<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Verdensmiljømerket for stifinnere og vandrere

Merkekravene til verdensmiljømerket for stifinnere og vandrere.
Hvorfor
For å bli mer bevisst miljøet og hva vi som speidere kan gjøre for å minske miljøproblemene verden står overfor i dag.
Bidrar til følgende mål
 • F-6Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet.
 • L-1Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • L-2Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • S-6Tilegne deg naturkunnskap.
 • S-7Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning.
 • S-8Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.
Fremgangsmåte
Mål
Læringsaktiviteter
Tips til gjennomføring
A. Utforske og tenke gjennom – Fullfør aktivitetene under hvert av de fem målene
1. Menneskene og resten av naturen har tilgang til rent vann og ren luftUtforsk de lokale kildene til rent vann og ren luft.

Finn potensielle problemer for rent vann og ren luft, både i lokal- og globalmiljøet, og foreslå løsninger på dem.
Bruk utendørsaktiviteter som er morsomme, tillater fri oppdagelse, oppmuntrer til nysgjerrighet og fører til bevissthet.

Bruk opplevelsesbaserte aktiviteter som fremmer miljølære. Disse kan være praktiske, fysiske eller ferdighetsbaserte.

Bruk opplevelsesbaserte aktiviteter som oppmuntrer til kritisk tenking når det gjelder miljøproblemer og fører til felles bevissthet og økt forståelse for det ansvaret hver enkelt har for miljøet.

Bruk aktiviteter som oppmuntrer til å tenke over hvordan de fem målene henger sammen med hverandre.
2. Det finnes nok naturområder til at alle de hjemmehørende artene kan leve
Utforsk et lokalt naturområde.

Forstå hvordan et økosystem er bygd opp for at plante- og dyreartene i det skal få oppfylt sine levevilkår.

Vær bevisst på hvordan miljøvern kan ha betydning for å opprettholde et biologisk mangfold.
3. Sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet har blitt mindreKjenn til farlige stoff som finnes i lokalmiljøet og hvor de kommer fra.

Vis at personlige handlinger kan forminske sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet.
4. De mest miljøvennlige metodene brukesForstå hvordan menneskene er knyttet til miljøet og hvordan vi kan gjøre bevisste handlinger som gir mindre miljøpåvirkning enn ellers.

Finn områder hvor lokalmiljøet kan bruke mer miljøvennlige metoder.

Vis at lokale løsninger kan ha betydning for globale miljøproblemer.
5. Menneskene er forberedt på å ta imot miljø- og naturkatastroferKjenn til forskjellige typer miljø- og naturkatastrofer og forklar hvorfor de inntreffer.

Vis hvordan man kan hjelpe andre mennesker til å være beredt til å ta imot miljø- og naturkatastrofer i lokalmiljøet.
B. Handle – Gjennomfør et miljøprosjekt
Et miljøprosjekt som har sammenheng med det man har lært tidligere og foregår i lokalmiljøetFinn lokale miljøproblemer og potensielle løsninger på dem.

Planlegg og gjennomfør et miljøprosjekt.

Forstå hvordan det lokale prosjektet kan ha en global betydning.
Tenk gjennom hva speiderne har lært tidligere.

Finn lokale miljøproblemer og forstå hvordan de kan ha global betydning.

Planlegg og gjennomfør prosjektet.

Følg med underveis, evaluer det i etterkant og finn ut hva som kan gjøres videre.
 • Publisert: 15.05.2010
 • Forfatter: WOSM. Oversatt av: Eirik Ulltang Birkeland.
 • Natur og miljø
 • Verdier
 • Vann
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Friluftsliv
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Inne
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear