Troppsmøte om regnbuespeiding

Temamøte om regnbuespeiding, der speiderne gjennom en verdiløype skal diskutere og reflektere rundt ulike spørsmål knytte til LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). De får utfordret egne fordommer og spørsmålene er formulert på en måte som gjør at det ikke finnes et fasitsvar. Aktiviteten er utviklet av speiderne som drev Regnbuekaféen på Nord 2017.
Bidrar til følgende mål
 • S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet.
 • V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker.
Utstyr
Fremgangsmåte

1. Åpning

Vanlig åpningsseremoni. Introduser tema for møtet, som er å lære om fordommer og LHBT-tematikk.

Speiderlovens tiende paragraf sier: En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. Dette betyr at vi som speidere skal bidra til å jobbe for at mennesker har mindre fordommer mot folk som er annerledes enn seg selv. Dette kan kanskje høres ut som en håpløs oppgave, men husk på hva Baden-Powell har sagt; Forsøk å forlate denne verden litt bedre enn du fant den. Hver og en av oss kan gjøre en forskjell.

 

2. Verdiløype om LHBT (60 min ++)

Instruksjon til stab/rovere/veiledere

Ved oppstart må patruljeførerne samles til felles informasjon, og gir denne videre til hver av patruljene. Aktuelt materiell/utstyr deles ut. Forklaring til hver post, med instruks til leder følger under. Postene er ubetjent. Patruljene får 5 minutter per post. Felles diskusjon i troppen etter at alle har gjennomført verdiløypa.

Post 1: Bilder

Her håper vi at speiderne forstår at det ikke er mulig å definere ukjente mennesker som homofil, bifil osv. Det er vanligvis ikke mulig å se på personen hvilken legning man har.

Post 2: Språkbruk

Målet er at speiderne skal tenke gjennom og reflektere rundt egen språkbruk og hvordan de snakker til hverandre. «Jævla homo» er et kjent uttrykk blant mange barn og ungdom. Gjennomføring av verdiløypa kan gjøre oss bevisste på hvilke ord vi bruker, kanskje uten å tenke over hva vi sier.

Post 3: Definisjoner

Bevisstgjøring og betydningen av LHBT – begreper. Her finnes ingen fasitsvar. Patruljen skal sammen lage sine egne definisjoner av heterofil, bifil, homofil, lesbisk, transperson.

Post 4 og 5: Kjønn/kjønnsroller

Her oppfordres patruljen til å si hva de mener kjennetegner en gutt/mann? Forhåpentligvis kommer de fram til at de klassiske kjennetegn, f.eks. at “menn ikke viser følelser”, ikke er så viktige lenger og at menn og kvinner på mange måter ikke er så ulike.

Post 6: Case

Med utgangspunkt i tanken om at en speider er en god venn, hva ville speiderne gjort i en tilsvarende situasjon? Refleksjon, diskusjon.

Veilederens rolle etter avsluttet postløype:

Veilederen leder samtalen hvor patruljeførerne svarer på vegne av patruljen. Det er viktig at man tar runden og lar alle patruljene få snakke og forklare hvordan de tenkte og hva de kom fram til. Fokus skal ligge på at det ikke finnes fasitsvar, men at refleksjonen er det viktigste.

Hvis det dukker opp svar som bærer preg av tull, useriøse svar, trakasserende kommentarer, er det viktig at veileder korrigerer på en fornuftig og hensiktsmessig måte. Ingen skal føle seg trakassert i løpet av økta.

3. Avslutning (5 min)

Oppsummerende samtale avsluttes med at patruljeførerne får utdelt supportermerket til alle patruljens medlemmer.

 

Denne aktiviteten bidrar til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_5-likestillingmellomkjoennene.jpgFNs_baerekraftsmaal_10-mindreulikhet.jpgFNs_baerekraftsmaal_16_fredogrettferdighet.jpg

Les mer om FNs bærekraftsmål hos FN-sambandet på FN.no

Referanser

Innholdet i møteopplegget er hentet fra "Aktivitetspakke inkludering" , som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018. Aktiviteten er utviklet av speiderne som drev Regnbuekaféen på Nord 2017.

 • Publisert: 28.05.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen