Meny

Verdiauksjon

En annerledes og engasjerende aktivitet der deltakerne utfordres til å ta stilling til hvilke verdier som er viktige for dem, gjennom en auksjon.
Hvorfor

For å bevisstgjøre deltakerne på eget verdigrunnlag og utfordre deres oppfatning av andre mennesker.

Bidrar til følgende mål
 • L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
 • L-6 Få erfaring med verdiformidling og refleksjon.
Forberedelser og forkunnskap

Lag en liste med verdier og kopiér den slik at dere har én per deltaker. Eksempler på verdier:

rettferdighet

likestilling

åpenhet

raushet

vennlighet

solidaritet

inkludering

ærlighet

selvstendighet

ansvarsbevissthet

respekt

hjelpsomhet

nøysomhet

arbeidsomhet

trygghet

toleranse

samarbeidsvilje

fysisk styrke

selvaksept

lagånd

tillit

valgfrihet

handlingsfrihet

ytringsfrihet

ydmykhet

lojalitet

god helse

mye penger / velstand

egendisiplin

nysgjerrighet

anseelse

medbestemmelse/medvirkning

 

 

Utstyr

Juksepenger - papirbiter - nok til at alle deltakerne får like mange (5-6 penger per deltaker)

Ark med verdier - ett per deltaker pluss ett til auksjonslederen

Fremgangsmåte

Aktiviteten passer til både små og store grupper. Juster antallet verdier slik at det er nok til at hver deltaker kan ende opp med flere av dem. Velg verdier som passer til aldersgruppa. De yngste speiderne kan for eksempel velge mellom verdier som de treffer på i hverdagen, som ærlighet, fysisk styrke, respekt, vennlighet, selvstendighet, hjelpsomhet osv.

Del ut verdiarkene og pengene til deltakerne. Alle får en gitt pengesum - 5-6 penger per person. Bruk gjerne oppklipte papirstrimler som penger for å gjøre opplevelsen mer realistisk. Pengene skal hver av dem bruke til å kjøpe den eller de verdiene som er viktigst for dem. Men det er bare én person som kan kjøpe en gitt verdi, så deltakerne som vil ha den samme verdien, må by på den i en auksjon.

Deltakerne får først ca fem minutter på å bestemme seg for hva de ønsker å bruke pengene sine på. Så leser man opp veridene én etter én og gjennomfører en budrunde på hver av dem. Underveis er det mulig å diskutere hva verdien betyr og hvorfor noen synes den er den viktigste for dem.

Deltakerne står fritt til å bruke alle pengene sine på bare én verdi eller fordele dem på flere.

Avslutt med evaluering av aktiviteten. Var verdiene treffende? Hvordan opplevde deltakerne å måtte velge bare noen få verdier? Hvordan var det å ikke få den verdien man hadde lyst på? Var det rart at mange valgte så likt / så forskjellig?

 • Publisert: 20.08.2019
 • Forfatter: NSF
 • Verdier

Del saken

 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Leder
 • Livskvalitet
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • 30 - 60 min
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen