Strandryddedag (prosjekt)

For å bidra til å rydde vekk søppel som driver inn på strendene, og for å bli bevisste på hvor mye søppel som havner i havet.
Bidrar til følgende mål
 • F-7 Få erfaring med ferdsel i ulike naturmiljø og utforsking av kjente eller nye områder.
 • S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
Fremgangsmåte

 

Steg 1: Hva brenner dere for?

Problemstilling:

Ifølge tall fra 2016 kastes det hvert år 12 millioner tonn plastavfall i verdens hav. Det er det samme som at 10 store søppelbiler fullastet med plastavfall tømmer lasset sitt i havet hvert eneste minutt, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Ifølge prosjektet «Save the North Sea», dør rundt én million sjøfugl og hundre tusen pattedyr og skilpadder årlig, som følge av at de spiser eller blir skadet av plastavfall. Dersom giftstoffer fra søppelet kommer inn i vår matkjede, kan søppelet også vise seg å være farlig for mennesker.

Sett dere inn i problemstillingen og finn ut hva dere ønsker å få til. Definer et eget mål for prosjektet - både hva dere ønsker å oppnå med det og hva dere spesielt ønsker å fokusere på gjennom konkrete tiltak. Det er viktig å gjøre alle bevisste på hvorfor dere gjør dette, og finne informasjon om problemet og nyttige virkemidler. Finn ut:

 • Hva skjer med søppelet som blir kastet i naturen?
 • Hvor lang tid tar det for forskjellige avfallstyper å gå i oppløsning i naturen?
 • Hvordan påvirkes dyrelivet i havet av forsøpling?
 • Hva kan vi gjøre med forsøpling av havet?
 • Hva kan vi gjøre med forsøpling i nærmiljøet?

 

Steg 2: Hvordan få det til?

Forberedelsene gjennomføres i enheten. Tenk på hvordan dere vil løse prosjektet og hvordan dette kan planlegges i patruljen eller troppen. Dere kan enten planlegge en egen strandryddeaksjon, eller se på https://holdnorgerent.no/ryddekart/ for å finne en å delta på sammen med andre. Prosjektet kan gjennomføres enten på den offisielle strandryddedagen, som er første lørdag i mai, eller på et annet tidspunkt som passer bedre med enhetens terminliste.

Forslag til fordeling av arbeidsoppgaver:

 • Prosjektleder
  • Har overordnet ansvar for prosjektgruppa, og skal følge opp at alle gjør oppgavene sine.
 • Administrasjon
  • Sørger for at aksjonen blir registrert hos Hold Norge Rent, og følger opp innsamling og rapportering.
 • Forpleining
  • Avhengig av hvor lang tid aksjonen deres tar, bør dere ha noen som har ansvar for å skaffe noe å drikke og bite i.
 • Informasjonsansvarlig
  • Sørger for å kontakte lokale aviser og skaffer oppmerksomhet om aksjonen.
 • Plassansvarlig
  • Finner ut hvor dere skal rydde.
 • Utstyrsansvarlig
  • Skaffer oversikt på hva dere trenger av utstyr. Dere kan bestille utstyrspakke fra Hold Norge Rent.
 • Økonomiansvarlig
  • Holder oversikt over økonomien.

Dere finner en god beskrivelse av fremgangsmåte og tips til hva dere må huske på her:

 

Steg 3: Gjør det!

Når dere er ferdige med å rydde, går dere inn på Ryddeportalen og registrerer:

 • hvor mange deltakere som har vært med
 • antall kilo søppel som er plukket
 • antall meter terreng som er ryddet
 • dersom dere har gjort spesielle funn

Skap blest!

Del gjerne bilder av ryddeaksjonen og resultatene på sosiale medier. Bruk emneknaggene #speiding og #bedreverden

 

Steg 4: Slik gikk det!

Evaluer i enheten (se tips i aktivitetshefte):

 • var det mer søppel enn vi hadde trodd?
 • hvor kommer alt søppelet fra?
 • hvordan kan vi som enkeltpersoner og speidergruppe bidra til å redusere søppel i havet?
 • hvordan kan vi påvirke samfunnet til å kaste mindre søppel?

Hurra!

Ikke glem å feire prosjektet!

 

Denne aktiviteten bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_11-baerekraftigebyerogsamfunn2.jpgFNs_baerekraftsmaal_14_livundervann.jpgFNs_baerekraftsmaal_15_livpaaland.jpg

Aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som blant annet har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

Referanser

Denne aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018. Foto: Pixabay.

 • Publisert: 13.04.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet
 • Natur og miljø

Del saken

 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Friluftsliv
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • 60 - 90 min
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen