Roverlagsmøte om bærekraft "Lukket terrarium"

Temamøte om bærekraft, for å forstå hvordan alt henger sammen i et økosystem, og hvordan menneskelig påvirkning truer balansen.
Bidrar til følgende mål
 • K-12 Utvikle nysgjerrighet, og få øvelse i å utføre vitenskapelige eksperimenter.
 • L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • S-6 Tilegne deg naturkunnskap.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Forberedelser og forkunnskap

Ved hjelp av en glasskrukke eller annen lufttett beholder, skal vi lage et lukket økosystem der vannet, oksygenet, og karbondioksidet går i bane helt av seg selv inne i beholderen. 

Møtet bør gjennomføres utendørs, slik at dere kan sanke det dere trenger mens dere holder på.

Fagstoff

Utstyr
 • Glasskrukke eller annen gjennomsiktig beholder med lokk til hver deltaker
 • Grus/småstein
 • Jord
 • Småkryp
 • Mose og diverse planter
 • Vann - gjerne fra en naturlig vannkilde (bekk, tjønn e.l.)
Fremgangsmåte

1. Åpning (10 min)

Gjennomfør en vanlig åpningsseremoni med introduksjon av dagens tema.

 

2. Lukket terrarium (90 min++)

Økosystemet må bestå av:

 • En lufttett beholder (f.eks. glasskrukke med gummipakning.) Jo større beholderen er, desto større og mer komplekst blir økosystemet.
 • Vann - gjerne fra en naturlig vannkilde (bekk, tjønn e.l.)
 • Jord
 • Planter
 • Småkryp

Steg 1

Fyll litt grus/stein i bunnen av beholderen (1-2 cm). Fyll 1/5 av beholderen med jord. Jorda skal være fuktig, så det kan hende dere må tilføre litt vann.

Steg 2

Ha oppi plantene, noen småkryp, og lukk beholderen. Om dere har brukt mye vann, kan det være lurt å vente litt med å lukke, slik at det overflødige vannet kan fordampe. Når beholderen lukkes, er det viktig at den er helt tett. Hvis ikke kan for mye av vanndampen slippe ut, og plantene tørker ut. 

Steg 3

Sett beholderen på et sted med mye lys, men helst ikke direkte sol. En glasskrukke fungerer som et drivhus: om den står i direkte sollys, vil temperaturen øke raskt. Når krukka er plassert, kan dere følge utviklingen over en periode. Har dere klart å få en balanse mellom de ulike elementene i krukka, kan den i teorien vare evig. 

Steg 4

Dette lille eksperimentet viser hvordan de ulike tingene i et økosystem påvirker hverandre. Hva vil skje dersom man:

 • fjerner plantene? 
 • gir det for mye sol?
 • fjerner vannet?
 • fjerner nedbryterne?

Jordkloden er også et lukket økosystem, om enn mye større enn en glasskrukke. Hva vil skje med jordkloden og dens befolkning (både mennesker og dyr) dersom man: 

 • Fjerner plantene ved å hugge ned regnskogene?
 • Gir den for mye sol ved å ikke tillate at varmen og lyset slipper ut i verdensrommet igjen?
 • Fjerner vannet, eller fordeler det feil?
 • Fjerner nedbryterne eller andre deler av økosystemet?

Hvordan står det til med økosystemet vi hører til? Hvordan påvirker vi mennesker det?

 

6. Avslutning

Oppsummer hva dere har gjort på møtet. Har dere lært noe nytt, eller ser dere naturen fra et nytt perspektiv? Hva kan dere gjøre for å holde liv i økosystemet vårt?

Gjennomfør vanlig avslutningsseremoni.

 

Dette møtet bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_13_stoppeklimaendringene.jpgFNs_baerekraftsmaal_15_livpaaland.jpg

Møteopplegget er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som blant annet har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Innholdet i møteopplegget er hentet fra "Aktivitetspakke bærekraft" , som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

Aktiviteten er inspirert av NTNU Progaganda realfag - http://org.ntnu.no/propaganda/aktiviteter/biologi/oekosystem.php

 • Publisert: 09.04.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Rover
 • Kreativitet
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Møteforslag
 • 90 min +++
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen