Meny

Vær deg selv

Fordypningsmerke for rovere "Vær deg selv".
Hvorfor

For å hjelpe speiderne å bli bedre kjent meg seg selv, utvikle respekt for seg selv og bli bevisst på egne og andres personlige grenser.

Bidrar til følgende mål
 • L-11 Reflekter over hva som påvirker din og andres selvfølelse og forhold til egen kropp, og hvorfor det er viktig å være glad i seg selv.
 • L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • L-3 Bli bevisst på dine styrker og utviklingsmuligheter, og arbeid med egenutvikling.
 • V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker.
 • V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre.
Fremgangsmåte
 1. Finn eksempler på hvordan retusjering av bilder i reklamebransjen og populærkulturen skaper bildet av den uoppnåelige, perfekte kroppen, og bidrar til kroppstabuer.
 2. Gjennomfør en aktivitet for resten av roverlaget som handler om hvordan et seksualisert bilde av kroppen i populærkulturen, reklamebransjen og i media påvirker kjønnsrollene og forholdet mellom kjønnene.
 3. Diskuter i roverlaget hva dere gjør eller ønsker å gjøre for å ta vare på kroppen, og finn et tilsvarende antall tiltak som dere gjør eller kan gjøre for å ta vare på den mentale helsen. Tilhører noen av tiltakene begge kategoriene?
 4. Diskuter problemstillinger knyttet til ungdommers psykiske helse med resten av roverlaget eller i ledergruppa.
 5. Sett deg inn i hva som er lov og ikke lov når det gjelder seksuell omgang med andre.
 6. Planlegg en aktivitet for troppsspeidere som gjør dem bevisste på når og hvordan de skal si ifra hvis de opplever en krenkelse, og hvor de kan få hjelp. Aktiviteten kan gjennomføres i samarbeid med troppsledelsen.
 • Publisert: 23.01.2019
 • Forfatter: NSF
 • Verdier

Del saken

 • Rover
 • Livskvalitet
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fordypningsmerke
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen