<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Tenkedagen

Forklaring på hva Tenkedagen er.
Hvorfor

Lære om speiderhøytidene.

Fremgangsmåte

6779.jpgTenkedagen feires 22. februar. Dette var fødselsdagen for både Lord og Lady Baden-Powell. På tenkedagen (World Thinking Day) går tankene til speidere over hele verden. Speiderne gir ofte en en liten gave til tenkedagsfondet. Verdenskontorene bruker pengene som kommer inn til å bringe speiderarbeidet ut til stadig flere land, slik at felre ungdommer får mulighet til å ta del i vårt internasjonale fellesskap. Det er i første rekke land med svak økonomi som nyter godt av pengene fra fondet.

Historikk
Initiativet til en verdensdag for jentespeidere ble introdusert i 1926 under den fjerde Verdenskonferanse i USA. Ideen var at en dag i året skulle vi fokusere på at vi tilhører en verdensomspennende forening og at vi skulle reflektere over det. Datoen som ble valgt var 22. februar, fødselsdagen til både Olav og Robert Baden Powell.
I 1999 ble det offisielle navnet til Tenkedagen forandret til ”World Thinking Day” for å understreke verdensaspektet til Tenkedagen.
Hvordan dagen blir markert varierer fra land til land og mellom speidergrupper i hvert enkelt land. Felles for feiringen er at vi tilhører en verdensomspennede organisasjon.

Tenkedagssymbolet
Tenkedagssymbolet ble introdusert i 1975. Det går i gult og blått, og består av trekløveren i midten og ti blå piler som peker inn mot midten.
Stjernene i klaveret symboliserer speiderloven og speiderløfte.
Linjen i midten er kompassnålen for symboliserer veien mot målet.
Flammen ved foten av stilken er kjærilighetens flamme. Den skal minne oss om kjærligheten til våre medmennesker som alltid må brenne i hjertene våre.
Det gyldne kløveret representerer solen som skinner klart fra en blå himmel som hvelver seg over alle speidere i verden.
De ti pilene symboliserer handling og retning. Det runde designet representerer den verden speidingen inngår i.

Tenkedagsfondet
Under den syvende verdenskonferansen i Polen (1932) ble ideen om Tenkedagsfondet lansert. Det var den belgiske delegaten som foreslo at siden fødselsdager vanligvis mente pressanger, kunne en gi en gave til speidingen. Olave foreslo at hver speider kunne gi "A penny for your thoughts" eller "En krone for tankene dine" til verdensspeiderforbundet (WAGGGS) på Tenkedagen, samtidig som de tenkte på speidere i andre land.
Denne tradisjonen har fortsatt, og den 22. februar i år vil millioner av speidere i 144 land være med å samle inn penger på Tenkedagen. Pengene går til Verdensspeiderforbundets hjelpeprosjekter ulike steder i verden

Markering av tenkedagen
Det finnes ingen mal på hvordan en skal feire Tenkedagen. Noen steder er det sentrale kretsarrangement. Noen grupper har en sterk Tenkedagstradisjon, mens andre ikke markerer dagen i det hele tatt.
En fin tradisjon er at løftefornyelse inngår som en del av feiringen.

Det finnes mange måter å feire Tenkedagen på, Speiderbasen inneholder flere forslag.

Referanser

Takk til Ellen Konstad (4. Oslo speidergruppe) som har bidratt med tekst.

  • Publisert: 19.06.2008
  • Forfatter: NSF
  • Verdier
  • Tenkedagen
  • Bever
  • Småspeider
  • Stifinner
  • Vandrer
  • Rover
  • Fagstoff