Speideraksjonen 2019 Aktivitetsquiz

Norges speiderforbunds årlige innsamlingsaksjon. Kan gjennomføres som et prosjekt.
Hvorfor

Hjelpe mennesker som bor i områder påvirket av en pågående eller tidligere konflikt.

Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon. Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Bidrar til følgende mål
 • L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
Fremgangsmåte

Speideraksjonsmålet i 2019 er Flyktninghjelpens prosjekter i Tanzania Afrika, et land som er mer enn dobbelt  så stort som Norge, og med ti ganger så mange innbyggere. I hele april 2019 skal speidere i hele Norge gjøre en innsats for å bedre barn og unges hverdag i Tanzania.

Her kan dere prøve dere på en aksjonsquiz som forberedelse til Speideraksjonen. Denne kan brukes som en del av et møte for å forberede dere til Speideraksjonen.

Se forøvrig mer på Speideraksjonens nettsider og medlemsbladet SPEIDEREN, der kan du også få hjelp til svarene.

Hvilket land er årets aksjonsmål?

A) Tanzania

B) Burundi

C) Liberia

 

Hvilken organisasjon samarbeider Norges speiderforbund med om Speideraksjonen?

A) Flyktninghjelpen

B) Røde Kors

C) Kirkens Nødhjelp

 

Hva skal de innsamlede pengene brukes til i aksjonslandet?

A) Gi barn og unge på flukt skolegang og yrkesopplæring 

B) Vaksinasjoner

C) Hus til flyktninger

 

Hvem kan være med på Speideraksjonen?

A) Bare småspeidere

B) Bare speidergrupper med over 50 medlemmer

C) Alle speidere

 

Hva er spesielt med aksjonslandet?

A) De har tatt imot flyktninger fra Burundi og Den demokratiske republikken Kongo.

B) De sender ingen flyktninger hjem ved tvang.

C) De har fem store flyktningleirer.

 

Hvor mange år har Norges speiderforbund arrangert Speideraksjonen?

A) 10 år

B) 20 år

C) 15 år

 

Hvorfor har vi Speideraksjonen?

A) Fordi vi bryr oss om andre enn oss selv.

B) Fordi vi har lite å gjøre ellers.

C) Fordi speidere er greie.

 • Publisert: 28.02.2019
 • Forfatter: NSF

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Leder
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen