Vann - Utfordringsmerke

Utfordringsmerket for vann er utviklet for å hjelpe til med å lære barn og unge mennesker om den avgjørende rollen vann spiller for livet på planeten vår.
Hvorfor

UTFORSKE, LEKE, og OPPDAGE – og mens dere har det moro, lærer dere å redusere vannforbruket.

Bidrar til følgende mål
 • K-12 Utvikle nysgjerrighet, og få øvelse i å utføre vitenskapelige eksperimenter.
 • K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.
 • S-4 Ta ansvar i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner.
 • V-8 Utvikle forståelse for fellesskapets verdi, og vis vilje til å bidra i fellesskapet.
Fremgangsmåte

Vann er liv. Alle mennesker, dyr, og planter på denne planeten trenger vann.

Kan du forestille deg å ikke bruke vann en hel dag? Det er nesten umulig, og definitivt ikke komfortabelt. Nesten alle menneskeskapte objekter som blir laget, bruker vann på et eller annet tidspunkt mens de blir produsert. I Norge er tilgangen på vann omtrent ubegrenset, og det er lett å ta for gitt at vannet alltid er der. Det er vanligvis bare om sommeren med lange tørkeperioder at vi husker at vi ikke kan bruke vann uten å tenke over hvordan vi kan sikre rene forsyninger for fremtiden.

For å forsikre oss om at alle har nok rent vann så var 2013 blitt valgt som det internasjonale året for vannsamarbeid. Så la oss tenke på hvordan vi kan dele denne dyrebare ressursen på en rettferdig og bærekraftig måte! Det er nok vann til alle i verden, men noen ganger trengs det god planlegging for å forsikre seg om at det er tilgjengelig der det trengs mest. 

Dine handlinger og ideer for å spare vann i dag vil hjelpe verden med å blomstre og gro i morgen! Vann er forfriskende og gir liv – LA OSS FEIRE DET!

All informasjon som trengs for å gjennomføre aktivitetene står i vedlegget (vannutfordringen).

For å få merket må speiderne fullføre:

 • en av de to obligatoriske aktivitetene som er presentert i begynnelsen av hver seksjon
 • minst en ekstra aktiviteter fra hver seksjon. Denne kan velges individuelt eller som en tropp/patrulje/flokk/lag
 • evt. andre oppgaver som speiderlederen vurderer som passende.

Heftet består av 5 seksjoner som omhandler hvert sitt tema

 • Vann er liv
 • Å bruke vann
 • Vann i fare
 • Vann for en bedre verden
 • Engasjer deg

Det er delt opp i tre forskjellige aldersnivåer, så her er det aktiviteter for alle!

 • 1: Bever/flokk
 • 2: Tropp
 • 3: Rovere og ledere

FNs serie av utfordringsmerker
De forente nasjoners utfordringsmerker er utviklet i samarbeid med FN-byråer, det sivile samfunn, og andre organisasjoner. Merkene er ment for å øke bevissthet, utdanne, og motivere unge mennesker til å endre sin atferd og være aktive ambassadører for endring i sine lokalsamfunn. Serien av utfordringsmerker kan brukes i speidergrupper, lærere i skolen og ledere i barne- og ungdomsorganisasjoner.
For en oversikt over nåværende merker besøk nettsiden  www.yunga.org

Ved gjennomført aktivitet kan merket bestilles hos Speidersport.

 • Publisert: 11.12.2018
 • Forfatter: NSF
 • Natur og miljø
 • Vann

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Leder
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen