Verdensmiljømerket for bevere og småspeidere

Merkekravene til verdensmiljømerket for bevere og småspeidere.
Hvorfor
For å bli mer bevisst miljøet og hva vi som speidere kan gjøre for å minske miljøproblemene verden står overfor i dag.
Bidrar til følgende mål
 • F-6 Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet.
 • L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • S-6 Tilegne deg naturkunnskap.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • S-8 Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.
Fremgangsmåte
Mål
Læringsaktiviteter
Tips til gjennomføring
A. Utforske og tenke gjennom – Fullfør aktivitetene under hvert av de fem målene
1. Menneskene og resten av naturen har tilgang til rent vann og ren luftUtforsk de lokale kildene til rent vann og ren luft.

Forstå hvordan naturen renser vann og luft av seg selv.
Bruk utendørsaktiviteter som er morsomme, tillater fri oppdagelse, oppmuntrer til nysgjerrighet og fører til bevissthet.

Bruk opplevelsesbaserte aktiviteter som fremmer miljølære. Disse kan være praktiske, fysiske eller ferdighetsbaserte.

Bruk opplevelsesbaserte aktiviteter som oppmuntrer til kritisk tenking når det gjelder miljøproblemer og fører til felles bevissthet og økt forståelse for det ansvaret hver enkelt har for miljøet.

Bruk aktiviteter som oppmuntrer til å tenke over hvordan de fem målene henger sammen med hverandre.
2. Det finnes nok naturområder til at alle de hjemmehørende artene kan leve
Utforsk et lokalt naturområde.

Oppdag noen av dyre- og planteartene som hører hjemme der og finn ut hvilke levevilkår de har.

Vis kunnskaper om levevilkår som står i motsetning til hverandre.
3. Sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet har blitt mindreKjenn til farlige stoff som finnes i lokalmiljøet.

Forklar hvordan sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet kan bli mindre.
4. De mest miljøvennlige metodene brukesVær bevisst på hvordan våre handlinger påvirker miljøet og alternative metoder som gir mindre miljøpåvirkning.
5. Menneskene er forberedt på å ta imot miljø- og naturkatastroferKjenn til forskjellige typer miljø- og naturkatastrofer.

Vis hvordan man kan være beredt til å ta imot miljø- og naturkatastrofer i lokalmiljøet.
B. Handle – Gjennomfør et miljøprosjekt
Et miljøprosjekt som har sammenheng med det man har lært tidligere og foregår i lokalmiljøet Vær med i et lokalt miljøprosjekt.

Forstå fordelene lokalmiljøet får gjennom dette prosjektet.

Vær bevisst på at det lokale prosjektet kan ha en global betydning.
Tenk gjennom hva speiderne har lært tidligere.

Finn lokale miljøproblemer og forstå hvordan de kan ha global betydning.

Planlegg og gjennomfør prosjektet.

Følg med underveis, evaluer det i etterkant og finn ut hva som kan gjøres videre.
 • Publisert: 15.05.2010
 • Forfatter: WOSM. Oversatt av: Eirik Ulltang Birkeland.
 • Natur og miljø
 • Verdier
 • Vann

Del saken

 • Bever
 • Småspeider
 • Friluftsliv
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Inne
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen