Roten til problemet

Hvor kommer kroppspress og lav selvtillitt fra?
Hvorfor

Snakke om hvor problemer knyttet til kroppspress og lav selvtillit kommer fra, hvilke konsekvenser de kan ha og hva som kan bidra til å løse disse problemene.

Bidrar til følgende mål
 • L-11 Reflekter over hva som påvirker din og andres selvfølelse og forhold til egen kropp, og hvorfor det er viktig å være glad i seg selv.
 • L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
Utstyr

Materialer å lage trær av -enten søppel eller papir, penner/blyanter og ark

Fremgangsmåte

I denne oppgaven skal roverne lage et tre som blir et bilde på et problem som kan oppstå fra kroppspress. Eksempler på problemer kan være spiseforstyrrelser, lav selvtillit, ikke ville delta i aktiviteter. Stammen er selve problemet, røttene er årsaken til disse problemene, greinene er konsekvensene av disse problemene og bladene er mulige løsninger. Det kan lages av søppel, helst resirkulert søppel, eller tegnes på et ark. Hver gruppe fokuserer på et problem de mener er viktig for dem.

Er dere mange, kan dere arbeide i små grupper for å lage et tre. Etter at alle er ferdige med treet sitt, kan alle få en kort presentasjon av trærne, og kan diskutere hvorfor disse problemene oppstår, hvor de kommer fra og hvem som skaper dem, for eksempel sosiale medier, kjendiser, bloggere/influensere, kleskjeder osv. De kan også diskutere hvordan vi som enkeltpersoner og grupper kan bidra til en endring. Som for eksempel å skrive brev eller rette kampanjer mot dem som promoterer urealistiske kroppsidealer. Gjerne oppfordre til å faktisk gjennomføre disse ideene også.

Dere kan finne løsninger på følgende måte.

1. Lederen av aktiviteten presenterer et problem som lav kroppsselvtillit kan bidra til, som for eksempel spiseforstyrrelser, ikke ville delta på ting, lav selvtillit.

2. Hver gruppe skriver først ned problemet, så kommer de opp med et forslag til en løsning av problemet på samfunnsnivå. Arket sendes videre til neste gruppe som skriver et brev til noen som kan gjøre denne forandringen (er det ikke flere grupper som løser denne oppgaven samtidig, kan samme gruppe også skrive brevet). Kan gjentas flere ganger.

 • Publisert: 30.11.2018
 • Forfatter: NSF
 • Trygge møter
 • Verdier

Del saken

 • Vandrer
 • Rover
 • Livskvalitet
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 0 - 30 min
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen