Meny

Rollespill "Rundt om fattigdom"

Rollespill med refleksjon rundt urettferdig fordeling. Speidere skal i rollespillet prøve å sette seg inn i situasjonen til en to familier som har dårlig råd - én fra Bergen og og én fra Malawi. 
Hvorfor

Speiderne skal reflektere rundt begrepet fattigdom og hvordan økonomi spiller en viktig rolle i menneskers liv. De skal også reflektere rundt ulike typer fattigdom, f.eks. hvordan er det å være fattig i et fattig land og hvordan er det å være fattig i Norge.

Bidrar til følgende mål
 • K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.
 • L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • V-3 Utfordre deg selv fysisk og psykisk i aktivitet med andre.
 • V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet.
Forberedelser og forkunnskap

Lederen som skal holde aktiviteten bør lese gjennom rollespillet og forberede seg på hvordan økten skal gjennomføres. 

Skriv ut nok eksemplarer med oversiktene over de to familiene og legg dem i konvolutter. Lag ca like mange konvolutter med Bergensfamilien og med Malawi-familien. Dere må ha like mange konvolutter som patruljer. 
Skriv ut oversikt over prislister til hver av postene: Skole, handling/marked, helse og bolig. Eventuelt laminer, klipp fra hverandre og lag hull i prislappene, så dere kan feste dem på faktiske ting. Eks. hvetemel, tomat, fisk, skjærefjøl, såpe osv. Hvis dere ikke har en ting å feste det til er det fint å ha med et tilhørende bilde. 

Like før gjennomføring må dere legge ut de 4 postene m/tilhørende prisliste for hver av familiene.

Postene er: 

 • Skole
 • Handling/marked
 • Helse
 • Bolig
Utstyr

Forbered:

 • Prislister eller prislapper, ev. med bilder av ting

 • Oversikt over familiene. Like mange av hver og til sammen nok til alle patruljene. 

 • Like mange konvolutter som patruljer. 

 • Skrivesaker og notatblokk til hver patrulje.

 

Valgfritt: 

 • Matvarer og ting til å feste prislappene på.

 • Monopolpenger eller noe annet som kan symbolisere pengene de får utdelt

Fremgangsmåte

En leder gir en kort introduksjon til målet med oppgaven: Å lære om hva fattigdom er, og hvordan fattigdom er forskjellig ulike steder i verden. 

Tall og fakta til introduksjonen: 

Antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom ble halvert fra 1990 til 2015, hvor 836 millioner levde i ekstrem fattigdom. Imidlertid er dette tallet fortsatt alt for høyt, og derfor har FN forpliktet seg til - som bærekraftsmål nr 1 -  å avskaffe ekstrem fattigdom og halvere relativ fattigdom i hele verden.

Gjennomføring av rollespillet

Hver patrulje er en familie, enten fra Bergen eller Malawi. Oppgaven er å lage et tre måneders budsjett for familien. 

Hver patrulje trenger:

 • En konvolutt med en familie (trekker hver sin). 

 • Beskrivelse av hvor mye familien tjener/tilsvarende sum med monopolpenger

 • Notatblokk og skrivesaker

Patruljene får beskjed om å lage et budsjett for familien til tre måneder. Patruljen går rundt på fire poster, der det er informasjon om utgifter knytta til utdanning, helse, mat og bosted. Patruljen skal på hver post finne ut og notere ned hvilke utgifter de må ha/kan ha, og hva de kan nedprioritere. Når patruljene har vært innom alle postene, gjør de ferdig et forslag til et 3-måneders budsjett for familien. 

Når alle er ferdige, samles patruljene, og en leder gjennomfører en refleksjonssamtale omkring hva de har prioritert i budsjettet, hva de måtte prioritere bort, og hvorfor. 

Etter denne gjennomgangen kan patruljene bytte familie, slik at de som har vært en familie fra Bergen nå lager budsjett for familien fra Malawi. 

Tips

For å få et inntrykk av matmengden de har beregnet for familie fra Malawi kan patruljen få i oppgave å lage et måltid (middag eller kveldsmat) basert på dagsrasjonen med mat de har beregnet per person  (f.eks koke fløyelsgrøt av hvetemel på melmengde tilsvarende)

 

Refleksjon

Avslutt økten med å reflektere over forskjellen på de to rundene og de to familiene. For refleksjonsspørsmål se neste avsnitt.

 • Hadde dere nok penger til det dere trengte?
 • Hva hadde dere ikke penger til?

 • Hvilke valg har dere møtt på og hvorfor? 

 • Hvordan var det å lage budsjett for de to ulike familiene? 

 • Har dere beregnet nok mat?

 • Hva er konsekvensen av å velge bort x, y og z? (F.eks.: Hvordan er det å bo i Bergen som barnefamilie og ikke ha råd til bil og SFO?)

 • Hva er det å være fattig i Malawi? 

 • Hva er det å være fattig i Norge?

 • Hvilken betydning kan utdannelse ha for en familie? 

 • Hvordan balanserer man mellom å tenke kort frem i tid og langt frem i tid? (Kortsiktighet og langsiktighet). 

 • Flere undersøkelser viser at når kvinner får en utdannelse og tjener mer penger er de i stand til å løfte flere ut av fattigdom sammenliknet med menn. Hvorfor tror du likevel at så mange familier velger å holde jentene hjemme fra skolen? 

Mer å gjøre?

Lederne kan tilføye hendelser som har betydning for familien, f.eks. tørke, installasjon av vannpumpe, TV-en blir ødelagt. Det vil ha en betydning for familiens budsjett.

Hvis patruljene mangler utfordring kan dere be patruljene ta stilling til disse punktene i tillegg: 

 • En graviditet; hvordan vil dere prioritere pengene hvis mor i familien blir gravid igjen?

 • Hva gjør dere om alle barna blir rammet av malaria? 

 • Det dukker opp en klassetur som koster det samme som 2 uker med mat for familien. Får barna dra på klasseturen?

 • Hva skjer hvis foreldrene begynner å røyke, og bruker 300 kroner i uken på sigaretter?

Finn gjerne flere hendelser og ting som gjør at patruljen forstår hva slags prioriteringer man må gjøre når man ikke har så mye penger.

Om begrepet fattigdom: 

 • Absolutt fattigdom defineres som en inntekt så lav at de mest basale menneskelige behov for å fungere i hverdagen (et sted å bo, mat, rent drikkevann) ikke kan dekkes. 

 • Relativ fattigdom er et variabelt begrep som endrer seg etter hvor i verden man befinner seg. Relativ fattigdom refererer både til forskjellen i velstand mellom i-land og u-land, og forskjeller mellom samfunnsgrupper i et land. 

 • Snakk med speiderne hvordan de kan se disse ulike typene for fattigdom i aktiviteten.

 

Familiefakta og priser

 

Familien i Malawi: 

 • Far, 45 år, bonde
 • Mor, 35 år, gravid i 8. måned
 • Datter, 15 år, er ferdig med 6.klasse
 • Sønn, 12 år, går i 4. klasse
 • Datter, 9 år, går i 2. klasse
 • Sønn, 7 år, går siste året i barnehagen
 • Bestemor, 68 år

Familien i Malawi har 1,9 amerikanske dollar (16 norske kroner) per dag per person over 15 år, som vil si 1920 kroner i måneden. 

Bolig

Familier i Malawi bor i leirhytter som er lagd sånn at de har en kjølig temperatur om dagen og varmere om natten. Størrelsen og kvaliteten på leirhyttene varierer etter som hvor mye penger familien har. Malawi er et land hvor malaria er utbredt, men familien kan senke risikoen for å bli smittet med en myggnetting. 

 • Myggnetting 30 kr

 • Ved 25 kr for 5 kg

 • Kniv 20 kr

 • Vanndunk 15 kr

 • Såpe 10 kr

 • Gryter 20 kr

 • Skjærefjøl 10 kr

 • Vaskebalje 15 kr

Skole

I Malawi er det gratis å gå på skole til og med 6.klasse. Videregående skole starter i 7.klasse og det koster penger. Bøkene er gratis, men de må være på skolen. Familien betaler for blyanter og skoleuniform. 

 • Blyant 1 kr per stk (man bruker en blyant i uken)

 • Videregående skole 300 kr i året eller 25 kr i måneden

 • Skoleuniform 70 kr i året eller 6 kr i måneden

Helse

Helsesenteret er de lokales mulighet til å undersøkelser og få medisiner hvis de blir syke. På helsesenteret kan leger og sykepleiere behandle dem og skrive ut medisin hvis det er nødvendig.

 • Stivkrampevaksine 100 kr (Barn må ta den før de starter på skolen)

 • Malariamedisin 60 kr for en behandling

 • Fødsel 100 kr (inkluderer en sjekk på helsesenteret før og etter fødsel)

 • Legesjekk 8 kr

 • HIV-medisin 40 kr (medisinen er nok til en uke)

 • Bind 30 kr for en pakke 

Markedet

I Malawi lever familiene hovedsakelig av nsima, en grøt laget av maismel. Maisgrøten spises sammen med forskjellig tilbehør, f.eks. tomatsaus, fiskesaus mm. hvis de har penger til det. 

 • Maismel 1,5 kr for 1 kg

 • Tomater 10 kr for 1 kg

 • Løk 10 kr for 1 kg

 • Matolje 15 kr for 1 liter

 • Poteter 8 kr for 1 kg

 • Fisk 20 kr for 1 kg 

 

Familien i Bergen

 • Far, 40 år, mottar dagpenger/kontantstøtte
 • Mor, 39 år, mottar dagpenger/kontantstøtte
 • Sønn, 15 år
 • Datter, 10 år
 • Sønn, 5 år

Familien fra Bergen får utbetalt 24500 kroner fra forskjellige offentlige ytelser etter skatt. 

Bolig

 • Husleie 6500 kr per måned

 • Pc-er, internett, lisens 730 kr per måned

 • Forsikring 350 kr per måned

 • Strøm, vann, varme mm. 2500 kr per måned

 • Telefoner og abonnementer 919 kr per måned

Skole

 • Barnehage 3451 kr per måned

 • SFO/AKS 3500 kr per måned

Helse

 • Grunnleggende medisiner og sanitetsbehov 600 kr per måned

Handling

 • Gjennomsnittlig matforbruk 5300 kr per måned

 • Feriesparing 1000 kr per måned

 • Bil 1300 kroner per måned

 • Nye klær 2290 kr per måned

 • Speideren 700 kr i året per barn

 • Røyk 400 kr per måned

Referanser

Denne aktiviteten ble laget av Changemaker i forbindelse med Leirsommer 2021 (Agenda 2021).

 • Publisert: 28.04.2021
 • Forfatter: Changemaker
 • Samarbeid
 • Verdier

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 90 min +++
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv