Speideraksjonen 2018

Fagstoff om Speideraksjonen 2018, som går til utdanning for barn og unge fra Sør-Sudan.
Bidrar til følgende mål
 • S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
Fremgangsmåte

Borgerkrig i Sør-Sudan

Sør-Sudan blir kalt verdens yngste land, for det er bare syv år siden det ble en uavhengig nasjon. Det skjedde i 2011, da det løsrev seg fra Sudan. Rundt en tredel av Sudans område ble til Sør-Sudan. Delingen av Sudan i to land skjedde etter en borgerkrig mellom myndighetene i nord og frigjøringsbevegelsen i sør.

Gjennom en folkeavstemning ble innbyggerne i Sør-Sudan enige om at de ville være en selvstendig stat, selv om det var mye annet de var uenige om. Da løsrivelsen fra Sudan var gjennomført, fikk Sør-Sudan sin egen regjering - men etter bare to år ble verdens nyeste nasjon igjen kastet ut i borgerkrig.

Få uker etter at krigen startet, ble tusenvis av mennesker drept og hundretusenvis flyktet fra hjemmene sine. Krigen førte til matmangel, så innbyggerne i Sør-Sudan sulter. Tørken som har rammet landet gjør det enda verre. Krigen er en vanskelig konflikt, og selv om det er gjort flere forsøk på å skape fred, og en avtale om fred til og med er undertegnet, fortsetter krigen. Menneskene flykter for livet, og hver dag rømmer flere tusen over grensen til nabolandet Uganda. De vet ikke når de kan reise hjem igjen.

Fakta om Uganda

Uganda ligger omtrent midt i Afrika, ekvator går tvers gjennom landet. Det er mindre enn Norge, men har åtte ganger så mange innbyggere. De kalles ugandere, og mange snakker swahili og engelsk. «Hei» på swahili heter jambo eller hujambo. Mange har lite å leve av, de er fattige. Likevel har Uganda tatt imot cirka 1,4 millioner flyktninger fra nabolandene, og er det landet som tar imot flest flyktninger på det afrikanske kontinent. En million av dem har flyktet fra Sør-Sudan.

Hva gjør Flyktninghjelpen i Uganda?

De fleste flyktningene fra Sør-Sudan er kvinner, barn og ungdommer. I Uganda sørger Flyktninghjelpen for rent vann, utdanning og matsikkerhet for mennesker på flukt. Det betyr blant annet å:

 • sørge for rent drikkevann på skolene
 • bygge boliger for lærere
 • holde kurs for lærere
 • bidra til å bygge nye klasserom, bibliotek, kontorer og toaletter på skolene
 • skaffe pulter, stoler og tavler
 • sørge for skole og yrkesopplæring for barn og unge som ikke har noe skoletilbud
 • lære opp mennesker i hvordan de kan dyrke mat og bruke det de dyrker
 • skaffe såkorn og redskaper til å dyrke jorda.

Hva går pengene til?

Pengene fra Speideraksjonen 2018 går til Flyktninghjelpens skole- og yrkesopplæringsprosjekter for barn og unge, og til Norges speiderforbunds samarbeid med Liberia Girl Guides Association, som går ut på å styrke Liberia Girl Guides Association gjennom organisasjonsutvikling. Noe av pengene går også til å dekke produksjon og utsendelse av aksjonsmateriell. Når kostnadene til aksjonsmateriellet er trukket fra, får Flyktninghjelpen 70 % av inntekten, mens NSFs bistandsprosjekter får 30 %. Over 90 % av de innsamlede midlene Flyktninghjelpen får fra Speideraksjonen går til arbeidet deres i felt.

I Nord-Uganda har over halvparten av barn og unge mistet muligheten til utdanning. Disse er målgruppen til ALP. I Adjumani og Arua i Nord-Uganda, hvor mange av flyktningene fra Sør-Sudan bor, er det få midler til å drive ALP (Accelerated Learning Programme - et opplegg der ungdommer som har mistet flere år med skolegang i løpet av tre år gjennomfører syv års pensum fra grunnskolen). Pengene fra Speideraksjonen går til dette og til å drive yrkesopplæring for ungdom. Målet er at ungdommene skal klare å forsørge seg selv og familien på lang sikt.

Les mer om Speideraksjonen 2018 med flere historiere i Speideren #1 2018.

 • Publisert: 28.02.2018
 • Forfatter: Norges speiderforbund
 • Speideraksjonen

Del saken

 • Samfunnsengasjement
 • Fagstoff

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen