"Rollespill "Samfunnet""

Rollespill hvor deltakerne danner et eget lite samfunn og må finne sin plass og klare seg selv.
Hvorfor
Lære hvordan samfunn fungerer og hvilke samfunnsprosesser som påvirker livene våre. Lære å ta ansvar for seg selv og forstå at individets handlinger og holdninger påvirker også andre.
Bidrar til følgende mål
 • K-13 Utvikle din fantasi og evne til improvisasjon.
 • K-15 Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende.
 • K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.
 • L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • L-3 Bli bevisst på dine styrker og utviklingsmuligheter, og arbeid med egenutvikling.
 • Description
 • L-8 Utvikle forståelse for hvordan forskjellige fysiske og psykiske funksjonsutfordringer kan påvirke livskvaliteten.
 • S-1 Bli kjent med demokratiske verdier, og bruk din rett til medbestemmelse.
 • S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.
 • S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
 • S-2 Utvikle evnen til å tenke kritisk, gjøre deg opp egne meninger og ytre dem i ulike fora.
 • S-3 Ta ansvar i speidersammenheng.
 • V-3 Utfordre deg selv fysisk og psykisk i aktivitet med andre.
 • V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre.
 • V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet.
Forberedelser og forkunnskap
Dette rollespillet er beregnet på tropp, men kan med visse modifikasjoner også brukes av andre. Spillet illustrerer en slags forenklet variant av et samfunn. Speiderne får muligheten til å "leke" voksne og ta beslutninger som andgår dem selv og ikke minst påvirker andre sine liv. Speiderne lærer hvordan demokratiske prosesser fungerer (eller ikke fungerer), og får en forståelse for hvordan deres egen situasjon og bakgrunn påvirker deres meninger og beslutninger. De får også et innblikk i hvor vanskelig det kan være for mennesker som tilhører en mer utsatt samfunnsgruppe, å komme seg oppover i systemmet.
Fremgangsmåte

 

I begynnelsen av spillet får deltakerne utdelt bakgrunnskort som definerer deres status i samfunnet (hvor mye penger de har og om de er innvandrere).

 

Spillet foregår i flere runder med pauser imellom. Kjøp og salg skjer ikke i pausene. På slutten av hver runde oppsummerer man status på hver av deltakerne for å se om noen skal ut før neste runde. Tinget har sine samlinger i pausene.

 

Det skal være én eller flere ledere som observerer det som skjer og følger med på utviklingen i deltakernes status. Noen av lederne må ha ansvar for salg av varer og tjenester (sentralbanken/staten).

 

Før spillet begynner, må lederne forberede bakgrunnskort til deltakerne, penger, mat, hus, vaksiner, bedrifter, luksusgjenstander, katastrofelapper osv.

 

Etter spillet skal man snakke litt om hvordan speiderne opplevde det som skjedde, hvordan statusen derees utviklet seg og hvilke prosesser og tendenser i samfunnet de har sett. Dere kan også snakke om hvordan dette rollespillet gjenspeiler samfunnsmessige og politiske prosesser i Norge. Det er utrolig hvor godt noen av speiderne klarer å leve seg inn i situasjonen og se sammenhengene med det virkelige livet. Det har til og med skjedd at en speider valgte å "leve" som tyv i løpet av hele rollespillet.

 

 

Bakgrunnskort (deles ut til deltakerne):

4 kort – 2 penger

1 kort – 2 penger, innvandrer

3 kort – 6 penger

2 kort – 6 penger, innvandrer

4 kort – 12 penger

1 kort – 12 penger, innvandrer

5 kort – 22 penger

 

Regler:

Alle som har hus og inntekt og ikke er innvandrere har stemmerett. Stemmeretten gir deg rett til å delta i lovgivingsprosessen og bestemme regler for samfunnet.

Tinget – alle med stemmerett samles i pauser mellom rundene. Spørsmål de må ta stilling til:

 • Skal vaksinene bli gratis?

 • Skal det bygges et fattighus? (alle som har inntekter må gi en penge til det)
 • Skal det skapes et pengefond som gir støtte til dem som ikke har mat? (alle som har inntekter må gi en penge til det)

 • Skal innvandrere få lov til å kjøpe stemmerett (statborgerskap)? Hvor mye skal det i så fall koste?

Tinget får lov til å stemme på andre saker også.

 

Sentralbanken/staten - gjennomfører alle transaksjoner. Utbetaler bedriftenes inntekter. Det skal være en tilstrekkelig sum i banken når spillet begynner.

 

Man kan kjøpe:

 

Alle kan kjøpe seg et hus (stol). De som ikke har råd til et helt hus må bo sammen (f.eks. på et bord) og betale husleie i hver runde. De som ikke har noe sted å bo i det hele tatt mister stemmeretten og kan dø av naturkatastrofe.

Alle kan kjøpe seg en bedrift (f.eks. bord med et skilt "bedrift"). Det gir mulighet til å ha fast inntekt en gang i hver runde. Bedriften må ha to ansatte som får lønn. Tjener 10 penger per runde.

Mat – alle må kjøpe mat en gang i runden (f.eks. kjeks). De som ikke har mat 2 runder på rad, må gå ut.

Vaksine – beskytter mot sykdommen. De som ikke er vaksinert, går ut med en gang sykdommen kommer.

 

 

Ting som kan ramme samfunnet (katastrofelapper):

Brann – det trekkes et tilfeldig hus eller en bedrift som brenner opp

Naturkatastrofe – alle hus blir ødelagt. De som har penger kan gjenoppbygge det på nytt i samme runde.

Snøstorm – hjemløse dør og går ut av spillet umiddelbart.

Sykdom – alle som ikke er vaksinert dør og går ut av spillet umiddelbart.

Børskrakk – bedrifter får ikke fortjeneste i denne runden, men beholder pengene de har tjent. I neste runde må de betale 2 kr for å få bedriften opp på beina igjen.

Prisøkning – prisen for mat øker fra 1 til 2 pr.

 

Hver av disse tingene skrives på en katastrofelapp. Lappene kan trekkes flere ganger i løpet av spillet. Det er opp til spillederen å bestemme hvor ofte og når katastrofelappene trekkes.

 

Priser:

 

Hus - 5 penger

Mat – 1 penge

Husleie – 1 penge per runde

Vaksine – 1 penge

Bedrift – 5, inntekt – 10 penger per runde

Lønn – 3 per runde (2 for innvandrere)

Luksusgjenstander (bil, båt, klær, hytte, gourmet mat osv) - 4 penger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Publisert: 25.03.2008
 • Forfatter: Ksenia Sazonova
 • Musikk og drama
 • Verdier
 • Lek og konkurranse

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Kreativitet
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • Inne
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen