Meny

Rolletest - finn din plass i speidergruppa

En uhøytidelig og morsom test som hjelper å finne ut hvilke oppgaver man trives med. Gjennomføres individuelt eller i samlet ledergruppe.
Hvorfor

Å finne ut mer om hva lederne i speidergruppa trives med, og hvilke typer oppgaver som passer best for hver enkelte.

Bidrar til følgende mål
 • L-3 Bli bevisst på dine styrker og utviklingsmuligheter, og arbeid med egenutvikling.
 • S-3 Ta ansvar i speidersammenheng.
Forberedelser og forkunnskap

Den som skal ha hovedansvar for gjennomføring av testen for en gruppe rovere/ledere bør lese gjennom testen på forhånd, og gjerne prøve den ut selv.

Utstyr

Utskrifter av vedlegget Rolletest - finn din plass. Antallet er avhengig av gjennomføringsmåten. Evt. teip og tau.

Fremgangsmåte

Dette er en morsom øvelse som dere kan gjøre hver for dere eller sammen. Formålet er å finne ut mer om hva lederne trives med, og hvilke typer oppgaver som passer best for hver enkelte. Det er viktig at deltakerne ikke tar utgangspunkt i oppgavene de allerede utfører i gruppa, men helt uavhengig av det svarer på hva de synes er interessant eller givende. Ellers kommer ikke testen til å fungere.

Det klart beste utbyttet får dere av å gjennomføre øvelsen i fellesskap. Da kan dere også se hvordan rollene fordeler seg på hele ledergruppa. Hvilke lederprofiler har dere flest av og hvilke mangler dere? Dette kan gi noen interessante diskusjoner om hvilken bredde dere vil ha i ledergruppa.


Alternativ 1: På gulvet
Gjennomføring i fellesskap: Legg ut to tau i kryss på gulvet for å markere de to aksene. Bruk teip til å markere trinnene på aksene - sju trinn i hver retning, jevnt fordelt, slik som på tegningen av testen. Del eventuelt ut ark med testen til alle ( vedlegg Rolletest - finn din plass) , slik at de kan enklere følge med på prosessen.

Alle starter der aksene krysser hverandre. I løpet av øvelsen beveger alle deltakerne seg i alle fire retninger etter tur. Rekkefølgen på retningene påvirker ikke resultatet, men vi anbefaler at dere går som følger: oppover, nedover, mot høyre, mot venstre. 


Begynn med den første retningen - oppover - og gjennomfør de fire trinnene nedenfor.

 1. Aktivitetslederen leser opp den første oppgaven i tekstboksen som tilhører denne retningen. Alle som liker/ønsker seg denne oppgaven, går ett skritt i den aktuelle retningen, dvs. ett trinn på aksen (markert med teipbitene på tauet). Man skal alltid gå bare ett trinn per oppgave.

  OBS! Husk å svare ut fra hva dere liker og trives best med, og ikke ut fra det hver og en gjør i gruppa til vanlig!
   
 2. Les opp neste oppgave i samme tekstboks. De som er interessert i oppgaven, tar ett skritt videre langs aksen.
   
 3. Gjenta for alle oppgavene som hører til denne retningen.
   
 4. Trinnet hver deltaker har avsluttet på, blir den enkeltes startpunkt i den neste runden (når dere skal bevege dere i en av de andre retningene). Du skal altså fortsette fra der du står, og ikke gå tilbake til null. 


Fortsett motsatt retning, altså nedover. Gjenta trinnene ovenfor.

Etter andre runde: Stopp opp og snakk om hvordan dere ligger an så langt. Sjekk at alle har samme forståelse av oppgavene, og prøv å sette ord på forskjellene mellom de to forskjellige settene med oppgaver dere har vært gjennom. Har noen valgt like mange oppgaver i begge retningene?

Gjenta trinnene langs høyre-venstre-aksen.

Når alle er ferdige, se på hvor hver enkelte har endt opp (under hvilken profil) og diskutér resultatene i plenum (se under Oppsummering lengre ned).


Alternativ 2: På papir

1. Bruk vedlegget Rolletest - finn din plass til å gjennomføre testen individuelt. Del ut ett ark per deltaker, og forklar gangen i testen. Se ellers beskrivelsen av hvordan dere skal bevege dere, i alternativ 1.

2. Stopp gjerne opp ca halvveis for å diskutere hvordan dere ligger an så langt. Sjekk at alle har samme forståelse av oppgavene, og prøv å sette ord på forskjellene mellom de to forskjellige settene med oppgaver. Har noen valgt like mange oppgaver i begge retningene?

3. Når alle er ferdige med å gå, se på hvor hver enkelte har endt opp og diskuter resultatene i plenum. Se under Oppsummering.


Oppsummering
Når dere er ferdige med å gå, og hver enkelte har funnet ut hvilken profil han/hun har endt opp med, kan dere stille følgende spørsmål:

 • Stemmer resultatene med deltakernes oppfatning av seg selv og hverandre? Hvis noen synes de ikke stemmer, reflekter over hvorfor resultatet ble slik. Et mulig interessant utfall dere kan diskutere, er de som endte opp nær nullpunktet, der de to aksene krysser hverandre. Den som er god på mange forskjellige områder, og trives med et bredt spekter av oppgaver, vil kanskje ikke få noe tydelig utslag i noen av retningene. Dette sier noe viktig om vedkommendes evner og vilje til å bidra på mange områder. Samtidig vet vi av erfaring at slike gode ressurspersoner kan bli “utnyttet”, uten at det skjer bevisst, noe som øker risikoen for at de blir utbrent. For å unngå det utfordre gjerne vedkommende på hva han/hun har aller mest lyst til å gjøre i speidergruppa.
   
 • Hvordan stemmer den enkeltes resultat med den reelle fordelingen av oppgavene? Er det grunn til å gjøre endringer i oppgavefordelingen?
   
 • Hvordan ser helheten ut? Står noen typer oppgaver svakere enn andre når det gjelder sammenhengen mellom antall og størrelse på oppgavene og antall mennesker som ønsker å ta ansvar for dem? Hvordan påvirker dette eventuelt arbeidet i gruppa?
   
 • Trenger/ønsker dere å styrke ledergruppa for å få en større bredde i lederprofilene?
 • Publisert: 13.02.2020
 • Forfatter: NSF
 • Samarbeid

Del saken

 • Rover
 • Leder
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen