Zero Waste tur

Tematur: Gjennomføre en så miljøvennlig tur som mulig.
Bidrar til følgende mål
 • F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging.
 • K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.
 • S-10 Få erfaring med bærekraftig bruk av naturens ressurser gjennom dyrking, høsting og sanking.
 • S-8 Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.
Fremgangsmåte

I denne turen ligger det mye planlegging. Målet med turen er å gjennomføre den med så lite utslipp eller forsøpling som mulig.

Her er det mange momenter man må tenke på. For eksempel:

 • Hvordan reiser vi til turen? (Gå? sykle? kollektivt? haike?)
 • Skal vi ha med mat?
  • Skaffe råvarer uten emballasje, hvis mulig. Kan dere finne noen av ingrediensene i naturen? Se også tips til bærekraftig mat nedenfor.
  • Gjenbrukbare beholdere til å ta med maten i, slik at det ikke genereres søppel som må tas med tilbake igjen
  • Porsjonering av mat på forhånd, slik at det ikke blir rester som må kastes
 • Valg av varmekilde ved matlaging
  • Tenke gjennom hvilke varmekilder som gir hvilke utslipp

Tips til bærekraftig mat:

https://naturvernforbundet.no/spis-naturen/barekraftig-mat-article32553-3469.html
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/friluftsliv/smak_pa_naturen_oppskrifter.pdf

 

Denne aktiviteten bidrar også til å jobbe for FNs bærekraftsmål:
FNs_baerekraftsmaal_0_ikon.pngFNs_baerekraftsmaal_3-godhelse2.jpgFNs_baerekraftsmaal_12-ansvarligforbrukogproduksjon.jpgFNs_baerekraftsmaal_13_stoppeklimaendringene.jpg

Aktiviteten er utviklet i forbindelse med Norges speiderforbunds satsing på Patruljen i samfunnet i 2018, som blant annet har fokus på hvordan vi kan jobbe med å nå FNs bærekraftsmål, og knytter derfor aktivitetene opp mot relevante mål. (Les mer på FN.no)

 • Publisert: 13.04.2018
 • Forfatter: NORGES SPEIDERFORBUND
 • Patruljen i samfunnet
 • Natur og miljø

Del saken

 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Friluftsliv
 • Kreativitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Turforslag
 • 90 min +++
 • Ute

Våre samarbeidspartnere

Camp Villmark
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen