Verdensmiljømerket for rovere

Merkekravene til verdensmiljømerket for rovere.
Hvorfor
For å bli mer bevisst miljøet og hva vi som speidere kan gjøre for å minske miljøproblemene verden står overfor i dag.
Bidrar til følgende mål
 • F-6 Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet.
 • L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • S-6 Tilegne deg naturkunnskap.
 • S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • S-8 Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.
Fremgangsmåte
Mål
Læringsaktiviteter
Tips til gjennomføring
A. Utforske og tenke gjennom – Fullfør aktivitetene under hvert av de fem målene
1. Menneskene og resten av naturen har tilgang til rent vann og ren luftUtforsk de lokale kildene til rent vann og ren luft.

Vis at det er en sammenheng mellom menneskenes handlinger og tilgjengeligheten til rent vann og ren luft, både i lokal- og globalmiljøet.
Bruk utendørsaktiviteter som er morsomme, tillater fri oppdagelse, oppmuntrer til nysgjerrighet og fører til bevissthet.

Bruk opplevelsesbaserte aktiviteter som fremmer miljølære. Disse kan være praktiske, fysiske eller ferdighetsbaserte.

Bruk opplevelsesbaserte aktiviteter som oppmuntrer til kritisk tenking når det gjelder miljøproblemer og fører til felles bevissthet og økt forståelse for det ansvaret hver enkelt har for miljøet.

Bruk aktiviteter som oppmuntrer til å tenke over hvordan de fem målene henger sammen med hverandre.
2. Det finnes nok naturområder til at alle de hjemmehørende artene kan leve
Utforsk et lokalt naturområde.

Forstå hvordan et økosystem er bygd opp for at plante- og dyreartene i det skal få oppfylt sine levevilkår.

Vis at det er en sammenheng mellom menneskenes handlinger og tilgjengeligheten til de naturområdene de hjemmehørende artene trenger.

Vær bevisst på hvordan miljøvern kan ha betydning for å opprettholde et biologisk mangfold.
3. Sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet har blitt mindreForklar hvordan farlige stoff i lokalmiljøet skader menneskene og miljøet, og hva som kan gjøres av enkeltmennesker, grupper og samfunnet for å forminske sjansen for at dette skjer.

Forstå hvordan farlige stoff på verdensbasis skader menneskene og miljøet, og hvordan handlinger i lokalmiljøet kan ha betydning for globalmiljøet.
4. De mest miljøvennlige metodene brukesForklar hvordan handlingene våre og ansvaret vi tar, både som enkeltmenneske, i en gruppe og i et samfunn, kan ha en positiv effekt på miljøet.

Forstå hvordan vi kan påvirke miljøet i positiv retning ved å endre våre handlinger.

Vis at lokale løsninger kan ha betydning for globale miljøproblemer.
5. Menneskene er forberedt på å ta imot miljø- og naturkatastroferKjenn til forskjellige typer miljø- og naturkatastrofer og forklar hvorfor de inntreffer.

Vis hvordan man kan hjelpe andre mennesker til å være beredt til å ta imot miljø- og naturkatastrofer i lokalmiljøet.

Forklar hvordan endringer i miljøet kan resultere i miljø- og naturkatastrofer.
B. Handle – Gjennomfør et miljøprosjekt
Et miljøprosjekt som har sammenheng med det man har lært tidligere og foregår i lokalmiljøetFinn lokale miljøproblemer og potensielle løsninger på dem.

Planlegg og gjennomfør et miljøprosjekt.

Forstå hvordan det lokale prosjektet kan ha en global betydning.

Evaluer resultatet av prosjektet, både for speiderne, lokalsamfunnet og miljøet.
Tenk gjennom hva speiderne har lært tidligere.

Finn lokale miljøproblemer og forstå hvordan de kan ha global betydning.

Planlegg og gjennomfør prosjektet.

Følg med underveis, evaluer det i etterkant og finn ut hva som kan gjøres videre.
 • Publisert: 15.05.2010
 • Forfatter: WOSM. Oversatt av: Eirik Ulltang Birkeland.
 • Natur og miljø
 • Verdier
 • Vann

Del saken

 • Rover
 • Friluftsliv
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Inne
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen