninger kan oppleve når de er på flukt i et annet land.
Hvorfor

Rovere skal få en bedre forståelse for flyktningenes situasjon samtidig som de opplever å løse en praktisk oppgave sammen.

Forberedelser og forkunnskap

Roverne, eller i hvert fall en liten arbeidsgruppe, kan selv forberede rollespillet i forkant. Bruk gjerne det foregående møtet til å snakke om Speideraksjonen og bli kjent med situasjonen for de syriske flyktningene (les for eksempel historiene til Maha, Mohammed og Nader i dette nummeret av Speideren nr. 1 fra 2015). Dere kan også snakke om flyktninger generelt. Det er mulig å finne en del informasjon på nett, for eksempel på sidene til Flyktninghjelpen. Bruk gjerne foreslåtte spørsmål til evaluering og refleksjon etter spillet.

Utstyr

Vanlig turutstyr (felles og personlig) og råvarer til et enkelt måltid. Hvis rollespillet gjennomføres som en del av en overnattingstur, må utstyret og maten for resten av turen komme i tillegg.

Fremgangsmåte

Tidsbruk: 3 t+

Hvor: På tur eller utendørs møte

Antall deltakere: Minst 3 personer.

Rolleinndeling (valgfritt, for å gi spillet enda en dimensjon): Én person må være spilleder og ha oversikt over alt som skjer og ha ansvar for sikkerheten. Alle de andre roverne fordeles på familier bestående av 1-2 småbarn, 1 syk eller gammel slektning og resten friske voksne. Eventuelt er det mulig å gi noen av roverne roller som vakter i forbindelse med krysningen av grensa, eller få dem til å håndheve de forskjellige begrensningene som pålegges flyktningene i det trygge landet.

Spillstart: Flukt

Velg to leirplasser på litt avstand fra hverandre (fra noen få meter til en kilometer avhengig av ønsket hendelsesforløp i spillet), og fordel roverne mer eller mindre likt på disse to leirene, eventuelt med overvekt i leir 1.

Leir 1 er en by som ligger i en krigssone. Leir 2 er det trygge landet. Befolkningen i begge leirene har akkurat nok utstyr og mat til å klare seg selv.

Roverne i leir 1 (gruppe 1) blir informert om at militante kommer om 2 min. I denne tiden skal de gå gjennom sine «hjem» og tenke på hva de vil ha med seg når de må flykte.

Det er mulig å legge inn hindre underveis:

 • De krysser grensen der de må snike seg fram usett.
 • De må ta en smuglerbåt for å komme seg fortere fram. På båten blir de frastjålet eller mister halvparten av tingene sine.

I mellomtiden får roverne i leir 2 (gruppe 2) beskjed om at det snart vil komme mange flyktninger som vil ha behov for «humanitærhjelp» og et sted å bo. Gruppe 2 må prøve å finne ut hva de kan avse av utstyr, klær, vann og mat, og hvordan de ellers kan hjelpe flyktningene.

Alternativ spillstart (uten flukt)

Tips: Denne oppstarten passer best for et møte eller en kort dagstur.

Alle pakker til turen som vanlig, og fellesutstyr og mat fordeles i rovernes sekker. Spillet begynner ved ankomsten til leirplassen. Rett før man ankommer leirplassen, samles roverne for å få informasjon om spillet. Der deles de inn i to grupper - gruppe 1 er flyktninger som har kommet til dette trygge landet (leirplassen) på flukt fra krig, mens gruppe 2 er lokalbefolkningen som må dele sine egne knappe ressurser med flyktningene. Det betyr at gruppe 2 får lov til å ha med seg det vanlige turutstyret og maten videre inn til leiren, mens i gruppe 1 må alle, med unntak av én eller to rovere, sette igjen sekkene sine utenfor leirområdet.

Hoveddelen: Det trygge landet

Når flyktningene har kommet til det trygge landet, må de etablere det nye hjemmet sitt. De kan bruke det lille de har med seg, samt det de får av lokalbefolkningen, eller klarer å skaffe selv. Lokalbefolkningen (gruppe 2) må vurdere selv hvor mye de ønsker å gi bort/dele. Flyktningene (gruppe 1) kan prøve forskjellige taktikker for å skaffe flere/andre ting - bytte til seg, låne, noen velger kanskje til og med å stjele.

Roverne i begge gruppene får vite at de må kunne klare seg gjennom kvelden og natten. Oppgaven deres er:

 • å lage seg et sted å bo (sette opp telt, gapahuk eller hva enn de klarer å skaffe seg)
 • å sørge for at familien har nødvendig personlig utstyr (liggeunderlag, soveposer, klær, spiseredskaper)
 • å lage et enkelt måltid (innebærer å skaffe matvarer, vann, kokeutstyr og varmekilde)

Flyktningene kan også støtte på uventede problemer som forhindrer dem fra å utføre oppgaven sin, for eksempel:

 • vanskelige byråkratiske regler (flyktningene får tildelt et konkret sted de kan slå leir på som gjerne er litt for dårlig og for lite; eller de får ikke lov til å tenne eget bål)
 • kommunikasjonsvansker (bare «de voksne» eller noen utpekte personer som får lov til å snakke sammen; de to gruppene får bare kommunisere med hverandre i maksimum 10 minutter til sammen)
 • begrenset tilgang på viktige ressurser (som fyrstikker, kniver, økser, ved e.l.)

Avslutning av spillet

Avslutt spillet når det ser ut som læringsmålet er oppnådd. I ekstreme tilfeller kan spille avsluttes av sikkerhetshensyn. Spilleder vurderer fortløpende hvor mye lengre spillet kan gå uten at det blir alt for stor påkjenning for deltakerne. Målet er å gi deltakerne mulighet til å kjenne på usikkerheten uten å utsette dem for betydelig sultfølelse, kulde eller frykt. Ønsker dere å ha en tøffere opplevelse, kan dere kjøre rollespillet hele turen, altså inkludert overnatting.

Underveis og etter rollespillet

Spill-lederen styrer spillet i den grad det er nødvendig, for eksempel for å forklare reglene eller hjelpe spillet til å utvikle seg i ønsket retning og i trygge rammer. Spill-lederen må være spesielt oppmerksom på om noen er veldig utilpass med rollen sin eller situasjonen. Det skal være mulig for den enkelte rover når som helst å bryte ut av rollespillet. Det skal også være mulig å komme tilbake i spillet.

Når spillet er avsluttet, får deltakerne alt det nødvendige utstyret tilbake, og resten av turen gjennomføres som normalt.

For å få utbytte av aktiviteten er det viktig å hjelpe deltakerne å reflektere over det de har vært med på, og å koble det til det de har lært om Speideraksjonen. I etterkant av spillet bør roverne ta en felles samtale om opplevelsene de hadde underveis i spillet (eventuelt i "familier" hvis dette oppleves tryggere). Alle skal kunne komme til ordet enten i plenum eller i personlig samtale med leder.

Spørsmål til evaluering/refleksjon:

 • Hvordan opplevde du/dere spillet? Hva skjedde og hva tenker du/dere om det som skjedde?
 • Hvordan var det ikke å ha nok utstyr/overnattingsplass/mat? Hvordan var det å be om hjelp/ å få hjelp av andre?
 • Hvordan var det å se at andre sliter/ mangler utstyr/klær/mat? Hva gjorde du med dette? Hvordan føltes det å hjelpe til/ ikke å kunne hjelpe til?
 • Hvordan var samarbeidet mellom de to gruppene? Hva gjorde det vanskelig?
 • Hvordan tror dere at det dere har vært med på kan minne om situasjonen til virkelige flyktninger, som syriske barn i Libanon eller flyktninger som kommer til Norge? (Noen stikkord her er vanskelige regler, kommunikasjonsproblemer, dårlige boforhold, lav status osv.)

Sikkerhet

Ha førstehjelpsutstyret for hånd. Husk kniv-, øks- og sagregler. Husk bålregler og bålforbud.

Referanser

Les om Speideraksjonen
Her finner du også informasjon om Flyktninghjelpen. Les om syriske flyktninger i Speideren#1 2015

Foto: Vecteezy.com

Utfordringer og erfaringer

Å arrangere et ordentlig rollespill er krevende både for den som arrangerer og for deltakerne. Men hvis dere klarer å få det til, kan dere få en skikkelig spennende og unik opplevelse. Den store utfordringen for deltakerne er å være utenfor komfortsonen sin og å klare å leve seg inn i situasjonen samtidig som man husker at dette fortsatt er bare et spill. For arrangøren er det viktig å ha en god balansegang mellom nøye forberedelser og mer eller mindre frie tøyler under selve gjennomføringen. Det er mulig å lage egne varianter av rollespillet. Se gjerne hvordan denne aktiviteten er tilpasset for andre aldersgrupper. Kanskje dere kan hente noen idéer derfra? Men husk at poenget er å gi speiderne noe å reflektere over, så opplevelsen og utfordringen må være tilpasset deres modenhetsnivå. Blir det for lett, vil poenget kanskje forsvinne. Blir det for vanskelig, kan den negative opplevelsen ødelegge læringsprosessen. Den avsluttende runden med spørsmål er helt avgjørende for å få speiderne til å trekke gode konklusjoner av sine opplevelser.

 • Publisert: 27.02.2015
 • Forfatter: Flyktninghjelpen/NSF
 • Rammer
 • Musikk og drama
 • Kommunikasjon
 • Samarbeid
 • Verdier
 • Nevenyttighet
 • Lek og konkurranse
 • Speideraksjonen
 • Rover
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 90 min +++
 • Ute