<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Troppsmøte om ansvar

Temamøte om ansvar til bruk i troppen. Møteopplegget dekker kravene for å ta det internasjonale Tenkedagsmerket til WAGGGS.
Utstyr
 1. Tenkedagshilsen 2018
 2. 19 forskjellige gjenstander som kan resirkuleres + to bæreposer og to øyebind
 3. Papir og skrivesaker
 4. a: Tau/sisal (30-40m) eller kritt (hvis det er et område utendørs å tegne på)
  b: Papir og skrivesaker
 5. Kamera og veggmaling eller A2/A1-plakat + tusjer og fargeblyanter
Fremgangsmåte

1. Åpning (10 min)

Gjennomfør en vanlig åpningsseremoni med ord for dagen og introduksjon av møtets tema. Fortell om Tenkedagen og at det er noe som feires blant speidere over hele verden. Les tenkedagshilsen fra speidersjefene:

Vi kan påvirke hverandres hverdag!

Torsdag 22. februar er det tenkedagsfeiring for alle speidere verden over. På tenkedagen skal vi tenke på hverandre, både på speidere og på andre mennesker rundt oss.

Årets tema er «Impact» – altså påvirkning. Hva vil det egentlig si? Hvordan kan vi i speideren bidra positivt til temaet påvirkning?

Vi kan alle påvirke omgivelsene med handlingene våre – vi kan gjøre andres liv bedre, og gjøre samfunnet vi lever i bedre. Alene kan det hver enkelt av oss gjør som oftest bare påvirke dem vi omgås, men som speidere er vi del av noe større. Sammen kan vi derfor gjøre en større forskjell.

Vi har sterkere påvirkningskraft enn vi ofte er klar over selv. Et enkelt smil kan gi et annet menneske en bedre dag. En invitasjon til å bli med på en tur kan gjøre at en som føler seg utenfor får bli med i fellesskapet. En god og enkel handling kan ha stor innvirkning på andres hverdag. Og handlingene våre sier ofte mer enn ord.

Når vi speidere samarbeider på tvers av forbund og land, kan vi bidra til en bedre verden. På verdenstenkedagen kan vi tenke på speidere og medmennesker i andre land, og hjelpe dem som ikke har det like godt som oss selv. Tenkedagsfeiringen er derfor også i mange land en innsamlingsaksjon – ved å samle inn penger kan vi påvirke hverdagen til mennesker i helt andre deler av verden. I år går pengene fra innsamlingen blant annet til prosjektet «Stop the violence», som arbeider for å få slutt på vold mot jenter og kvinner, og ledertrening til unge kvinner og jenter.

Det er WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, som står bak det årlige temaet på verdenstenkedagene. WAGGGS har utviklet en aktivitetspakke med mange gode aktiviteter knyttet til temaet påvirkning. Aktivitetspakken kan du laste ned her.

På årets tenkedag vil vi utfordre dere alle til å utgjøre en forskjell, og til å gjøre noe for andre mennesker. Vi håper dere tar utfordringen!

Ha en fin tenkedag!

Speiderhilsen
Gunvor Meling, Landssjef
May Britt Roald, Speidersjef

 

2. Påvirk verdier (30 min)

Finn 19 forskjellige gjenstander som kan resirkuleres. (For eksempel aviser, plastflasker, hermetikkbokser og lignende). Dere trenger også to bæreposer og to øyebind.

På hver gjenstand skriver dere følgende ord: velstand, lykke, suksess, spiritualitet, borgerskap, vennskap, berømmelse, autentisitet, makt, innflytelse, integritet, rettferdighet, glede, kjærlighet, anerkjennelse, familie, sannhet, visdom og status.

Troppen deles inn i to lag, som stilles opp på to linjer mot hverandre med tre meter mellom. Hvert lag skal peke ut en person som er samleren og skal ha bind for øynene og en bærepose. I området mellom linjene legger dommeren ut de resirkulerbare gjenstandene som samlerne fra hvert lag skal hente mens resten av laget veileder. Målet er å få samleren fra sitt lag til å plukke flest gjenstander i posen sin, og villede samleren på det andre laget ved å rope feil beskjeder.

Gjenstandene representerer verdier i samfunnet.

 • Hvilke verdier er de viktigste? Hvorfor?
 • Hvilke verdier trenger man i “posen sin” (livet)? Også andre verdier enn de 19?
 • Hvordan passer dette med speiderlov og speiderløfte, og med egne liv?

Diskuter i fellesskap.

 

3. Kreativitet skaper påvirkning (15 min)

Dere trenger papir og skrivesaker. Målet med aktiviteten er å vise deltakerne hvordan de kan bruke kreativiteten sin til å skape bevissthet rundt et tema.

Del troppen inn i små grupper, og be dem om å velge ett av følgende land: India, England, Mexico, Sveits eller Madagaskar. De får 30 sekunder på å skrive ned alt de forbinder med dette landet.

Deretter ber du gruppene om å velge ut ett ord. Hver gruppe skal lage et kort skuespill eller en menneskeskulptur som representerer ordet. (Eksempel: hvis gruppa har valgt lemur, som er et kjent dyr på Madagaskar, skal de bruke seg selv til å forestille lemurer.) De andre deltakerne skal nå gjette hvilket land de har valgt, og hva de forestiller. Når en gruppe er ferdig, bytter dere til neste.

Denne aktiviteten viser en kreativ måte å skape bevissthet rundt et spesielt tema på. Dere kan derfor tenke over om det er noe spesielt dere ønsker å vise fram, og for eksempel ta bilde eller lage en video av det dere gjør og dele det for å få oppmerksomhet rundt saken.

Mer informasjon her: http://bit.ly/NuestraCabanaMexico

 

4a. Fang karbondioksidet! (15 min)

Dere trenger et tau eller et kritt. Lag en sirkel med tauet eller krittet. Den må være stor nok til at gruppa kan bevege seg rundt i den. Be alle om å sette seg inni den.

Spør gruppa:

 • Hva bruker de fleste biler for å skape kraften de trenger for å komme seg fra A til B? (Bensin/diesel)
 • Hva er det som slippes ut når disse bilene kjører? (Karbondioksid)

Forklar:
Bensin og diesel lages av karbonet som er fanget i olje. Mennesker over hele verden bruker fossile brennstoffer ikke bare i biler og fly, men også til oppvarming hjemme, i fabrikker, på skoler og til å lage f.eks. plast. Karbonet i oljen blir til karbondioksid, CO2. Det slipper ut i atmosfæren, som er luftlaget rundt Jorda. Trærne absorberer karbondioksid, men de klarer ikke å gjøre jobben raskt nok når vi hugger ned eller brenner store skogområder. Dermed blir det mer karbondioksid i atmosfæren. Det fanger opp varmen fra sola og bidrar til å endre klimaet på Jorda.

Fortell speiderne at sirkelen symboliserer atmosfæren, og at de er CO2-molekyler. Velg én av speiderne som skal være et tre og prøve å fange CO2-molekylene mens de beveger seg rundt i atmosfæren. Når et molekyl er fanget, blir det en del av skogen og skal prøve å fange andre CO2-molekyler. Fortsett leken til de fleste – men ikke alle – molekylene er fanget (trærne kan ikke fange opp alt karbondioksidet fra atmosfæren).

Spør speiderne:

 • Synes speiderne det er enklere å fange CO2-molekylene når det er flere trær?
 • Hvilken virkning tror de avskoging har på mengden karbondioksid i atmosfæren?

Diskuter hvilke positive handlinger og endringer de mener de kan gjøre for å redusere mengden karbondioksid som slippes ut i atmosfæren.Tenk på:

 • Hvordan reiser dere? (Kollektivt, bil, fly, tog o.l.)
 • Lar dere vannet stå å renne når dere pusser tennene, eller såper dere inn i dusjen?
 • Ønsker dere alltid dere noe nytt, selv om det gamle virker? (Mobil, klær, pc, sko m.m)
 • Tar dere ofte ny plastpose i stedet for å ha med ryggsekk eller handlenett i butikken?

 

4b. Medborgerskap skaper påvirkning (20 min) (Alternativ aktivitet)

Aktiviteten er en quiz, og dere trenger noe å skrive med og noe å skrive på. Test kunnskapene deres om globale miljøutfordringer og gjennomfør Our Chalets quiz. Del troppen inn i to eller flere mindre lag, og sammenlign kunnskapen deres om miljøet. Laget som har flest riktige svar, vinner.

 1. En dataskjerm som blir stående på over natten bruker …
  1. Like mye energi som det å skrive ut 800 A4-sider
  2. Bare litt energi for å holde den varm til neste dag
  3. Ikke mye energi i det hele tatt
    
 2. Hva er den enkleste måten å spare vann på når du vasker klær?
  1. Tørke klærne på et stativ i stedet for i en tørketrommel
  2. Fylle opp vaskemaskinen så mye som mulig
  3. Bruke en energieffektiv maskin
  4. Gjenbruke vannet fra vaskemaskinen
    
 3. Hvilket av disse produktene kreves det mest vann for å produsere?
  1. En bomulls-T-skjorte
  2. En hamburger
  3. En mikrochip
  4. En kopp kaffe
    
 4. Du kan spare vann på badet ved å …
  1. Bruke kortere tid i dusjen
  2. Stenge kranen mens du pusser tennene
  3. Spyle ned i do med den lille knappen
  4. Gjøre alle tingene ovenfor
    
 5. Omtrent hvor mange sider skriver en gjennomsnittlig kontormedarbeider ut per år?
  1. 10 000 sider
  2. 7 500 sider
  3. 5 000 sider
  4. 2 000 sider
    
 6. Hvor mye mindre strøm bruker du hvis du skrur ned termostaten med 1 °C?
  1. 1 %
  2. 7 %
  3. 10 %
  4. 50 %
    
 7. Hvor stor prosentdel av energiforbruket til en LED-lyspære brukes til å skape synlig lys?
  1. 80 % – bare 20 % av varmen går tapt
  2. 0 % – LED-pærer er ikke veldig effektive
  3. 40 %
  4. 100 %
    
 8. Hva kan alle Our Chalets gjester og du selv gjøre hjemme for å spare strøm?
  1. Slå av lyset når du går ut av et rom.
  2. Holde vinduer og dører lukket.
  3. Ta telefonladeren ut av stikkontakten når telefonen er fulladet.
  4. Alle tre tingene.

Diskuter med gruppa:
Bli enige om et av spørsmålene, enten sammen eller hver for dere. Visste dere at det var slik? Hva kan dere gjøre for å bruke denne kunnskapen til å ta ansvar og påvirke samfunnet?

Menneskene har stor påvirkning på miljøet. Hva gjør dere som tropp for å være mer miljøvennlige?

Tilleggsoppgave
Hvis dere vil gjøre mer ut av miljøtemaet, kan dere også gjøre aktiviteten på side 29 i «Kompasset»-delen av WAGGGS sitt aktivitetshefte for tenkedagen..

Del hva dere gjør for å spare strøm, med WAGGGS og Our Chalet i sosiale medier! Bruk emneknaggene #ThisIsImpact | #WTD2018 | #speiding | #tenkedagen

Fasit: 1a, 2c, 3b, 4d, 5a, 6b, 7a, 8d.

 

5. Trekløverblandene (20min++)

Dette er den siste aktiviteten dere må gjennomføre for å få tenkedagsmerket 2018. På tenkedagen i år ønsker vi på en kreativ og synlig måte å vise at speidere kan påvirke samfunnet positivt. Vi ønsker derfor at dere tar et bilde av gruppa der dere viser fram en positiv endring dere har gjort i lokalsamfunnet eller nabolaget. Vi vil gjerne se hva dere har funnet på!

Del bildet og teksten deres på sosiale medier med emneknaggene:
#ThisIsImpact | #speiding | #WTD2018 | #tenkedagen .

Søk opp emneknaggene og sjekk ut hva andre speidere og speidergrupper har gjort.

Tilleggsoppgave
En ekstra oppgave er å lage et veggmaleri. Dette er en kreativ og synlig måte å vise lokalsamfunnet at speiderne har en positiv påvirkning på samfunnet. Finn et sted i nærområdet og lag et veggmaleri. Dette kan for eksempel være en fotgjengerundergang eller annet sted som det passer å vise fram noe. HUSK! Her er det veldig viktig at dere undersøker hvem som eier stedet og får tillatelse før dere maler på vegger eller offentlige steder. Hvis dere ikke får lov til å gjøre dette noe sted, kan dere heller lage et “veggmaleri” (plakat) som kan brukes i speidergruppa.

Veggmaleriet skal inneholde:

 • Visuell framstilling av hvilke endringer speidingen bidrar til i lokalsamfunnet.
 • Dere kan framheve et spesielt element som dere legger vekt på. For eksempel å være miljøvennlig.
 • WAGGGS-logoen
 • Navnet på patruljen og speidergruppa

Hvorfor et veggmaleri?
Påvirkning må være noe som er varig og står igjen for ettertiden. Veggmaleriet vil derfor henge i speiderlokalet eller i nærmiljøet og vise hvilke positive endringer speiding har på lokalsamfunnet.

6. Avslutning (5 min)
Oppsummer hva dere har gjort på møtet og gjennomfør vanlig avslutningsseremoni.

 

Troppsmøtet bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_3-godhelse2.jpgFNs_baerekraftsmaal_13_stoppeklimaendringene.jpgFNs_baerekraftsmaal_15_livpaaland.jpgFNs_baerekraftsmaal_16_fredogrettferdighet.jpgFNs_baerekraftsmaal_17_samarbeidforanaamaalene.jpg

Møteopplegget er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

FOTO:  BJØRN TORKEL DAHL

Referanser

Det meste av innholdet i møteopplegget er opprinnelig hentet fra WAGGGS` tenkedagsmateriell for 2018, og er brukt i "Aktivitetspakke ansvar" i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 20.02.2018
 • Forfatter: WAGGGS (Oversatt av Eirik Ulltang Birkeland), Norges speiderforbund
 • Tenkedagen
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vår
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne