Skriv for liv

“Skriv for liv” er en årlig kampanje fra Amnesty International, der mennesker fra hele verden skriver brev i solidaritet med personer som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd. Brevene kan sendes til personene for å vise at de ikke står alene, og i protest til de ansvarlige myndighetene. Dette er en effektiv måte å kjempe for menneskerettigheter på og er noe alle kan være med på!
Hvorfor

Mange steder er det fremdeles både livsnødvendig og livsfarlig å stå opp for sine rettigheter. Solidaritetsbrev gir håp og styrke til dem som utsettes for menneskerettighetsbrudd, og viser de ansvarlige myndighetene at man holder øye med dem.

Bidrar til følgende mål
 • S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • S-5 Reflekter over hvordan politiske beslutninger påvirker livet ditt, og engasjer deg i politiske spørsmål.
 • V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet.
Forberedelser og forkunnskap
Fremgangsmåte

1. Sett dere inn i sakene (10-15 min)

På https://www.amnesty.no/skrivforliv finner dere informasjon om hvilke saker som Amnesty ønsker å fremme. Det kommer som regel nye saker mot slutten av hvert år, ca. i november-desember. I 2018 hadde Amnesty valgt følgende saker:

 • Pavitri Manjhi (India) er en menneskerettighetsforkjemper som jobber for at indiske urfolksgrupper ikke skal bli fordrevet fra landområdet sitt. Til tross for alvorlige trusler og trakassering, fortsetter hun sitt fredelige arbeid for urbefolkningenes landrettigheter.
 • Atena Daemi (Iran) driver fredelig menneskerettighetsarbeid ved blant annet å bruke sosiale medier for å kritisere myndighetenes bruk av dødsstraff. For dette har hun blitt arrestert, sprayet med pepperspray, satt i isolat, og soner nå en fengselsstraff på 7 år.
 • Nonhle Mbuthuma (Sør-Afrika) kjemper mot et gruveselskap for å forsvare sine og sitt lokalsamfunns rettigheter til land og naturressurser. På grunn av sin modige kamp har hun blitt utsatt for trusler, trakassering og drapsforsøk.
 • Vitalina Koval (Ukraina) har på grunn av sitt arbeid for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i Ukraina, blitt utsatt for trusler og angrep fra høyreradikale grupper.
 • Geraldine Chacón (Venezuela) ble den 1. februar 2018 arrestert av syv bevæpnete menn fra den venezuelanske sikkerhetstjenesten. Hennes forbrytelse? Å jobbe for at ungdom fra fattige strøk i Venezuela skal få utdanning og ikke bli diskriminert
 • Mẹ Nấm (Vietnam) har i årevis har blogget om politivold, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. Myndighetene har svart med trakassering og trusler. Nå er hun dømt til ti års fengsel.

Hvorvidt dere vil engasjere dere i en eller flere saker, velger dere selv. Hvis dere er i tvil om det faktisk er snakk om brudd på menneskerettighetene, eller ønsker å sette dere mer inn i disse, finnes informasjon om dem på FN-sambandets hjemmesider.

2. Gjør noe! (15 - 60 min)

Dere kan selv velge hvordan dere ønsker å påvirke, alt etter hvor lang tid og hvor mye energi dere ønsker å bruke på møtet. Det enkleste er å skrive under på en appell til myndighetene. Ønsker dere å bruke litt mer tid, kan dere også skrive personlige brev. Hvis dere virkelig ønsker å nå mange og gjøre en større forskjell, kan dere arrangere et skriveverksted. Det er også fullt mulig å gjøre flere ting, f. eks. ved å sende både appeller og solidaritetsbrev.

Appell til myndighetene

Amnesty har skrevet ferdige appeller (brev) til myndighetene i de aktuelle landene, der de krever bedre behandling av menneskerettighetsforkjemperne. Jo flere som skriver under på disse brevene, desto større vekt får de.

Man kan enten signere brevene elektronisk, eller i papirform. Den elektroniske linken finnes på Amnesty sin nettside: https://www.amnesty.no/skrivforliv. Dersom man ønsker å signere i papirform finnes appellene https://www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser.

Appellene sendes til:

Amnesty International i Norge
Att. kampanjeavdelingen
Postboks 702, 0106 Oslo.

Personlige brev

De personlige solidaritetsbrevene krever litt mer innsats, men blir også sendt direkte til menneskerettighets- forkjemperne i stedet for til myndighetene.

 • Dere kan skrive som en gruppe eller enkeltpersoner, og gjøre det så kreativt dere vil. Enten kan dere skrive om hvorfor dere støtter personen, eller kanskje bare ønske dem lykke til i kampen videre?
 • Husk å skrive på engelsk! (eventuelt språket til den dere sender brevet til)
 • Brevene sendes til:
  Amnesty International i Norge
  Att. kampanjeavdelingen
  Postboks 702, 0106 Oslo
 • OBS! Noen ganger kan det hende at den dere vil sende brev til ikke har fast bosted, slik som med Ni Yulan. Da kan dere ta et bilde av brevet og poste på Twitter eller andre sosiale medier.

Arranger skriveverksted

Et skriveverksted er en fin måte å samle flere mennesker for å skrive brev både til myndighetene og til de vi kjemper for og med. Det er også en anledning til å holde en solidaritetsaksjon. Stor eller liten – den vil legge press på de som bryter menneskerettighetene! Om dere vil, kan dere gjøre det til et prosjekt og ta prosjektmerket “Vi gjør verden bedre!

Tenk på dette:

 • Hvem vil dere invitere? Venner, resten av gruppa, andre rovere i kretsen (eller landet?). Skal det være åpent for alle i nærmiljøet, eller noen helt andre?
 • Når skal det skje? Husk at det er viktig å finne et tidspunkt som passer for flest mulig!
 • Hvor vil dere ha verkstedet? Der dere møtes til vanlig, eller et annet sted?
 • Skap stemning, og gjør noe ut av det!
 • Det finnes mye bra info og tips på Amnesty sine hjemmesider: https://www.amnesty.no/skrivforliv-ressurser
 • Amnesty har regionledere i hele landet og tar gjerne imot tips om skriveverksted og andre aktiviteter som bidrar til å kjempe for menneskerettigheter. Dere finner kontaktinfo på Amnesty sine hjemmesider.
 • Ta gjerne bilder og send til dem, eller publiser på sosiale medier med emneknaggene #speiding #bedreverden #skrivforliv
 • Kontakt din regionleder eller be Amnestys kampanjeteam om materiell ved å sende en e-post til kampanje@amnesty.no

Brev og tegninger sendes til:

Amnesty International i Norge
Att. kampanjeavdelingen
Postboks 702, 0106 Oslo.

3. Oppsummering og veien videre (10 min)

Ta dere tid til en oppsummeringsrunde på slutten av møtet og del hva dere har skrevet eller gjort. Planlegg hvem som postlegger brevene eller gjør det sammen som en avslutning på aktiviteten. Bestem også om dere har lyst til å følge med på sakene videre! Kanskje brevene til myndighetene gjør en forskjell? Følg med på sakene gjennom Amnesty sin nettside, eller i sosiale medier.

Referanser

Innholdet i møteopplegget er hentet fra "Aktivitetspakke Rettferdighet", som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 21.09.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • Prosjekt
 • 60 - 90 min
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen