Turmat fra hele verden (prosjekt)

Prosjektet Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv, som skal bidra til å få flere mennesker til å trives ute i naturen gjennom å dele gode mat- og naturopplevelser.
Bidrar til følgende mål
 • F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder.
 • L-5 Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre.
 • S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse.
 • V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker.
Fremgangsmåte

Steg 1: Hva brenner dere for?

Lage et flerkulturelt arrangement der dere inviterer mennesker fra forskjellige kulturer til å oppleve norsk turkultur og utenlandsk matkultur.

Målet med arrangementet er å tilby en gratis friluftslivsaktivitet for barn og unge i lokalmiljøet, og bli kjent med ulike kulturer gjennom å invitere til en åpen aktivitet med turmat fra hele verden.

Arrangementet skal også bidra til at dere blir kjent med og tenker over hvor ulike matvarer kommer fra.

Steg 2: Hvordan få det til?

Planleggingen og forberedelsene gjennomføres i enheten. Tenk på hvordan dere vil løse prosjektet og hvordan dette kan planlegges i patruljen eller troppen.

Ansvarsoppgaver

Det vil være behov for å fordele noen arbeidsoppgaver. Her er et forslag til roller og ansvarsoppgaver:

 • Prosjektleder
  • Har overordnet ansvar for prosjektgruppa, og skal følge opp at alle gjør oppgavene sine.
 • Innkjøpsansvarlig
  • Finner ut hva dere må kjøpe inn, og sørger for alle innkjøp.
 • Informasjonsansvarlig
  • Kontakter lokalaviser og lager blest om arrangementet. Kan også ha ansvar for å invitere til arrangementet.
 • Utstyrsansvarlig
  • Finner ut hva dere trenger av utstyr, og sørger for at dere har alt dere trenger.
 • Økonomiansvarlig
  • Har ansvar for å skaffe penger til prosjektet.

Avhengig av størrelsen på patruljen, kan dere tilpasse rollene slik at alle får ansvar for noe. Det er ikke noe i veien for å ha flere speidere per rolle, kombinere roller eller lage nye.

Hvem, hva og hvor

Prosjektgruppa i fellesskap bestemmer når aktiviteten skal være, hvor dere skal arrangere den, hvem som inviteres og hva dere ønsker å gjøre. Deretter blir dere enige om noen frister, og når dere skal møtes. På denne måten vet alle når neste møte er, og hva de må gjøre til hvilken tid.

Når dere har blitt enige om rammer for prosjektet, og alle har fått ansvarsoppgaver fortsetter planleggingen og forberedelsene. Prosjektleder følger opp alle underveis, og sørger for at alle gjør oppgavene sine. Prosjektleder avgjør også om det er behov for å møtes utover det dere har blitt enige om.

TIPS! Hvis dere får tid kan dere arrangere et prøvearrangement i troppen eller for en annen enhet i speidergruppa. Da får dere anledning til å prøve ut forskjellige matoppskrifter, og teste hvordan opplegget fungerer.

Turmat fra hele verden er en god mulighet til å sette fokus på flere av FNs bærekraftsmål. To relevante bærekraftsmål i denne sammenhengen er for eksempel “Mål 2: Utrydde sult” og “Mål 16: Fred og rettferdighet”.

Kommunikasjon

Tenk på hvordan prosjektet kan gjøres kjent for andre. Synlighet i media viser fram speidingen i samfunnet og bidrar til at flere blir kjent med hva dere gjør. Her er noen forslag:

 • Ta kontakt med ulike medier på forhånd og inviter dem til å følge prosjektet.
 • Lag videoer og legg ut på YouTube.
 • Ta bilder og del i sosiale medier - bruk emneknaggene #bedreverden og #speiding
 • Registrer prosjektet på speiding.no/samfunnet

OBS! Husk at ikke alle forstår speiderord og uttrykk. Hvis dere bruker ord som patrulje, haik eller peff bør dere forklare dette nærmere slik at alle skjønner hva dere snakker om.

Økonomi

Det finnes støtteordninger der dere kan søke om penger til prosjektet. Speidergruppa kan for eksempel søke om Frifond-midler eller undersøke om det finnes penger gjennom Norsk Friluftslivs prosjekt “Turmat fra hele verden”. (Annonseres som regel på forsommeren) For 2018 gjelder: https://speiding.no/nyhetsarkiv/vil-dere-lage-et-turmat-fra-hele-verden-arrangement

Steg 3: Gjør det!

Nå er det endelig tid for å gjennomføre!

 • Minn om planen og ansvarsfordelingen før dere setter i gang, slik at alle er trygge på sine oppgaver.
 • Bruk sunn fornuft! Husk at under gjennomføringen trenger ikke alt å gå som planlagt, og det er lov å justere planene underveis.
 • Sist, men ikke minst; Husk å ha det morsomt!

Steg 4: Slik gikk det!

Evaluer prosjektet som helhet:

 • Har vi nådd målet?
 • Ble det som forventet?
 • Hva har vi lært?
 • Hva kunne vi gjort annerledes? Hva skal vi huske til neste gang?
 • Hva opplevde vi som mest positivt?

I tillegg kan det være nyttig og lærerikt å gi tilbakemelding til hverandre på innsatsen i prosjektet. Hvis det har oppstått gnisninger eller uheldige situasjoner underveis, kan dere prøve ut kommunikasjonsmetoden “Sjiraffspråket”. Les mer i Speiderbasen…

Hurra!

Når dere har gjennomført prosjektet, oppfyller dere kravene til prosjektmerket «Vi gjør verden bedre!». Bra gjort!

Inviter alle som deltok i prosjektet til en avslutningskveld. Her kan dere dele ut prosjektmerket og andre merker eller utmerkelser dere har tatt og se på bilder eller finne inspirasjon til neste prosjekt.

Referanser

Prosjektet er et initiativ fra Norsk Friluftsliv, og er brukt i "Aktivitetspakke Rettferdighet", i forbindelse med Patruljen i samfunnet 2018.

 • Publisert: 21.09.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Friluftsliv
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen