<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Troppsting

Et forslag til hvordan gjennomføre et troppsting på et troppsmøte. Møtet bør gjennomføres litt i forkant av gruppetinget.
Hvorfor

Målet med dette troppstinget er å forberede speiderne til gruppetinget, og til å øke medbestemmelsen i troppen. Dersom speiderne føler at de kan ta en del i og bestemme det de selv skal gjøre, vil de bli mer motiverte og ha det mer gøy!

Forberedelser og forkunnskap

Sett deg inn i arbeidsplan og budsjettet på forhånd. 

Utstyr
 • Utskrift av arbeidsplan og budsjett eller en mulighet for å vise det på storskjerm. 
Fremgangsmåte

Åpning

Start med åpningsrutinen dere vanligvis bruker, eller se et eksempel her: Åpnings- og avslutningsseremoni

Introduksjon som passer til dagens tema: 

Demokrati betyr folkestyre (Snl.no 2022). Medbestemmelse betyr at vi deltar og har mulighet for å påvirke beslutninger som angår vår egen situasjon (Snl.no 2022). Demokrati og medbestemmelse i speideren, vil si at speiderne har mulighet til å påvirke valg og beslutninger som blir gjort i speidergruppen.

Spør speiderne: Har vi demokrati i speideren? Hvor har vi det? Ved hjelp av spørsmål kan du hjelpe speiderne til å komme på eksempler på avgjørelser som de har mulighet til å påvirke i troppen og i gruppen, for eksempel valget av gruppeleder på gruppeting.

Spør speiderne: Hvordan kan dere påvirke hva vi gjør i speideren? Be de snakke med dette med den de står ved siden av. Snakk deretter sammen om ulike måter speiderne kan medvirke på i speideren. For eksempel kan speiderne for eksempel spørre om de kan leke en lek eller gjøre en aktivitet og delta på gruppeting hvor de kan stemme over saker og snakke om det de mener er viktig. 
 

Arbeidsplan og budsjett  - del 1

Bruk arbeidsplanen og budsjettet som skal tas opp på gruppetinget som et utgangspunkt. Arbeidsplan er en plan over hva gruppen ønsker å gjøre det neste året, og budsjettet er en plan på hvor mye penger vi tror vi kommer til å bruke på ulike ting neste år, og hvor mye vi tror vi kommer til å få inn.

Trinn 1: Gjennomgang av arbeidsplan

Forklar kort hva en arbeidsplan for gruppen er.

Gå gjennom arbeidsplanen som skal vedtas på neste gruppeting med speiderne. 

Spør speiderne:

 • Hva liker du godt med denne planen?
 • Er det noe ved planen som dere tenker ikke passer?
 • Er det noe dere ønsker å gjøre fremover som ikke står i planen?

Bruk en ball som sendes til dem som skal få lov til å si sin mening - pass på at alle kommer til ordet. 
Skriv ned alt speiderne ønsker å gjøre med av og bruk dette i trinn 4.

Lek

Lek Ninja-leken eller Tissatrengt
 

Arbeidsplan og budsjett  - del 2

Trinn 2: Gjennomgang av budsjettet
Gi speiderne en rask forklaring på hva et budsjett er. 

Snakk kort om hva dette budsjettet har å si for speiderne i troppen. Få frem hvorfor de skal lære om budsjettet. Bruk for eksempel disse punktene som speiderne i troppen kan påvirke: 

 • I budsjettet står det hvor mye penger vi skal bruke på aktiviteter i troppen.
 • I budsjettet står det hvor mye penger vi skal bruke på å kjøpe inn utstyr som vi kan bruke på møter og turer i troppen.

Gå veldig raskt gjennom de ulike budsjettpostene, så speiderne får et helhetsinntrykk av budsjettet. Bruk lenger tid på budsjettposter som er relevant for troppsspeiding og forklar kort hvorfor det er viktig for troppen.

Trinn 3: Bør det gjøres endringer i budsjettet?

Til deg som er leder: Hvilke rammer har budsjettet? Er det mulig å bruke mer eller mindre penger? Hvis det er mulig å bruke mer penger, kan du gi speiderne i oppgave å velge hvor det bør settes av mer penger, men dersom det ikke rom for å bruke mer penger, må speiderne ta fra andre budsjettposter for å få penger til det de tenker er viktig. 

Snakk videre med speiderne om hva de tenker om budsjettet og om det er noe de tenker bør endres av de relevante budsjettpostene for troppen (for eksempel utstyr som troppen bruker på leir). Bruk igjen en ball som sendes til dem som skal få lov til å si sin mening - pass på at alle kommer til ordet. 

Spør speiderne:

 • Er det noen ting i budsjettet dere ser at vi bruker mer penger på enn andre ting?
 • Hva tenker dere om det? 
 • Bør vi bruke mer penger på noe som står i budsjettet?
 • Bør vi bruke mindre penger på noe av det som står i budsjettet? 

Dersom de kommer med forslag som ikke er mulig, prøv å still spørsmål om hvordan de tenker de skal få til dette. Ofte vet du som leder hvorfor dette ikke er mulig, prøv å gi speideren denne innsikten på en forståelsesfull måte. 

Trinn 4: Samsvarer budsjettet med arbeidsplanen og hva speiderne ønsker?

Til deg som er leder: Det kan være vanskelig for en ung speider i troppen å forstå hva alt dette betyr og kunne se sammenhenger mellom budsjett og arbeidsplan. Det er derfor viktig at du hjelper speiderne til å kunne både forstå og se sammenhengene. 

Trekk frem punktene fra arbeidsplanen som speiderne mener de vil gjøre mer av (trinn 1). 

Hvis for eksempel speiderne har sagt at de vil gjennomføre flere vinterturer med pulk, kan du vise speiderne hvilken post som er satt av til å kjøpe eller leie utstyr.

Spør speiderne:

 • En pulk koster 3000 kr. Har vi satt av nok penger til å kjøpe dette? (Vis også den gjeldene budsjettposten).

Spør videre basert på de andre punktene speiderne har satt opp. 

 

Referanser

Foto: Håkon Kristoffersen

Utfordringer og erfaringer

Ikke gjør det for vanskelig og komplisert for speiderne. Sett deg godt inn i arbeidsplanen og budsjettet på forhånd og ta en vurdering på hva som passer å ta opp med dine speidere.

Det er mange ord og uttrykk i forbindelse med et gruppeting som er ukjente for speiderne. Det er derfor lurt å forklare noen av de som kommer opp på troppstinget.

 • Publisert: 22.01.2024
 • Forfatter: NSF
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • 30 - 60 min
 • Ute
 • Inne