Meny

Til tjeneste

Fordypningsmerke for rovere "Til tjeneste
Hvorfor

Bidra til å gjøre livet litt lettere for mennesker som trenger det. Lære at det å gjøre noe hyggelig for andre kan være en belønning i seg selv.

Bidrar til følgende mål
 • L-5 Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre.
 • S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.
 • S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
 • S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
Fremgangsmåte

Obligatorisk

 1. Sammen med roverlaget gjennomføre et samfunnsnyttig prosjekt med varighet i 3-6 måneder.
 2. Ta kontakt med en institusjon, sykehus, eldresenter, barnehage, asylmottak. Arranger en tur eller annet sosialt samvær for en gruppe på over 10 personer.

Velg to av disse oppgavene

 1. Lag en jobbsentral, gjerne om sommeren. Utfør småjobber for eldre, uføre eller andre som trenger en håndsrekning.
 2. Forbered et foredrag om for eksempel rusmidler, promillekjøring, aids, forurensing. Hold foredraget for en gruppe på minimum 10 personer (for eksempel for en ungdomsskoleklasse).
 3. Tjenestegjør ved kommunens frivillighetssentral/hjelpesentral i ca 20 timer.
 4. Gi blod minst fire ganger.
 5. Vær med å arrangere en juletilstelning, 17. mai feiring, sankthans fest el. for personer som ellers ville vært alene på en slik dag.
 6. Bistå en person med innkjøp, småjobber etc. over en periode på minst to måneder.
 7. Ta med funksjonshemmede på tur.

To selvvalgte oppgaver

 1. -------------------------------------------
 2. ...............................................

Tips
Eldresentere, menigheter, Frivillighetssentraler, asylmottak o.l. har et stadig behov for frivillig hjelp. Kommunene kan være behjelpelige med å sette dere i kontakt med disse.

Samfunnsnyttige prosjekter kan være å delta på vedutkjøring til eldre, hente- og bringetjeneste til kirken, matutdeling el.

 • Publisert: 16.06.2008
 • Forfatter: NSF
 • Verdier

Del saken

 • Rover
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv