<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Temamøte om Speideraksjonen

Forslag til et standard forberedelsesmøte om Speideraksjonen (årsnøytralt). Vær med på å hjelpe flyktninger gjennom aktive handlinger!
Hvorfor

For at speiderne skal bli kjent med aksjonslandet og hva de samler inn penger til, og lære hvilke utfordringer mennesker på flukt fra krig og konflikt møter.

Forberedelser og forkunnskap

Les gjerne om Speiderakjsonen og det aktuelle aksjonslandet i SPEIDEREN i år eller på speideraksjonen.no

OBS! Husk å sette av tid til å planlegge pengeinnsamlingen, enten på dette møtet eller på et eget planleggingsmøte. Se tips her

Om speiderne er med i planleggingen, er det også mulig å benytte speideraksjonen til å ta prosjektmerket «Vi gjør verden bedre». Les mer her

Ved gjennomføring av dette møtet bruker vi aktivt elementet om samfunnsengasjement fra speidermetoden

Utstyr

Nyttig materiell:

 • Trådløst nettverk og pc eller annen stor skjerm til å se på filmene.

 • En eventuell aksjonsfilm

 • Tegnefilmen om Speideraksjonen (ca. 2 min) kan fungere som inspirasjon for speidere i tropp eller roverlag som skal planlegge aksjonen.

 • SPEIDEREN nr. 1/2X har egne sider om Speideraksjonen. Der finner du nyttig bakgrunnsinformasjon og kan lese om helt konkrete resultater fra speidernes innsats.  

Se også utstyrsbeskrivelsene under de foreslåtte hovedaktivitetene.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Fremgangsmåte

Åpning (5 min)

Gjennomfør vanlig åpningsseremoni. 

Innled med et ord for dagen som handler om vennskap, samhold eller behovet for å hjelpe dem som trenger det, og si hvordan dette er relevant for temaet for møtet, som er Speideraksjonen. 

Forslag til sitat som kan brukes til ord for dagen: 

"Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi lar være å gjøre."
- Richard Whately

"Ingen begikk en større feil enn han som ikke gjorde noe, fordi han kunne gjøre så lite."
- Edmund Burke

ELLER:

Diktet "Vær utålmodig menneske" av Inger Hagerup:

Livet er ikke bare hus og mat og penger.
Vi er bestandig på vei,
bestandig et stykke lenger, alltid på vei
mot menneskehetens seier eller nederlag.
Det haster, det haster i dag!
Vær utålmodig, menneske! Sett dine egne spor.
Det gjelder vårt evige, korte liv. Det gjelder vår jord.

Isbryter (10 min)

Gjennomfør en aktivitet som bidrar til å samle tanker rundt her og nå og dagens tema, for eksempel aktiviteten Seremoni om privilegier.

ELLER

Gjennomfør en av disse to aktivitetene:

Mange blir flyktninger over natta og rekke bare å ta med seg én-to ting på flukten, noe som er viktigst for dem
Stå eller sitt i ring, send en ertepose eller ball rundt til speiderne i ringen. Alle forteller én ting de ville valg å ta med seg på flukt. 

Snakk om tingene som ble nevnt. Hvorfor er de valgt? På grunn av sin praktiske nytte eller har de en annen verdi?

På flukt på en flåte 
Gjennomføres ute, eller inne, hvis god plass. Del deltakeren inn i små grupper eller patruljer. Patruljen må samarbeide når den skal flytte seg over «vann» (en flat strekning på 10-15 m) på en liten «flåte» av papp (to små papplater). Havner noen utenfor flåten, må patruljen starte på nytt. Hvilken patrulje kommer først fram?

 

Bli kjent med Speideraksjonen og aksjonslandet (5-10 min)

1. Fortell kort og enkelt om Speideraksjonen mens dere for eksempel sitter i ring. Teksten nedenfor kan brukes som utgangspunkt for en enkel intro.

Barn og ungdommer i Norge hjelper barn og ungdommer i [aksjonsland]. Over hele Norge samler speidere inn penger, slik at mennesker som har flyktet fra krig og bor i flyktningleir, får gå på skole (eller annet formål, avhengig av årets aksjonsmål), og slik at flere barn i fattige land får bli speidere.

Barna og ungdommene i flyktningleiren er veldig glade for at speiderne bidrar til en bedre skolehverdag for dem. Det er også speiderne i [NSFs samarbeidsland], som får støtte til å drive sine aktiviteter. 

Dette er en viktig innsats for en bedre verden! I dag skal vi finne ut hvordan akkurat vi kan bidra til Speideraksjonen. Det er mye forskjellig og morsomt vi kan gjøre for å samle inn penger. 
 

2. Vis enten den lille tegnefilmen om Speideraksjonen eller årets aksjonsfilm eller les/fortell litt fra informasjonen om Speideraksjonen og aksjonslandet i 1. nummer av SPEIDEREN. Snakk litt om den etterpå for å sikre at speiderne forstår hva det handler om. Aksjonsfilmen finner du her.

Prøv å få til dialog gjennom spørsmål (tilpass speidernes alder og kunnskapsnivå):

 • Vet noen hva en flyktning er?
 • Hva tror dere at barn/ungdommer i en flyktningleir drømmer om å bli når de blir store?
 • Hva tror dere er utfordrende/annerledes med å bo i flyktningleir?
 • Hvordan tror dere det er å gå på skole i en flyktningleir?
 • Hva slags utfordringer kan man få som voksen hvis man ikke har gått på skolen eller lære seg viktige ferdigheter som det å lese, skrive og regne?
 • Hva har speiderne bidratt med?

ELLER

Gjennomfør aktiviteten Fakta eller feil om Flyktninghjelpen.

(teksten fortsetter under bildet)

Hovedaktivitet (30-60 min)

Det finnes mange aktivitetsforslag om Speideraksjonen i Speiderbasen. Velg ett eller to av disse som hovedaktivitet på møtet. Her er noen ideer til hva dere kan gjøre:

 • Lær mer om Speideraksjonen (f.eks. ta aksjonsquizen).
 • Speiderne kan lage en liten plakat som kan inneholde akkurat det speiderne selv synes er spennende om aksjonslandet (idrettsstjerner, flyktninger, språk, historie, matretter).
 • Ha en idedugnad og bli enige om hvordan dere kan samle inn penger.
 • Bli bedre kjent med kulturen i aksjonslandet (f. eks. lage mat eller lære en sang eller lek). Tips: Let på internett eller spør i internasjonale Facebook-grupper for speidere (eks 1st Facebook Scout Group) om det er noen som kan en matrett, en speidersang eller lek fra aksjonslandet. 
 • Lær mer om temaer som konflikter, fredsarbeid, flyktninger, utdanning osv.
 • Begynn å jobbe med en konkret innsamlingsaktivitet (f. eks. lage noe til salg eller planlegge pengeinnsamlingen).
 • Øv på å gå med bøsse (banke på, presentere seg).

Oppsummering og avslutning (5 min)

Oppsummer/reflekter over hva dere har gjort på møtet. Spør eventuelt hva som fungerte bra og mindre bra.

Minn om hvordan selve innsamlingen skal foregå. Ta dere tid til spørsmål om dette.

Gjennomfør eventuelt aktiviteten Vennskapskjede og vennskapsgnist.

Avslutt med vanlig seremoni.

OBS! Gi/send gjerne informasjon til foreldrene og oppfordre dem til å oppmuntre og støtte speiderne til å gjennomføre sitt bidrag til aksjonen.

 

Se også andre aktiviteter som passer godt til møter med speideraksjon som tema:

Referanser

https://speiding.no/aksjon

SPEIDEREN nr. 1/2X

Utfordringer og erfaringer

Graden av innsikt og kunnskapsnivået blant speiderne om hva flyktninger er, hvorfor de har flyktet, hvilken forskjell det betyr å få gå på skole / lære seg et yrke vil variere mye.

 • Publisert: 19.02.2021
 • Forfatter: NSF
 • Digitalt
 • Speideraksjonen
 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vår
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Fagstoff
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne