Meny

Skipsfører

Sjøspeidermerke "Skipsfører" - speidermerke
Hvorfor

Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.

Bidrar til følgende mål
 • F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
 • Description
 • F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
 • F-2 Utvikle ferdigheter innen orientering.
 • K-10 Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av tau.
 • K-5 Få øvelse i bruk og vedlikehold av teknologisk utstyr.
 • S-6 Tilegne deg naturkunnskap.
 • V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner.
Fremgangsmåte
 1. Tilfredsstill kravene til Overstyrmannsmerket.
 2. Vær aktivt med ombord i speiderbåt i tre sesonger. I alt skal du ha vært på tur i til sammen 50 dager. Du må ha hatt sertifikat som Overstyrmann i en sesong og ha vært ansvarshavende skipper på fem turer.
 3. Vis at du kjenner til jordens gradsnett og særtrekkene ved de kartprojeksjoner som brukes ved framstilling av sjøkart. Vis at du kjenner til forskjellige typer sjøkart. Sett ut posisjoner i et sjøkart og bestem båtens posisjon på forskjellige måter.
 4. Vis at du kjenner til jordens bevegelser og årstider. Vis også at du kjenner urets stand, sonetid, sann tid og middeltid.
 5. Tegn inn båtens vei på sjøkartet under seilas. Bestem posisjonen ved hjelp av det (bestikkseilas).
 6. Rett sjøkart på grunnlag av Etterretninger for sjøfarende.
 7. Før en liten dekksdagbok.
 8. Lær bruken av Den internasjonale signalboka.
 9. Vis, i vind og sjø, at du kan borde og ta på slep en annen båt som ikke er manøvreringsdyktig. Vis hvordan du kan ta opp mannskap fra et havarert fartøy. Ha kjennskap til bølgebevegelser og kjenn til bruken av olje som bølgedemper.
 10. Kjenn bruken av decca- og satelittnavigator for å bestemme posisjonen.
 11. Kjenn bruken av radar og kjenn til radarfyr og radarreflektor.
 12. Vis hvordan du provisorisk kan tette en lekkasje.

Skipsførersertifikat gir rett til å være skipsfører i stor kystfart. Stor kystfart er:

 • Fart i liten kystfart.
 • Fart på svenske, danske og tyske farvann østenfor en linje fra Lindesnes til Limfjordens vestmunning og vestenfor en linje fra Karlskrona til Swinemunde.
 • Nord- og Østersjøfart: Fart i liten kystfart, samt fart i Skagerak, Kattegat, Østersjøen iberegnet Den botniske bukt og Finskebukta, Nordsjøen inntil 61 grader N bredde, og far på Storbrittania, begrenset av en linje fra Brest til Cork.

For fartøy som er under 25 brutto registertonn skal føreren være fylt 21 år.

 • Publisert: 16.06.2008
 • Forfatter: NSF
 • Vann
 • Sjøspeiding

Del saken

 • Rover
 • Friluftsliv
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv