Utfordringen - rover

I begynnelsen av hvert semester ønsker Norges speiderforbund at alle rovere skal gi seg selv en personlig utfordring. Hensikten med utfordringen er at du skal få øvelse og erfaring med å sette egne mål, arbeide for å nå disse, vurdere måloppnåelse, og så sette deg nye mål igjen.
Hvorfor

Speiding handler om utvikling av selvstendige og ansvarsbeviste mennesker. Å sette, jobbe mot og nå et personlig mål er virkelig utviklende.

Fremgangsmåte

Det er viktig at det er du selv som velger hva som skal være din utfordring.

For en rover kan en utfordring være: "Jeg skal planlegge og gjennomføre en overnattingstur for troppen” eller ”Jeg skal planlegge og gjennomføre en rundreise i Ukraina”.

Merkekrav
For å motta Utfordringen må du:

 • sette deg et personlig, selvvalgt mål
 • jobbe mot dette målet i mimimum fire måneder
 • nå dette målet

Man kan ta Utfordringen flere ganger, men maksimalt seks ganger i løpet av din tid som rover.


Hvorfor skal vi ta dette merket?

Speiding handler om utvikling av selvstendige og ansvarsbeviste mennesker. Å sette, jobbe mot og nå et personlig mål er virkelig utviklende.

Norges speiderforbund er en målstyrt organisasjon. I alle ledd i organisasjonen skal det handles målrettet.

"Den enkelte speider må gjennom praktiske øvelser og egne opplevelser få oppleve å sette mål for sitt eget speiderarbeid, arbeide for å nå disse, vurdere måloppnåelse, og så få være med å sette nye mål." (Ledelse i NSF s 83)

Enhver menneskelig aktivitet drives av et mål, enten målet er uttrykt eller ikke, enten vi er klar over det eller ikke. Som alt annet har også utdanning mål (selvsagt!). Og speiding er utdanning. Enhver utdannende aktivitet har altså et mål som vi har til hensikt å oppnå. I en utdanningsprosess bør vi ikke bare ha faste mål satt på forhånd av voksne. De beste er å spørre de unge selv, å få de til å delta og sette sitt eget personlige mål.

Hvordan sette seg mål og nå dem trinn for trinn

1. Begyn med diskusjon og tenk gjennom dette:

Å sette seg mål og nå dem, er en ferdighet. Kanskje en av de viktigste ferdighetene vi kan tilegne oss.

Hva er et mål?

 • Noe man ønsker å oppnå = beskrivelse av et fremtidig resultat.
 • Det kan være både stort og lite.
 • Det kan ligge i fremtiden, eller det kan være noe vi vil oppnå i løpet av dagen i dag.

Hvorfor er det viktig å ha mål?

 • Mål hjelper deg til å få det livet du ønsker deg.
 • Fremtiden skapes av våre valg i dag.
 • Som speidere har vi allerede noen felles mål; vi skal jobbe for en bedre verden, hjelpe andre osv. Disse må vi konkretisere.

Hva er forskjellen mellom kortsiktige og langsiktige mål?

2. Velg ditt mål: Idemyldring - tankeprosess - veiledning - valg av mål

3. Vurder om målet er realistisk og sett en realistisk tidsfrist.
Mål utformes etter huskeregelen om at de skal være SMART:

 • S=Spesifikke (konkrete)
 • M=Målbare (en skal kunne avgjøre om målet er nådd eller ikke)
 • A=Ambisiøse(noe å strekke seg etter = UTVIKLENDE)
 • R=Realistiske
 • T=Tidsbestemte


4. Forsøk å dele opp målet i mindre trinn.

5. Gå det første trinnet!

6. Evaluer det første trinnet!

7. Juster evt. målet

8. Gå det neste trinnet!

9. Evaluer.

 • Publisert: 29.05.2017
 • Forfatter: Norges speiderforbund

Del saken

 • Rover
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen