Meny

Utfordringen - vandrer

Ett av elementene i speiderprogrammet for vandrere, hvor de selv skal velge en personlig utfordring, og jobbe med den i minst tre måneder. Vandrere kan ta Utfordringen flere ganger, men maksimalt seks ganger i løpet av sin tid som vandrere (en gang per semester).
Hvorfor

Speiding handler om utvikling av selvstendige og ansvarsbeviste mennesker. Å sette, jobbe mot og nå et personlig mål er virkelig utviklende.

Forberedelser og forkunnskap

Hvordan sette mål? Det aller mest utviklende vi kan gjøre er kanskje å sette oss egne, personlige mål eller gi oss selv en personlig utfordring. Det handler om å programmere oss til å bli den vi ønsker å være, eller å virkeliggjøre en drøm. "Et mål er en beskrivelse av et ønsket, framtidig resultat. " - John-Erik Stenberg

Fremgangsmåte

I begynnelsen av hvert semester ønsker vi at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Det er viktig at denne utfordringen er tilpasset speidernes modenhetsnivå, og at den er valgt av den enkelte speider selv. Her er veiledning fra lederen viktig.

For å motta Utfordringen må du:

 • sette deg et personlig, selvvalgt mål
 • jobbe mot dette målet i mimimum tre måneder
 • nå dette målet

Du kan ta Utfordringen flere ganger, men maksimalt seks ganger i løpet av din tid som vandrer. 

For en vandrer kan en slik utfordring være: "Jeg skal trene 5 timer i uka" eller  "Jeg skal krysse Hardangervidda fra nord til sør uten etterforsyninger".


UTFYLLINGSSKJEMA - UTFORDRINGEN

Speiding handler om utvikling av selvstendige og ansvarsbeviste mennesker. Å sette, jobbe mot og nå et personlig mål er virkelig utviklende.

I begynnelsen av hvert semester ønsker vi at alle speidere skal gi seg selv en personlig utfordring. Det er viktig at denne utfordringen er tilpasset speidernes modenhetsnivå, og at den er valgt av den enkelte speider selv. Her er veiledning viktig. 

Jeg ønsker å jobbe med Utfordringen for vandrere:

Navn ...........................................................

Dato: ...........................................................

Alder: ............................................................

Min personlige utfordring for høsten/våren 20__ er:

.......................................................................................................

........................................................................................................

Godkjent av veileder:

 

Sted:                                         Dato:

 

Hvordan sette seg mål og nå dem trinn for trinn

1. Begynn med diskusjon og tenk gjennom dette:
Å sette seg mål og nå dem, er en ferdighet. Kanskje en av de viktigste ferdighetene vi kan tilegne oss.

Hva er et mål?

 • Noe man ønsker å oppnå = beskrivelse av et fremtidig resultat.
 • Det kan være både stort og lite.
 • Det kan ligge i fremtiden, eller det kan være noe vi vil oppnå i løpet av dagen i dag.

Hvorfor er det viktig å ha mål?

 • Mål hjelper deg til å få det livet du ønsker deg.
 • Fremtiden skapes av våre valg i dag.
 • Som speidere har vi allerede noen felles mål; vi skal jobbe for en bedre verden, hjelpe andre osv. Disse må vi konkretisere.

Hva er forskjellen mellom kortsiktige og langsiktige mål?

2. Velg ditt mål: Idemyldring - tankeprosess - veiledning - valg av mål

3. Vurder om målet er realistisk og sett en realistisk tidsfrist.
Mål utformes etter huskeregelen om at de skal være SMART:

 • S=Spesifikke (konkrete)
 • M=Målbare (en skal kunne avgjøre om målet er nådd eller ikke)
 • A=Ambisiøse(noe å strekke seg etter = UTVIKLENDE)
 • R=Realistiske
 • T=Tidsbestemte


4. Forsøk å dele opp målet i mindre trinn.

5. Gå det første trinnet!

6. Evaluer det første trinnet!

7. Juster evt. målet

8. Gå det neste trinnet!

9. Evaluer.

 • Publisert: 11.02.2008
 • Forfatter: Anette Guldahl

Del saken

 • Vandrer
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen