Troppsmøte om toleranse

Temamøte om toleranse til bruk i troppen. Bevisstgjøre og utfordre egne fordommer, oppleve hvordan det føles å ikke kunne se og bli kjent med utfordringer knyttet til økonomisk utenforskap.
Bidrar til følgende mål
 • L-8 Utvikle forståelse for hvordan forskjellige fysiske og psykiske funksjonsutfordringer kan påvirke livskvaliteten.
 • V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker.
 • V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet.
Forberedelser og forkunnskap

2. Vedlegg 2: Å domme en person (utskrift)  Vedlegg 3: Toppen av isfjellet / flaske for å demonstrere i vann  Vedlegg 4: Ord som brukes i del 3

3. Lage “penger” til speiderne og prisliste/prislapper til klærne og utstyret. Skaffe ulike klær og utstyr som speiderne kan “kjøpe”. Lag gjerne en slags butikk som speiderne skal gå i for å se på utstyret og klærne.

4. Finn et skjerf/noe annet som kan fungere som bind for øynene. Du trenger halvparten så mange skjerf som antall speidere.

Fremgangsmåte

1. Åpning (10 min)

Gjennomfør en vanlig åpningsseremoni med ord for dagen og introduksjon av møtets tema.

Dere kan i tillegg bruke følgende filmsnutt: https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs

Speiderne ser på filmen. Hva er budskapet i filmen? Oversett hvis det er vanskelige ord.

En liten ordliste:

 • Diversity = Mangfold
 • Gender = Kjønn
 • Race = Etnisitet (hvor en person kommer fra)
 • Disability = Funksjonsnedsettelse
 • Age = Alder

2. Stolthet og fordom (20 min)

Del 1:  Å dømme en person.
Vi deler inn deltakerne i par. Alle får utdelt et skjema (vedlegg 2) hvor de fyller ut påstander om hverandre. I par diskuterer man hvor mange rette de hadde og hvorfor de har svart som de har gjort.

Felles diskusjon i hele gruppa om betraktninger.

 • Hva gjorde at du trodde dette om personen?
 • Hva kan øvelsen lære deg?

Del 2: Toppen av isfjellet.
Hvordan kan man beskrive eller si noe om en person uten å kjenne vedkommende?

Hvis vi ser for oss et isfjell som stikker opp av vannet, er det bare 10 % av isfjellet som er synlig for oss. De resterende 90 % befinner seg under vann - altså noe vi ikke kan se. Dette kan illustreres med et bilde (vedlegg 3), tegning eller ved en fylt flaske duppende i vann.

Del 3: Gjennomføres patruljevis

Lag en linje på gulvet eller bakken. Den symboliserer havnivået. Patruljene får utdelt lappene (vedlegg 4) og skal nå plassere disse over eller under “havnivå”, avhengig av om de mener påstanden kan beskrive personen kun ved å se på personen eller ikke.

Felles diskusjon i troppen

Hver patrulje oppsummerer hva de har kommet frem til. Var det noen spesielle diskusjoner som dukket opp?

Er patruljene enige eller uenige om plassering av påstandene? Diskutér!

 

3. Utenforskap (30 min)

Patruljene får utdelt “penger” og beskjed om at de skal få gå på handletur og kjøpe inn nye turklær og turutstyr. Speiderne vet det ikke på forhånd, men alt av utstyr og klær koster mer enn de har råd til. Etter hvert som patruljene har oppdaget at de ikke har råd til noe av det som henger fremme, kan de samles igjen.

Allemed.no er en nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. De har produsert flere filmer som kan være fine å se sammen med speiderne, som en avslutning på aktiviteten. Du finner dem her: http://www.allemed.no/filmer/.

Snakk sammen

Reflekter sammen med speiderne om hva de opplevde, og hvordan det føltes å ikke kunne kjøpe det de hadde lyst på. Hvordan kan det føles å ville være med i speideren, men ikke ha råd? Og kan vi gjøre noe for å hjelpe? La speiderne reflektere og diskutere i patruljer ulike løsninger for å kunne være med i speideren. Fortell gjerne at mange barn og unge i Norge dag lever i familier som har dårlig råd. Aktuelle spørsmål i diskusjonen kan være:

 • Kan vi i speideren gjøre noe for å hjelpe dem som ikke har råd til ski eller sovepose?
 • Hvordan tror dere det føles å ikke ha råd til å være med i speideren?
 • Synes det på en person at han/hun kommer fra en familie med dårlig råd?

 

4. Blindeløype fra Friluftsrådenes landsforbund (20 min)

Finn et egnet område til aktiviteten, tilpasset til antall speidere og vanskelighetsgrad.

Speiderne deles inn to og to. Den ene tar på seg skjerf og blir “blind”. Den andre er ledsager. Ledsageren skal ledsage den “blinde” gjennom en løype og fortelle om omgivelsene, slik at den “blinde” kan få med seg det som skjer. Speiderne må også passe på å fortelle den “blinde” om hindringer på veien. Ledsager skal deretter forlate den “blinde” og stille seg opp litt unna. Ledsageren skal plystre eller gi et annet lydsignal, og den “blinde” skal finne igjen ledsageren ved å gå etter lyden. Det er ikke lov for ledsageren å flytte seg underveis, Speiderne bytter etter at halve tiden har gått, så alle får prøvd seg på å være “blind” og være ledsager. Det er ikke om å gjøre å komme fortest gjennom løypa, det å ledsage på en trygg måte er viktigst.

Aktiviteten kan tilpasses ved å variere hvor løypa speiderne skal gå legges. Den kan f.eks. legges på en flat plass, eller i skogen. Det kan også legges inn hindringer, som en kasse i veien som må unngås eller gå over, trappetrinn etc. Pass på å lage en løype som gir deltakerne litt utfordringer, men som ikke blir for vanskelig.

Samle speiderne og reflekter over hvordan det var å ikke kunne se og måtte bruke de andre sansene sine. Snakk med speiderne om at noen er blinde, hvordan tror speiderne at de har det? Og hvordan kunne speiderne hjulpet en blind eller svaksynt som ville være med i speidergruppa?

5. Avslutning (5 min)

Oppsummer hva dere har gjort på møtet og gjennomfør vanlig avslutningsseremoni.

 

Dette møtet bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_1-utryddefattigdom.jpgFNs_baerekraftsmaal_10-mindreulikhet.jpgFNs_baerekraftsmaal_16_fredogrettferdighet.jpg

Les mer om FNs bærekraftsmål hos FN-sambandet på FN.no

Referanser

Innholdet i møteopplegget er hentet fra "Aktivitetspakke inkludering" , som ble utviklet i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018. Noen av aktivitetene er lånt fra Friluftsrådenes landsforbund 

 • Publisert: 28.05.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Livskvalitet
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Møteforslag
 • 60 - 90 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen