<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Utfordringen - vandrer

Ett av elementene i speiderprogrammet for vandrere, hvor de selv skal velge en personlig utfordring, og jobbe med den i minst tre måneder. Vandrere kan ta Utfordringen flere ganger, men maksimalt seks ganger i løpet av sin tid som vandrere (en gang per semester).
Hvorfor

Speiding handler om utvikling av selvstendige og ansvarsbeviste mennesker. Å sette, jobbe mot og nå et personlig mål er virkelig utviklende.

Forberedelser og forkunnskap

I begynnelsen av hvert semester ønsker vi at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Det er viktig at denne utfordringen er tilpasset speidernes modenhetsnivå, og at den er valgt av den enkelte speider selv. Her er veiledning fra lederen viktig.

Fremgangsmåte

For å motta Utfordringen må vandreren:

 • sette seg et personlig, selvvalgt mål
 • jobbe mot dette målet i mimimum tre måneder
 • nå dette målet

Du kan ta Utfordringen flere ganger, men maksimalt seks ganger i løpet av din tid som vandrer. 

Hjelp speiderne med å velge sin utfordring. 
Bruk denne presentasjonen eller teksten under på et møte:

1. Hva er en utfordring?

Det å utfordre seg selv handler om å strekke seg og presse grensene for hva man egentlig klarer. Dette kan du illustrere med å tegne en sirkel og alt innenfor sirkelen er det du kan og er komfortabel med, og alt utenfor vil være noe nytt som utfordrer deg til å lære noe nytt eller prøve noe du ikke er vant til.
 

2. Snakk med speiderne om hvorfor de skal ta utfordringen. 
Som speidere skal vi bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. For å bli dette, kan vi arbeide med et personlig mål.
 

3. Snakk om hva som skal til for å ta utfordringen.

Varighet: tre måneder
Hvor: Utfordringen kan gjennomføres hvor man vil. Hjemme, på tur eller på et speidermøte. 
Godkjennes av: En leder
Antall ganger: maks 6 ganger

Les om å sette seg mål i den blå boksen under.
 

4. Hjelp speiderne med å velge en utfordring

Eksempler:

 • Ha ansvar for middag hjemme
 • Overnatte ute minst to ganger i måneden
 • Hold oversikt over hvor mye penger du bruker
 • Lær deg en friluftsferdighet (kart og kompass, buldring, kiting, primitive ildteknikker eller lignende)
   

5. Snakk med speiderne om hvordan de ønsker å gjennomføre den og når. 

 • Hvordan skal du gjøre det?
 • Hvilken leder skal veilede deg og godkjenne utfordringen?
   
 • Publisert: 11.02.2008
 • Forfatter: NSF
 • Vandrer
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne