<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Slipp fantasien løs - II

Et møteopplegg der speidere har det gøy og bruker sin kreativitet og fantasi til å lage en fantasifigur.
Hvorfor

Gjennom denne aktiviteten ønsker vi å utfordre og utvikle speidernes fantasi og kreativitet og bygge samhold i enheten. 

Forberedelser og forkunnskap

Tenk gjennom mulige rammer og temaer og hvordan du skal motivere speiderne dine for oppgaven.

Det kan være lurt å forberede naturmaterialer og andre materialer på forhånd, hvis dere vil slippe å bruke tid på det på møtet. 

Utstyr

Skal dere lage en fantasifigur, kan nyttig utstyr være papir/kartong, tau, sakser, limpistol, knapper, tusjer, øks/sag o.l.

I tillegg kan speiderne selv eller med litt hjelp finne pinner/kvister, halm/høy, mose, vedkubber og andre naturmaterialer.

Det kan også være gøy å ta i bruk søppel, for eksempel ren plast, aviser og stoffbiter.

Eventuelt personlig utstyr: speiderkniv.

Fremgangsmåte

Åpning

Start møtet med en vanlig åpningsseremoni. 

Forklar hva dere skal gjøre på dagens møte.

 

Lek

Varm om med en lek som utvikler kreativiteten. For eksempel Brainstorming.

 

Hovedaktivitet

Speidere får frie tøyler og kan lage fantasifigur av naturmaterialer e.l. For å hjelpe dem å komme i gang trengs det likevel en tydelig ramme for kreativiteten deres.

Fantasifiguren kan for eksempel være enhetsdyret (bever/ulv), en barnebokkarakter, som Knerten eller Mowgli, en skogsond, et uoppdaget dyr eller liknende.

Tips:

Oppgaven kan best gjennomføres i familier/kull/patruljer. Det vill alltid være speidere som ikke klarer å konsentrere seg om oppgaven og faller fra underveis. Sørg for at disse får noe de kan gjøre, for eksempel noen mer praktiske oppgaver som å finne fram/ rydde utstyr eller hente saft til alle.

 

Bevegelseslek

Lek en aktiv lek, for eksempel Fire in the jungle eller Finn lederen.

 

Avslutning

Oppsummer hva dere har gjort og hva speiderne likte med møtet.

Gjennomfør en vanlig avslutningsseremoni.

 

Sikkerhet

Repeter knivreglene i begynnelsen av møtet.

Referanser

Foto: Kristin Grønn-Hagen

Utfordringer og erfaringer

Det kan være utfordrende å skape engasjement for oppgaven hos alle og få aktivisert alle, men hvis man først lykkes med dette, kan det bli utfordrende å rekke å bli ferdig i tide. Denne aktiviteten passer derfor fint på tur.

 • Publisert: 09.04.2024
 • Forfatter: NSF
 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • 60 - 90 min
 • 30 - 60 min
 • Ute
 • Inne