<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Speidermetoden

Speidermetoden er en sentral del i speiderprogrammet og ledertreningen i Norges speiderforbund, og den utgjør noe av det mest unike med speiderbevegelsen.

Mye av speidernes trening ligger i selve metodene som brukes, altså i hvordan vi gjør tingene. Speidermetoden, slik vi forstår den i Norges speiderforbund, ble vedtatt av Speiderstyret i 2003.

Speidermetoden består av 8 elementer:

  • Forpliktelse gjennom lov og løfte
  • Learning by doing
  • Bruk av patruljesystemet
  • Friluftsliv
  • Samfunnsengasjement
  • Symbolikk, rammer og lek
  • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
  • Medbestemmelse og ansvar

Hvert av disse elementene kunne godt ha stått alene. For å forstå Speidermetoden er det imidlertid viktig å se hvordan elementene arbeider sammen samt å verdsette forbindelsen og prosessen som foregår mellom dem.

Når vi forstår sammenhengen mellom de forskjellige elementene, vil vi også gradvis bli kjent med og forstå viktigheten av at disse henger sammen. Resultatet blir at metoden "sitter i ryggraden" og dette blir den naturlige måten å drive speiderarbeidet på.

Her er de åtte elementene i Speidermetoden:

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear